Ik zie de laatste zomerdag met lede ogen aan

Op de IC liggen nu evenveel coronapatiënten als toen de lockdown inging. NL reageert met… sociaal darwinisme.

Op dit moment liggen er evenveel corona patiënten op intensive care als op 14 maart, de dag voordat de lockdown inging.

Intussen schaalt het grootste deel van de GGD’s het contactonderzoek af, kun je je op veel plekken niet meer tijdig of zelfs helemaal niet laten testen, en houdt slechts 10% zich volledig aan quarantainemaatregelen bij klachten.

En dat zijn nou net de drie tools die we nodig hebben om het virus te stoppen.

Wat doe je tegen corona?

Hoe zat het ook al weer? We hadden (en hebben) drie opties.

Optie 1: Niks doen

Dan gaan er heel veel mensen dood, door corona en doordat de ziekenhuizen overbelast worden. De economie gaat ook kapot, door teveel zieken en doden.

In het begin waren er mensen (waaronder Rutte en RIVM) die dachten dat we dan wel groepsimmuniteit zouden opbouwen. Alleen, helaas: groepsimmuniteit blijkt onhaalbaar. Oa. omdat je meerdere malen ziek kunt worden.

Optie 2: Vertragen (‘mitigatie’) met als doel groepsimmuniteit

Het virus niet stoppen, maar wel vertragen met allerlei maatregelen. Als je dat heel precies doet, raakt de zorg niet overbelast. Er gaan dan nog steeds veel mensen dood, maar iets minder. De economie gaat evengoed kapot, door de vele maatregelen en lange lockdowns die je nodig hebt om zorg niet te overbelasten. Uiteindelijk bouwen we zo via natuurlijke weg groepsimmuniteit op, dacht men, als die bestaat. Alleen, klein probleempje, die blijkt dus niet te bestaan. Ik toonde direct in maart al aan dat groepsimmuniteit via mitigatie niet kan, en intussen geeft het RIVM dat ook toe.

Toch lijkt de strategie van Nederland in de praktijk nog altijd op mitigatie gericht. Ministers gebruiken wel mooie woorden als “indammen”, maar hun beleid is daar totaal niet mee in overeenstemming, eerder aan tegengesteld.

Van Dissel gebruikte zelfs de woorden “The Hammer and the Dance” (van Tomas Pueyo) in zijn laatste presentatie, alsof hij daar achter staat, maar dat is echt een diepe belediging van zowel Tomas Pueyo als mij. Een belediging van àlle kritische en voor corona kwetsbare mensen. Pueyo schreef het artikel De Hamer en de Dans namelijk juist als aanklacht tegen het beleid van de Van Dissels in deze wereld. Hij schreef dat al in maart, maar Van Dissel stopte zijn oren dicht.
Zoals ik (al twee dagen eerder dan Pueyo) schreef, leidt Van Dissels beleid tot honderdduizenden doden alleen al in Nederland, en moeten we in plaats daarvan agressief het virus indammen.

Net als ik op 17 maart al schreef, schrijft Tomas Pueyo op 19 maart dat we het virus niet moeten remmen maar moeten stoppen, via een korte lockdown (the hammer), en daarna veel en zeer efficiënt testen, contacten tracen en isoleren (the dance).

…”als we [met de lockdown] tijd winnen, kunnen we het tij keren:

 • We hebben meer tijd om de spullen te kopen die we nodig hebben bij een toekomstige golf.
 • We kunnen snel onze productie opvoeren van maskers, PPEs, ventilatoren, ECMOs, en andere kritieke spullen om het sterftecijfer te doen dalen.”

Maar wat deden RIVM, OMT, GGD en kabinet?

 • ze lieten toe dat een Nederlandse fabriek voor coronatesten werd verkocht aan het buitenland.
 • ze faalden maandenlang volledig in het op peil brengen van de voorraad beschermingsmiddelen, en nieuwe tekorten dreigen alweer.
 • Sjaak de Gouw, baas van de GGD’s, stuurde mensen naar huis toen het even iets rustiger was, in plaats van extra mensen aan te nemen en op te leiden voor het contactonderzoek voor als de cijfers weer zouden stijgen. Vele mensen, ook Kamerleden, wezen hem en het kabinet er al een hele tijd op dat dit geen goede strategie was. Toch was hij in juli “verrast door de uitbraak” waar hij te weinig mensen voor had. Nu, twee maanden later is hij blijkbaar nog altijd verrast…
 • Het kabinet en OMT faalden compleet in het opvoeren van de testcapaciteit. Steeds werd uitgegaan van veel te lage cijfers, en werd er geen reservecapaciteit opgebouwd. Er werd (en wordt nog altijd) te weinig testmateriaal ingekocht, en labs die zichzelf aanbieden worden geweigerd uit concurrentieoverwegingen.
 • En nu, aan het eerste, aarzelende begin van de Tweede Golf, die echt nog geen reet voorstelt (maar waarover niemand meer twijfelt: hij is begonnen), nu geven de overgrote meerderheid van de GGD’s het contactonderzoek gewoon op, en kunnen tienduizenden mensen zich al niet meer laten testen.
Screenshot van de presentatie van Van Dissel op 22-9-2020.

Van Dissel en de zijnen deden consequent het omgekeerde van wat Tomas Pueyo hen aanraadde. Dat Van Dissel nu even de term “de hamer en de dans” gebruikt kan ik niet anders ervaren dan spugen op het graf van 10.000 Nederlandse coronadoden.

Misschien zeg jij juist: “Positief toch, dat Van Dissel nu ook voor de hamer en de dans is? OK, hij is er een half jaar te laat mee, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”
Ik zou dan zeggen:  “Mooi ouderwets spreekwoord. Maar ik heb al te vaak gedacht dat ze eindelijk terug zouden komen van mitigatie en groepsimmuniteit, na mooie woorden. Alleen bleven de daden steeds uit. Nu is geen tijd meer voor mooie woorden, we moeten daden zien.”

Tomas Pueyo eindigt het artikel met:

“Regeringen over de hele wereld, waaronder landen zoals de VS, het VK, Zwitserland en Nederland hebben tot nu toe gekozen voor het pad van verzachting (mitigation).

Dat betekent dat ze het opgeven zonder te vechten. Ze zien dat andere landen met succes hiertegen gevochten hebben, maar ze zeggen: “Wij kunnen dat niet doen!”

Wat als Churchill hetzelfde had gezegd? “Nazi’s zijn al overal in Europa. We kunnen het niet tegen ze opnemen. Laten we het opgeven.” Dit is wat veel regeringen overal ter wereld op dit moment doen. Ze geven jou de kans niet om hiertegen te vechten. Jij zult het van ze moeten eisen.”

Optie 3: Het virus stoppen

In deze optie heb je een korte maar heftige lockdown om het aantal besmettingen omlaag te brengen, en daarna test-trace-isolate:
Veel en snel testen, besmette mensen en hun contacten opsporen nog voor ze ziek worden, en allemaal in isolatie plaatsen. Effect: lockdown duurt maar kort, wordt maar weinig herhaald, weinig doden, economie kan snel weer aan de gang.

Nederland, Zweden, VS, India, Brazilië en GB kozen er niet voor. Zij gingen voor optie 2. (Waarbij GB tot 16 maart zelfs voor optie 1 koos)
Bijna alle andere landen kozen min of meer voor optie 3. (waarbij sommige landen te laat in actie kwamen)

Zuid Korea, Nieuw Zeeland en Duitsland zijn de bekendste voorbeelden van landen die werkelijk proberen het virus te stoppen. Je kunt in de lijst van zwaarst getroffen landen perfect zien trouwens, wie er voor optie 2 en wie voor optie 3 koos. Landen als Nederland zitten in de wereldtop van het aantal doden per miljoen inwoners. Van de 112 landen met meer dan 100 doden staan we op plaats 16.
In Nieuw Zeeland gaat het daarentegen goed met gezondheid en economie. In plaats van 10.000 doden zoals wij, hebben zij er nu 25.

Wat heeft een paard met corona te maken? Geen fuck, maar ik moest iets fijns zien vandaag, en toen was dat paard er.

Achter de feiten aan

Van Dissel presenteerde vandaag de prognoses aan de Tweede Kamer over het aantal patiënten. …Met cijfers die al achterhaald waren.

Het cijfer van nu is dus al 80 opnames hoger dan zijn schatting voor over 9 dagen. Wederom loopt het RIVM achter de feiten aan.

Van Dissel zei ook, wederom, dat we reguliere zorg beschermen. Terwijl het Leidse ziekenhuis LUMC vanmorgen meldde die alweer uit te stellen.

Steeds horen we: “kwetsbare groepen worden beschermd.”
#HoeDan?
Er zijn al weer 192 verpleeghuizen besmet.

Groot alarm in Engeland, maar niet hier

In het Verenigd Koninkrijk is het groot alarm. De deskundigen verwachten dat er met de huidige groei van besmettingscijfers, er half oktober al 50.000 besmettingen per dag plaats vinden, en er alleen al in november als gevolg daarvan 60.000 mensen zullen sterven.

De Britten hebben inderdaad heftige besmettingscijfers. Maar bij ons is het erger. Onze cijfers zijn meer dan twee keer zo hoog.

Maandag werden er 4.368 positieve tests geregistreerd in de UK. Een dag eerder waren dat er 3.899. Omgerekend naar aantal inwoners zijn dat er op zondag 5,93 per 100.000 inwoners, en op maandag al 6,65 per 100.000.

In Nederland zijn die cijfers dubbel zo hoog. Op zondag 10,6 per 100.000, op maandag 2.250, oftewel 12,8 per 100.000.

Als je dan ook nog eens weet dat er in de UK 188.000 mensen per dag worden getest (bijna 3.000 tests per miljoen mensen per dag), en in Nederland maar 27.500 per dag (1.500 per miljoen per dag, half zo veel), dan weet je dat we een stevig probleem hebben.

Of we nu blijven doen alsof Nederland een soort uitzonderingspositie inneemt in de wereld of niet. Of je nu denkt dat ons opgeblazen nationalisme ons wel tegen corona zal beschermen als we ons hoofd in het zand steken, of niet.

week 39, 2020

Red Team, het team van immunologen en kritische deskundigen wat al maanden vergeefs haar hulp aanbiedt aan het RIVM, rekent het keurig uit. Gezien de cijfers, die ook volgens het RIVM elke zeven dagen verdubbelen, zal de bezetting van de IC met dit beleid op 15 oktober weer op de absolute bovengrens zitten. We hebben nu actie nodig: we hebben er letterlijk nog minder dan twee weken voor, zegt Red Team.

Je hebt intussen vast al van het besmettingscijfer (R) gehoord. Volgens het RIVM is de R momenteel 1,33. Dat wil zeggen dat elke besmette persoon 1,33 mensen besmet. Elke 3 personen besmetten 4 personen, enzovoorts. Concreet betekent dat, dat het aantal besmette personen elke week verdubbelt. Behalve als we effectieve maatregelen nemen. Maar dat de horeca in sommige steden om één uur ’s nachts “al” dicht moet, en we tegelijkertijd alle zieke kinderen van 8 tot 12 toestaan om ongetest naar school te komen, kun je hardly als een effectieve maatregel betitelen. Zolang daar niks aan verandert blijft de R dus 1,33, of misschien zelfs meer.

Het blijkt voor de meeste mensen lastig om te beseffen wat een wekelijkse verdubbeling betekent.

Zonder ingrijpende maatregelen verandert het besmettingscijfer niet. En met de huidige R=1,33 hebben we over 7 dagen 4.500 positieve testen per dag.
Op 6 oktober 9.000.
Op 13 oktober 18.000.
Op 20 oktober 36.000.
Op 27 oktober 72.000.
Op 3 november 144.000 nieuwe besmettingen per dag.

Zelfs als daar een maand later maar 1% van sterft, heb je het over 1.500 doden per dag, en vier weken later 23.000 doden per dag – en dat zou in een maand tijd 690.000 doden zijn, als het daar bij zou blijven – maar na vier weken mag je opnieuw met 16 vermenigvuldigen…

Dat is wat elke week een verdubbeling betekent. Zonder overdrijving. Het is niet alleen maar theoretisch, dit is gewoon zo in de praktijk.

De Kamer is nu eindelijk een beetje boos. Maar ze lijken nog steeds niet te beseffen hoe boos ze eigenlijk zouden moeten zijn. En het leidt nog steeds tot niks.

De gevolgen van een R van 1.33, zoals we die nu hebben, kun je met dit model zelf uitrekenen.

Het maakt me verdrietig.

Ik zit in meerdere risicogroepen. Aan geen daarvan kan ik iets doen. Volgens een berekening die mijn arts onderstreept, zou ik 12 tot 40% kans hebben om dood te gaan als ik ernstige corona zou krijgen.

Sinds februari leef ik in isolatie.

Ik heb nog veel geluk: ik heb een heel fijne en harmonieuze relatie en woon samen, en we hebben genoeg ruimte, een tuintje en voldoende inkomen. Ik ben er heel erg dankbaar voor, en heb erg te doen met mensen die in dezelfde situatie zitten, maar dan helemaal in hun eentje, of midden in een scheiding, of met te weinig inkomen en teveel mensen in een te klein huis. En mijn god, wat zou ik die geldbeluste klootzakken van #ikdoenietmeermee graag inruilen voor vluchtelingen, die juist ontzettend graag mee willen doen.

Ik besef mijn privileges. Maar met lede ogen kijk ik naar deze laatste zomerdag.

Ik ga af en toe naar buiten om te fietsen of te wandelen, liefst op tijden dat er weinig mensen op straat zijn. Mijn lief, wiens afweer beter is dan de mijne, doet eens in de week de boodschappen, wat ontzettend fijn is maar ook betekent dat ik zelfs geen kassières ontmoet.

Ik krijg wel af en toe bezoek. Maar, oa. op aanraden van mijn arts, alleen buiten.

Ik ben iemand van het café. Daar had ik mijn offline contacten. Hetzelfde geldt voor de mensen die ik daar zag: we zijn het niet gewend om bij iemand thuis langs te gaan. Van mijn vele kroegmaatjes zijn er het afgelopen half jaar twee bij me langs gekomen. Daarnaast zes anderen, die ik van buiten de kroeg ken.

Gemiddeld één persoon spreken per maand, dat is niet heel erg veel.

Mensen willen wel, maar ze hebben het druk, want voor hen gaat het leven door. En buiten deze voordeur versnelt het leven alleen maar: volgens RIVM en Google zijn er op dit moment meer bewegingen op het werk dan vóór corona.
Daarnaast worden veel afspraken afgezegd vanwege regen, een verkoudheid, of daadwerkelijk corona.

De ‘bescherming’ die de overheid aan de 3,5 miljoen kwetsbare mensen in Nederland biedt, is vooral de raad om jezelf voor eeuwig op te sluiten, zodat de rest naar de kroeg kan en vooral: geld kan blijven verdienen voor de baas.

Net alsof dat kan: jezelf beschermen als iedereen om je heen besmet raakt.

Ik zie deze laatste mooie dag met lede ogen aan.
Ik wacht op een operatie, en vraag me af of die doorgaat.

Een andere golf

Ik zie de tweede golf aan komen rollen, en besef dat de overheid deze keer nauwelijks bij zal springen met financiële hulp. Geen ruime noodpakketten meer. Geen ontslagbescherming. Een overheid die nu al de bijstand verlaagt, en dat misschien nog met een kwart extra wil doen.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) rekenden uit dat de armoede in Nederland met 45% zou verminderen als je iedereen gewoon 1.000 euro basisloon zou geven. Maar alleen al de voorgenomen bezuinigingen op de bijstand schrappen zou ook al een kwart in de armoede schelen. En dat zou slechts 1,9 miljard euro kosten: maar ongeveer de helft van de 3,8 miljard waar KLM mee wegliep om de topman 8 ton per jaar extra te kunnen geven. (Oh, KLM eist trouwens al weer meer.)

Een kwart van de armoede in heel Nederland voorkomen. Het kabinet moet er niet aan denken.
In plaats daarvan stelt een ambtelijke werkgroep nu net als Dijkhoff voor om de bijstand juist met een kwart extra te verlagen, bovenop de al geplande bezuinigingen.

Ik zie een overheid die nog altijd weigert om gewoon het virus in te dammen, met maximale snelheid op onbeperkt testen. (De labs zijn er! Ze krijgen simpelweg geen vergunning vanwege concurrentieoverwegingen)
Een overheid die mensen zou moeten verplichten om (overal waar mensen zijn) werkende mondkapjes te dragen, in plaats van zelf twijfel te zaaien en te eisen dat je in het OV een NIET-WERKEND mondkapje draagt.
Een overheid die besmette mensen zou moeten helpen om in quarantaine te gaan, door dat verplicht te stellen, maar ook door er fysieke en financiële ruimte voor te bieden.

Maar…

Maar KLM gaat er vandoor met miljarden, de cultuur kan het bekijken, voor kwetsbare groepen wordt totaal niets gedaan, en op de tweede golf wordt gereageerd met goddomme een versoepeling: ook zieke kinderen van 7 tot 13 mogen nu gewoon ongetest naar school.

Geen testen, geen contactonderzoek.
Hoe zit dat met die hashtag? Doen het OMT en de GGD eigenlijk nog wel mee?

De oplossing die het kabinet heeft bedacht, en waar het gedrag van de viruswaanzinnigen slechts een spiegel van is, is het recht van de sterkste. Ouderwets sociaal darwinisme.

https://twitter.com/NoelvanHooft/status/1309205797272989696

Sociaal darwinisme

Docenten en een klein deel van het zorgpersoneel krijgt net als voetbalsterren voorrang bij coronatesten. Een praktische oplossing voor een praktisch probleem. Tenminste, voor sociaaldarwinisten.

Deel leraren en zorgpersoneel krijgt tijdelijk voorrang bij coronatest

 

Men lijkt dit nogal normaal te vinden, maar dat is het niet. We creëren er een 1e en 2e klas systeem mee, waarbij de ene mens blijkbaar meer waarde heeft dan de andere.

Het is op dit moment voor de meeste mensen vrijwel onmogelijk om binnen afzienbare tijd (of zelfs om überhaupt) een coronatest te krijgen. Ook in sommige verpleeghuizen lopen weer mensen rond die klachten hebben maar geen test kunnen krijgen. Dat leverde de vorige keer alleen al in die verpleeghuizen richting de 5.000 doden op…

Gaan we straks zeggen dat naast onderwijzend personeel en verplegers ook verzorgend personeel moet kunnen werken? Krijgen die dan tweede prioriteit?
En mantelzorg en tafeltje-dek-je dan? Derde prio? Agenten?

Oh, die roepen nu al dat ze belangrijker zijn dan verzorgend personeel of gewone mensen. Net als de BOA’s. Tegelijkertijd weigeren beiden uiteraard steeds weer opnieuw om de maatregelen te handhaven. Dan weer omdat ze zwaarder bewapend moeten worden. Als dat nog lukt ook, dan plegen ze toch weer werkweigering, omdat Grapperhaus de regels zelf overtreedt en ze zo een smoesje geeft. Maar los van smoesjes kunnen we natuurlijk ook eindelijk eens constateren dat politie gewoon niet in corona(maatregelen) gelooft, zichzelf naast de houder van het geweldsmonopolie ook een politieke speler waant in plaats van een uitvoerder, en laten we eens niet moeilijk doen, wat denk jij dat het gemiddelde stemgedrag van een BOA of agent is? Eerder SP, DENK of PvdD, of toch maar de grote sponsor van Viruswaanzin, FvD?
Wat wordt de vierde prioriteit? Kinderopvang? Voedselvoorziening?

Maar laat me eens raden: chronisch zieken en ouderen, daar zit niemand op te wachten. Werklozen, die zijn eigenlijk waardeloos voor de samenleving. Vluchtelingen, daar hebben we er al teveel van. Mensen met een beperking… Tja, we moeten nu eenmaal keuzes maken.

#DorHout

We vinden dit al bijna normaal. We vinden steeds meer normaal. Fascisten in de coalitie, dat was ondenkbaar, maar in Limburg en Brabant is het gewoon zo. Tegen iemand zeggen dat hij ‘dor hout’ is, vinden we lomp, bruut of zelfs ‘verfrissend eerlijk’, maar als een OMT lid of ‘gematigd’ politicus hetzelfde zegt in zalvender woorden, vinden we het al doodgewoon.

In Nederland hebben we een hekel aan ideologie. We denken liever niet na over het grote plaatje en de vergezichten, maar houden het liever bij ‘de praktijk’.
Het gekke is dat we juist daardoor heel makkelijk in heel enge ideologieën trappen. We nemen levensgevaarlijke totalitaire ideeën over zonder er zelfs maar bij stil te staan dat we het doen. Want wij doen toch immers niet aan ‘ismes? (Oh nee, zeker weten?)

En dus zijn we nu een zorg aan het organiseren waarbij de één wel recht heeft op snelle testen, en de ander (zelfs nu al) geen test kan krijgen. Waarbij de één zorg krijgt, en de ander niet. Waarbij voor de één de samenleving weer open gaat, en de coronamaatregelen een voornamelijk theoretische werkelijkheid zijn geworden, terwijl de ander wordt verzocht om zich voor eeuwig thuis te isoleren als hij wil overleven.

Of we nu denken dat we niet aan ideologieën doen of niet: dit is een diep ideologisch idee. Een oud idee bovendien.

Het idee dat de ene mens meer waard is dan de ander, en dat de sterkste meer recht van leven heeft, heet sociaal darwinisme.

De gevolgen van deze theorie waren zo ernstig, dat ze de reden waren om in onze grondwet als allereerste en belangrijkste artikel, de overheid te verbieden om burgers te discrimineren.

Eugenetica

De belangrijkste tool van sociaal darwinisten is de eugenetica. Al in 1897 wilde bioloog Wijnaendts Francken een voortplantingsverbod voor arme mensen, mensen met een beperking, dronkaards en criminelen. In het jaar dat Hitler met precies dezelfde ideeën tot Rijkskanselier werd benoemd, werd Wijnaendts Francken geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Sociaal darwinisme, het recht van de sterkste, het denken dat de ene bevolkingsgroep meer waard is dan de andere: Het is een fascistische theorie, die regelrecht leidt naar de gaskamers.

In de corona crisis reageren veel landen met solidariteit. Zo niet het neoliberale Nederland. Hier zegt de minister openlijk dat hij het virus niet in wil dammen, maar slechts wil remmen bij de verspreiding. Hier werden in maart al regels opgesteld om in tijden van nood aan triage te kunnen doen: dat wil zeggen bejaarden en kwetsbaren uitsluiten van hulp. Op de stoep van onder andere het ziekenhuis in Maastricht verscheen daadwerkelijk even een triage-tent: iedere patiënt werd eerst daar beoordeeld voor zij eventueel verder mocht gaan naar het ziekenhuis, waarbij de deur open werd gehouden om ook naar niet-medische gronden te kijken.

Onze extreemrechtse columnisten hebben het openlijk over “dor hout” en schrijven: “We zijn 80-plusssers die te dik zijn en teveel gerookt hebben aan het redden. Hoeveel economische schade is dat waard?”
Ze worden beloond met veel aandacht, en krijgen een baan als talkshowhost in de schoot geworpen, terwijl hun iets radicalere vriendjes op straat staan te schreeuwen dat het virus niet bestaat, en oproepen om teststraten te mijden en geen afstand te houden. Niemand die hen oppakt voor opruiing, ook al weten we dat deze oproepen tot doden leiden.

Vergeleken daarmee klinkt het natuurlijk heel anders, heel redelijk en praktisch om docenten en sommige verpleegkundigen voorrang te geven bij teststraten.

Maar zo heel veel gematigder is dat eigenlijk helemaal niet. Het is niet OK om te zeggen dat de ene mens meer recht op testen of zorg heeft dan de ander.
Dat een dertiger met ernstige diabetes maar even moet wachten op de uitslag, die ze nodig heeft om te weten of ze een noodzakelijke medische ingreep kan ondergaan, omdat er eerst een docent moet worden getest, en er anders ouders thuis moeten blijven als hij niet kan werken, en oh oh de economie.

Het is niet OK omdat je medisch onderscheid maakt tussen bevolkingsgroepen op niet-medische gronden. De denkwijze er achter heet sociaal-darwinisme, maar zelfs als je doof en blind wilt zijn voor ‘ismes, zul je toch moeten erkennen: Dit gedrag is discriminatie.

En discriminatie is verboden.

Intussen blijft de oorzaak van het testtekort ongemoeid: namelijk een overheid die het vertikt om voor voldoende testcapaciteit te zorgen.

Zullen we daar eens wat aandacht aan besteden, in plaats van bevolkingsgroepen tot eerste, tweede en derde prioriteit te verklaren?

Oh ja die mondkapjes

Een half jaar lang zaait Van Dissel al twijfel bij het gebruik van mondkapjes. Ook al heeft het RIVM zelf ooit al aangetoond dat ze juist prima werken bij dit soort ziektes, ook al zijn onderzoek en resultaten in het buitenland zeer overtuigend.

Op het hoogtepunt van de eerste coronagolf kregen medewerkers in ouderenzorg een verbod om mondkapjes te dragen. Dat was volgens het ministerie een richtlijn die puur en alleen was gebaseerd op medische gronden en veiligheid.

Alleen: dat was een leugen. De richtlijn is plotseling en stiekem ingetrokken, zonder nieuwe medische inzichten. De mondkapjesrichtlijn van het RIVM was tòch wel op schaarste gebaseerd.

(NOS: Mondkapjesrichtlijn RIVM voor ouderenzorg tóch gebaseerd op schaarste)

Liegen en mensen bewust aan gevaar blootstellen terwijl je zweert dat ze veilig zijn, is op geen enkele manier het bestrijden van een pandemie. Wel het omgekeerde daarvan.

Het kabinet speelt intussen de vermoorde onschuld. Stijgende cijfers, dat ligt aan de jongeren! Voetbalsupporters die niet fluisteren! Dingessen achter de voordeur! Oh en nu die richtlijn, tja, ehm… oh dat ligt aan het RIVM!

Dus dat de cijfers stijgen, dat ligt echt aan de burger hoor. Want die moet eindelijk eens de verantwoordelijkheid van het kabinet nemen.

…Deden we dat maar.

De originele screenshot van het NOS journaal in augustus, die ik voor de headerfoto boven aan dit artikel heb bewerkt en van nieuwere cijfers heb voorzien – die overigens alweer achterhaald zijn. Het RIVM schat vandaag, 22 september 2020, in dat er 100.000 besmette personen rondlopen in Nederland. Dat past niet eens meer in het plaatje… Maar ach, laten we niet overdrijven, ze lopen niet alle 100.000 rond… 10% van hen heeft zichzelf gelukkig wèl geïsoleerd.

Zinloos

Ik heb weet ik hoeveel artikelen geschreven. Ik zat er gister nog naar te kijken. Goed spul. En in die artikelen voorspel ik precies wat er nu gebeurt. Zeg ik steeds opnieuw wat het RIVM nu ook eindelijk mondjesmaat erkent. (maar nog altijd niet uitvoert)

Deze en deze kun je online lezen. Maar veruit de meeste heb ik niet afgemaakt. Tienduizenden woorden. Nooit gepubliceerd. Omdat ik er te wanhopig van werd.

Omdat niemand zich iets lijkt aan te trekken van wat de WHO zegt, wat deskundigen zeggen, of desnoods van mijn lange teksten. Omdat media liever aandacht besteden aan de opruiing van Viruswaanzin. Omdat sociale media liever aandacht besteden aan nazistische QAnon hoaxes.

Omdat ik werd afgeleid door allerlei ruzies online, met de gebruikelijke extreemrechtse pannenkoeken, maar helaas ook steeds vaker met mensen uit mijn eigen kring.

Een goede vriend die ik altijd heb vertrouwd, vertelde doodleuk waar ik bij stond dat de anderhalve meter “onmenselijke onzin” was die “niet overleefbaar” is. En dat al die ellendige maatregelen maar voor “een heel klein groepje” zijn.
Ik zei: “Je hebt het dan over mij, man. Vind je nou echt dat je kroeg meer waard is dan het leven van je vriend?”
Ik stelde voor om er nog eens over door te praten aan de telefoon. Hij heeft niet meer gebeld.

Een kroegmaat liet zich grijpen door het Viruswaanzinnigenvirus. Vroeger was hij tegen fascisme. Nu is hij voor Willem Engel, ook nadat Engel letterlijk schreef dat extreemrechts liefde is, en iedereen er bij mag horen.

Ik kreeg ruzie met een kennis die ik tot dan toe erg hoog in had geschat, en die nota bene lid is van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, maar die intussen probeerde om coronamaatregelen kapot te procederen omdat het een mensenrechtenschending zou zijn als je met 30 in plaats van 31 mensen tegelijk in de kroeg over politiek kan lullen. Samen met mensen als voormalig Denker des Vaderlands Marli Huijer promoot ze al een tijd een bedekte vorm van sociaal darwinisme, waarbij “mensen nou eenmaal doodgaan”. (En nu weet je meteen één van de redenen waarom GroenLinks niet harder van zich afbeet afgelopen maanden in het coronadebat.)

Ruzies met anderen waren de afgelopen maanden vaak nog minder prozaïsch. Althans met minder rationeel en intellectueel klinkende klets er omheen, maar helaas wel met Qanon bullshit.
Dat laatste vind ik nog wel het heftigste. Mensen die je doodleuk beginnen te vertellen dat linkse politici, joden, antifa en Bill Gates nou eenmaal kinderen opeten om zodoende de macht over de wereld te veroveren… Say what???

Maar al te vaak zijn het nota bene de lieve vage hippies, die zichzelf als spiritueel, progressief en behoorlijk linksig zien, die voor deze extreemrechtse samenzweringstheorie vallen. En die daarna ongetwijfeld nog steeds denken dat ze progressief en een beetje linksig zijn…
Ik denk dan...

Afgelopen week kwam ik opnieuw mensen tegen die met hun ponem al jaren in de linkse scene rondhangen, meestal als profiteur trouwens, maar die nu ineens door QAnon en Viruswaanzin gegrepen zijn, lullen over 5G en Soros en roepen dat Antifa zo gewelddadig is. En dan denken dat je nog steeds welkom bent overal…
Probeer je verweekte witte hersens even van je jointje af te trekken en lees dit. Het is lang ja.

De meeste van de types die nu QAnon en Viruswaanzin omarmen, maar intussen graag in gelegaliseerde kraakpanden en andere linkse plekken komen, alternatief en zogenaamd links doen, hebben op die plekken trouwens nog nooit iets wezenlijks gedaan. Ze hangen er alleen maar vaag rond, profiteren van wat andere mensen er met veel pijn en moeite hebben opgebouwd, en gaan dan online zeiken dat antifascisten zo radicaal zijn, ipv zijzelf.

De kartrekkers die op zulke plekken daadwerkelijk de boel opbouwen denken over het algemeen heel anders.

Voor wie vind dat ik met engelengeduld op nazihippies moet reageren: pech, mijn geduld is op.

Maar laat ik er niet over beginnen. Er zijn al veel goede dingen over geschreven, bijvoorbeeld hier en hier.

Is dit echt?

Wat een raar leven. Is dit echt of leven we in een droom?

We verspillen onze energie aan samenzweringstheorieën, het ontkennen van de werkelijkheid en onderlinge aanvallen. We lopen stuk op elkaar, terwijl we elkaar nodig hebben. We zeggen dat we elkaar zullen beschermen, en laten elkaar in de steek. We vertrouwen op de overheid, die zegt dat het allemaal aan ons ligt en ze daarom geen actie onderneemt. Die weigert ons allemaal te testen, weigert contactonderzoek te doen, weigert maatregelen te nemen.
En als reactie zien we geen opstand van mensen die fatsoenlijke bescherming en solidariteit eisen, maar zien we overvloedige media aandacht voor een stel narcistische pannenkoeken die eisen dat de regering nog minder doet.

Het is een deadlock.

Een race naar tienduizenden graven voor mooie en lieve mensen die verdienen te leven.
Een race waar alleen extreemrechts verder van zal profiteren, omdat onzekere mensen in onzekere tijden gaan voor sterke leiders en duidelijke verhalen, die een ander de schuld geven dan jou.

En dat is precies wat QAnon, FvD, Viruswaanzin, Trump en Bolsonaro aan ze geven: Richting, een zondebok, en toestemming om volkomen asociaal en egoïstisch te zijn.

 

De laatste zomerdag

Ik zie de laatste mooie zomerdag met lede ogen aan.
Nu begint het seizoen van kou en regen, en van mensen die best gezellig willen afspreken, maar toch zeker niet buiten in de tuin.

Ik hoop dat je veilig bent.

Bas Grutjes

11 gedachtes over “Ik zie de laatste zomerdag met lede ogen aan”

 1. Wat heeft een paard met corona te maken? Je kan het paard naar het water brengen maar het niet doen drinken. Je kan de mensen wel bijbrengen van de nood van opvolging en strengere Covid-regels maar als ze het niet willen opvolgen zullen velen sterven.

 2. Dag, ik vind uw stuk geweldig, maar helaas is het niet compact genoeg om de vluchtige lezer te overtuigen. Mag ik, met bronvermelding uiteraard, uw tekst inkorten en dan in gedeeltes delen? Het heeft namelijk enorme waarde en zou bijdragen aan de bewustwording van de omvang van de crisis waarin Nederland zich bevindt. Ik hoor graag van u.

  1. Dankjewel voor het compliment, en zeg maar ‘je’ hoor.
   Ik heb liever niet dat je mijn stuk inkort en elders publiceert. Het is niet voor niets een longread: ik vind het belangrijk om dingen in context te vertellen.
   Maar je kunt natuurlijk wel je eigen stuk schrijven. Als je daarbij een link naar dit artikel plaatst en eventueel ook een paar zinnen citeert vind ik dat alleen maar tof.

   Succes. We hebben inderdaad rap meer bewustwording nodig.

 3. Wederom bedankt voor dit heldere betoog. Je brengt precies onder woorden hoe ik het zelf ook zie en deze tweede golf is helaas geen verrassing. Ik las ergens dat je van plan bent om te stoppen met schrijven? Dat hoop ik niet. Ga vooral door

 4. Hai Bas,
  Doordat ik zo’n digibeet ben, heb je me geholpen hoe ik een “bronvermeldingslink” moest maken bij artikelen die ik alleen met “knippen en plakken” deelde, ook omdat er nog al wat lezers zijn, die zich het betalen van artikelen niet kunnen veroorloven. Heb je “mini handleiding” uitgeprint en onder m’n monitor gehangen en al een keer uitgeprobeerd, wat me uiteindelijk zelfs lukte 😉 …
  Hoewel je dat anders nooit deed, accepteerde je toch mijn vriendschapsverzoek, waar ik heel blij mee ben. Dit artikel spreekt me enorm aan, omdat je er heel persoonlijke dingen in zet.
  Ik was al een tijd een trouwe fan van Grutjes, zonder dat ik wist dat jij zélf Grutjes was. Ik hoor zelf ook tot de risico groep, ben ook dor hout en voel me vaak ook zo als jij, denk ik. Ben van 1950, dus nu 70 en heb sinds eind september 2019 een -uiterst zeldzame, nauwelijks op internet te vinden- longaandoening opgelopen en sarcoïdose -gelukkig -nog- zonder symptomen, dat kan dus net als bij Covid 19 virus ook nog (sarcoïdose kan ook in al je organen gaan zitten en begint dan meestal ook in je longen en kan je compleet invalideren).
  Mijn echtgenote hoort uiteraard ook bij de kwetsbaren (ook niet alleen leeftijd) maar is nu eigenlijk “fysiek sterker” dan ik zelf. Ook wij horen feitelijk nog bij de meer gelukkigen gezien de rest van de omstandigheden waarin we verkeren (wonen in rustige relatief veilige omgeving/inkomen en de oudste van onze 3 kinderen in de buurt wonend, maar mijn zoon, de jongste woont sinds medio 2019 met zijn vrouw in Spanje, hem zie ik via beeldbellen). Veel van wat je verder inhoudelijk over je sociale contacten en ervaringen schrijft herken ik evenzeer en ook hoe je over alles denkt, lijk je veel op hoe ik tegen alles aankijk, had ik je maar als buurman, dan zouden veel steun aan elkaar kunnen hebben, ondanks of misschien juist door ons leeftijdsverschil… Het huidige tijdsgewricht is er één van nog nooit eerder zo duidelijke extremen, waarbij we door alle mogelijke virussen worden bedreigd en bestookt, fascismevirussen, sekte virussen , complotvirussen, nepnieuwsvirussen, “realiteit vervalsing” virussen enz. enz. met een apocalyptische extinctie als onvermijdelijk einde, waarvan het tijdstip alleen nog onduidelijk is. Veel dank voor alles wat je mij mede aan inzicht(en) hebt gegeven en hopelijk nog zult blijven doen. Hartelijke groet, Hugo

  1. Hoi Hugo, dankjewel voor je compliment!
   Wat rottig van je sarcoïdose. Doe inderdaad maar voorzichtig! Want ja, de tijden zijn bizar…

   Ja, was leuk geweest als we buren waren! Ik ben blij dat ik je toen bevriend heb. Je hebt soms een iets steviger mening dan ik, maar we zijn het erg vaak eens.
   Ik zal je binnenkort natuurlijk wel moeten overhoren met die digitale handleiding! 😉
   Hartelijke groet terug, en stay safe!

 5. Dank weer voor deze contrapolitieke blog in deze longread. Je analyses zijn buitengewoon. Het geeft veel stof tot nadenken.
  Peter F.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *