#BlackLivesMatter? Nederland maakt politiegeweld straffeloos

Alle politici zijn tegen racistisch politiegeweld! En daarom… maken ze dat geweld makkelijker.

#BlackLivesMatter!

Oh, wat hebben politici het druk met je te vertellen hoe erg ze racisme vinden! Twitter staat er vol mee.

Je plakt er een beroemde zwarte activist bij, liefst eentje die al dood is en geen rare dingen meer kan zeggen, of anders een fotootje van veertig jaar geleden, en hopla, je ligt goed bij de kiezer. Pronken met de veren van mensen die soms letterlijk hun leven hebben gegeven in een strijd waar je zelf part nog deel aan hebt.

Ik vind het niet erg hoor. Mooi dat je die belangrijke uitspraken deelt!
…Als je zelf tenminste ook een bijdrage levert aan de strijd tegen racisme.

Maar helaas…

Alle politici die je hier ziet (en nog een hoop anderen meer) zijn medeverantwoordelijk voor een wet die racistisch politiegeweld juist veel makkelijker maakt, en bovendien zo goed als straffeloos.

Het ene zeggen, het omgekeerde doen

Al deze politici stemden in oktober in met een nieuwe wet die agenten zo goed als straffeloos maakt. Ja, ook Klaver, Asscher, Marijnissen, Dijkhoff en Jetten.
Alle partijen in de Tweede Kamer stemden er mee in, behalve Denk.

Dinsdag is het de beurt voor de Eerste Kamer om zich te buigen over dit wetsvoorstel van het kabinet.

Grutjes schrijft al jaren over dit wetsvoorstel. Ook in ons vorige artikel nog. Nu anderen, van advocaat Korver tot Lilith tot FunX het gelukkig ook oppikken is het tijd om er weer eens op terug te komen, temeer daar er vandaag een beslissing over valt.

Rutte: Ook in Nederland is racisme een 'systemisch probleem'

Wetsvoorstel maakt agenten zo goed als straffeloos

Dinsdag 9 juni ’20 behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaren. Daarin worden agenten vrijwel straffeloos gemaakt voor het plegen van geweld.

In het kort:

 1. Agent geen verdachte
  Als een agent of BOA iemand verwondt of doodt, wordt hij in het onderzoek niet langer als verdachte gezien.
 2. Niet zoeken naar bewijs
  Omdat het onderzoek niet meer gaat over strafbare feiten, wordt er in het ‘feitenonderzoek’ ook niet meer naar bewijs gezocht van bijvoorbeeld doodslag of moord. Dit is misschien wel het allerbelangrijkste punt.
 3. Gedeeltelijke straffeloosheid
  Mocht er onverhoopt toch bewijs opduiken, dan gaan de straffen voor agenten enorm omlaag:
  De maximumstraf voor het doden van mensen is nu voor agenten en BOA’s nog hetzelfde als voor gewone burgers: 30 jaar of zelfs levenslang. Maar straks wordt dat voor BOA’s en agenten in de praktijk maximaal drie jaar.

Maar is het eigenlijk wel zo dat het tien keer minder erg is als je wordt vermoord door een agent in plaats van je buurman? Waarom is de straf dan toch tien keer zo laag?
Is het eigenlijk juist niet èrger als je door de overheid wordt gedood, de overheid die je (volgens haarzelf) helemaal zou moeten kunnen vertrouwen? Die er is om je te beschermen?
Zou de overheid haar eigen mensen niet juist extra streng moeten onderzoeken bij het vermoeden van racistisch of fout politiegeweld, en juist strènger moeten straffen als de boel inderdaad niet deugt?

Details

Er zijn nog veel meer dingen niet goed aan het wetsvoorstel. Tot aan het absurde toe: Het parlement zet zichzelf er bijvoorbeeld mee buitenspel. In deze uitklaptekst kun je lezen over de details.

Dit zijn nog eens, maar uitgebreider, de hoofdpunten van de wet:

 1. Agent geen verdachte
  Als een agent of BOA iemand verwondt of doodt, wordt hij in het onderzoek niet langer als verdachte gezien.
 2. Niet zoeken naar bewijs
  Omdat het onderzoek niet meer gaat over strafbare feiten, wordt er in het ‘feitenonderzoek’ ook niet meer naar bewijs gezocht van bijvoorbeeld doodslag of moord. Dit is misschien wel het allerbelangrijkste punt.
 3. Gedeeltelijke straffeloosheid
  Mocht er onverhoopt toch bewijs van onwettig geweld door een agent opduiken, dan wordt deze in principe niet vervolgd voor de daad zelf, maar voor het overtreden van de geweldsinstructie. Daarvoor zijn de straffen vele malen lager. De allerhoogste straf die dan mogelijk is, is drie jaar. We hebben het dan bijvoorbeeld over doodslag, waar een burger vijftien jaar cel voor kan krijgen.
 4. Ook in extreme gevallen minder vervolging
  Alleen als er bewezen kan worden dat de agent met opzet handelde kan er op een normale manier vervolgd worden. Maar, remember: naar dat bewijs wordt niet actief gezocht omdat opsporingsambtenaren geen verdachte meer zijn in het feitenonderzoek.Sinds 2016 zijn er 41 mensen gedood door politiegeweld. In geen van deze gevallen heeft het OM een zaak doorgestuurd naar de rechter. (bron: CtrleAltDlt)
  Via artikel 12 procedures wordt er nog wel af en toe vervolging afgedwongen door familie. Maar een OvJ die toch al niet wil vervolgen, gaat dan zeker niet meer eisen dan schending van de geweldsinstructie.
 5. One shot or nothing
  Als een burger wordt vervolgd, dan kan de OvJ een ‘subsidiaire eis’ doen. Dan wordt je bijvoorbeeld vervolgd voor “doodslag, subsidiair dood door schuld”. Dat wil zeggen dat de OvJ hoopt dat de rechter je veroordeelt voor doodslag (zware straf), maar dat als de rechter dat niet bewezen acht, je in plaats daarvan een wat lichtere straf kan krijgen voor dood door schuld (minder zwaar feit).Uniek aan de wet Geweldsaanwending Opsporingsambtenaren is dat een subsidiaire eis bij overtreding van de geweldsinstructie verboden wordt. Een BOA of agent die iemand wurgt kan dus geen eis krijgen voor moord, subsidiair overtreding geweldsinstructie. Het is het één of het ander. In de praktijk zal dit betekenen dat geen enkele agent of BOA ooit voor iets anders dan overtreding geweldsinstructie vervolgd zal worden. Het betekent dat de maximum straf voor opsporingsambtenaren 3 jaar is, waar die voor burgers levenslang is.
 6. Speciale rechtbank
  Politieagenten en BOA’s hoeven niet meer naar een normale rechtbank zoals andere burgers. Een speciale rechtbank (Midden-Nederland) doet voortaan alle zaken tegen elke opsporingsambtenaar die “wordt vervolgd naar aanleiding van het in de uitoefening van zijn functie gebruiken van geweld.” Dat lijkt er op te duiden dat beroep niet meer mogelijk is.

Parlement akkoord met ongeschreven wetten; zet zichzelf buiten spel

Burgerrechtenorganisatie Controle Alt Delete zegt over het wetsvoorstel: “Simpel gezegd: wat in de ambtsinstructie staat is straks de strafrechtelijke norm voor de toepassing van geweld.” Het bijzondere is dan ook nog eens dat die ambtsinstructie (oftewel geweldsinstructie) er nog niet is: die ligt nog bij de Raad van State voor advies.

De ambtsinstructie die agenten vertelt wat ze wel en niet mogen, is ook nog eens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in plaats van een wet. Dat wil zeggen dat de minister hem in zijn eentje vaststelt en mag veranderen, zonder het parlement te raadplegen.

De Eerste Kamer gaat vandaag dus vrijwel zeker ja zeggen tegen een wet die de strafwet vervangt met een AMvB van de minister, waar het parlement straks verder niets meer over te zeggen heeft, en waarvan ze bovendien de inhoud feitelijk nog niet kent. Het enige wat het parlement weet is dat de maximum straf voor politiegeweld omlaag zal gaan, en dat ze zichzelf hierna buiten spel zet.

Het parlement zet met deze wet de weg open naar een enorme toename in politiegeweld, terwijl ze intussen voor de vorm #BlackLivesMatter steunt.

Schandelijk.

Politie vindt het niet ver genoeg gaan

De politie wil geen uitgestoken vinger, or hand, of arm, maar alles. Bij monde van politiechef Frank Paauw eist ze dat ze niet meer aan gewone wetten over doodslag hoeft te voldoen, ook niet in uitzonderingen. Ze eist dat artikel 12 procedures (waarin slachtoffers of nabestaanden vervolging van politie eisen) worden verboden, en dat de maximum straf voor politie niet alleen in de praktijk 3 jaar cel wordt, maar ongeacht wat, gegarandeerd nooit hoger zal zijn.

Nooit meer onrechtvaardigheid

Weet je trouwens waarom het kabinet deze wet wil invoeren? Je raad het nooit.

De minister wilde na de dood van Mitch Henriquez voorkomen dat er nog ooit zulke onrechtvaardige dingen zouden gebeuren. Met ‘onrechtvaardig’ bedoelde hij dan niet de dood van Henriquez, het feit dat Mitch zijn geslachtsdeel door de politie was ingeslagen, zonder dat deze agent zich hoefde te verantwoorden, het feit dat Henriquez niks deed behalve dat hij een stom grapje maakte en daarvoor stierf, het feit dat geen van de agenten tot een actieve celstraf is veroordeeld voor deze brute moord, en het feit dat de agenten allemaal in dienst konden blijven, en zelfs een baangarantie kregen van de korpsbeheerder, nog voordat het onderzoek naar hun wandaden was afgerond…

…Nee, wat de minister onrechtvaardig vond is dat de agenten zich voor het doden van Henriquez moesten verantwoorden. Dat kan niet langer, vond hij, en de Tweede Kamer gaf hem gelijk.

Waar de Kamer zich wèl druk om maakt

Voor wie denkt dat de Kamerleden zich druk maken om het tegengaan van politiegeweld en straffeloosheid: Ja, inderdaad, dat doen ze. Zo vroeg D66 bezorgd aan de minister “waarom de regering denkt dat de introductie van artikel 372 Sr niet tot meer vervolgingen gaat leiden.”

Ze zijn niet bang dat de politie straffeloos geweld kan gebruiken, ze vinden het niet erg dat de straffen omlaag gaan, nee, ze hopen dat er minder gewelddadige agenten worden vervolgd. Maar daarvoor hoeven ze niet bang te zijn, stelt de minister ze gerust. Niks aan de hand hoor jongens, ga maar weer tweeten over hoe erg je tegen racistisch politiegeweld bent, behalve in de praktijk.

Oh, valt het je trouwens op dat ik D66, VVD en de zogenaamd linkse partijen noem, maar niet de rest? Sorry, dat is niet omdat de andere partijen beter zijn. Zoals gezegd, Denk stemde tegen de wet in de Tweede Kamer. En Bij1 voert actief campagne tegen de wet, en roept je op om Eerste Kamerleden te mailen. Doe dat als je dit op tijd leest!
Ook zijn er wel degelijk een paar andere voorstellen die er toe doen, zoals dat D66 een verbod op de nekklem vraagt. Maar intussen wel deze andere ellende aanneemt.

En niet alleen zij. Alle andere partijen gingen in de Tweede Kamer akkoord. Met onjuiste klets als rechtvaardiging.

En we zijn nog niet klaar.

In Nederland mag politie binnenkort rubberkogels op demonstranten afvuren

De ambtsinstructie is er nog niet: die ligt nog bij de Raad van State voor advies.

Maar we weten al wel dat er in staat dat de politie straks eerder mag gaan schieten dan nu, en de taser algemeen ingevoerd wordt.
Daarnaast mag de politie met rubberkogels gaan schieten op demonstranten. Zoals je weet heeft de politie nog geen rubber kogels, en is er nauwelijks discussie over geweest, toch staat de ambtsinstructie het straks toe.
Amnesty maakt gehakt van de gang van zaken en maakt zich er “grote zorgen” om.

Bewapeningswedloop tegen burgers

Het is nogal wat. Er komt dus een nieuwe ambtsinstructie aan, waar in staat dat de politie voortaan eerder mag schieten, er komen stroomstootwapens en ook nog rubber kogels.

Dat wordt verkocht met het sprookje dat de politie minder vaak zal schieten als ze meer andere geweldsmiddelen heeft. “Het gat tussen pistool en wapenstok moet worden gevuld”, zo kermt de politie al veertig jaar. Steeds kreeg de politie dan weer een middel erbij: waterkanonnen, CN gas, CS gas, lange wapenlat naast de korte, pepperspray, taser, enzovoorts. En steeds werd er daarna nog luider gekermd dan voorheen.

Maar Grutjes toonde al eerder aan dat hoe meer geweldsmiddelen de politie krijgt, hoe vaker ze schiet. Dat geldt voor al die middelen. Ook de taser zorgt aantoonbaar alleen maar voor een toename van geweld. Rubberkogels zullen dat ook doen.
Het aantal afgevuurde politiekogels stijgt intussen al jaren terwijl de criminaliteit daalt.

Bijna goed. Dijkhoff doet even lekker mee met de modieuze #BlackOutTuesday, een initiatief van de muziekindustrie om solidair te doen met Black Lives Matter zonder echt iets inhoudelijks te zeggen. Maar Dijkhoff misbruikt dat dan ook nog eens om demonstranten tegen racisme verdacht te maken, in een week waarin Nederland liever praatte over 1,5 meter afstand op de onverwacht drukke BLM-demonstratie op de Dam, dan over racisme.

Defunden

In Minneapolis gaat de stad de politie defunden. Ze krijgen minder geld, minder geweldsmiddelen, worden deels ontmanteld en stevig hervormd. Een voorbeeld is Camden, waar dit eerder gebeurde. Grote bedragen werden weggehaald bij de politie, weg van repressie, en in preventie en sociale werkers gestoken. Ook heeft elke agent verplicht altijd een bodycam aanstaan, waarvan de beelden regelmatig door coaches met ze wordt besproken. Er zijn extra maatregelen tegen etnisch profileren en tegen politiegeweld, en agenten worden getraind om naast de burger te staan in plaats van er tegenover.

Je denkt misschien dat de criminaliteit wel flink zal zijn toegenomen nu de politie veel minder geld en middelen heeft, en ‘slapper’ optreedt.
Nope. Er zijn niet alleen maar minder politiegeweld en minder arrestaties. Er zijn ook minder moorden in de stad. De criminaliteit daalt.

En Nederland?
Nederland reageert op BlackLivesMatter door agenten nog eens flink wat extra mogelijkheden tot geweld te geven.

En toen waren de BOA’s jaloers

Lekker poseren met je hand op je borst. Een gebaar wat nota bene wordt gebruikt om uit te drukken dat je de wet zult uitvoeren, en dat je in vrede komt. Maar BOA’s gebruiken het terwijl ze mensen weigeren te beschermen tegen corona, omdat ze meer wapens willen hebben om de bevolking mee te lijf te kunnen gaan.

Onopgeleide pseudopolitie, niet zelden met het verstand van een ui, die de afgelopen maanden kermde dat ze de wapenwedloop tegen burgers dreigen te verliezen. Dit terwijl er juist elk jaar MINDER geweld tegen BOA’s wordt gepleegd, en het geweld gepleegd door BOA’s eerder lijkt te stijgen.

Minister Grapperhaus sputterde even een beetje tegen, maar bij het eerste overlegje met de bully die zich vakbondvertegenwoordiger van de BOA’s noemt, ging hij al om. Het lokale driehoeksoverleg van burgemeester, politie en justitie mag nu een aanvraag doen bij Grapperhaus om hun BOA’s uit te rusten met een wapenstok, en die toestemming zal hij dan voortaan meteen geven. Ook wordt onderzocht of ze er nog pepperspray bij mogen krijgen.

Dit is een fundamentele breuk. Tot nu toe mocht een BOA alleen bij wijze van uitzondering met wapens rondlopen, en moest de burgemeester daar de noodzaak eerst van aantonen aan de minister. Alleen de politie kreeg zonder uitzondering toegang tot geweldsmiddelen. Zij hadden het geweldsmonopolie, al stond dat principiële onderdeel van de rechtsstaat al sterk onder druk. Dat principe is losgelaten. Daarmee is het hek van de dam.

“Wat gaan we er aan doen?” Wat een goede vraag, Lodewijk.

Een bewapend leger

Je kunt je nu al bijna niet meer voorstellen dat de BOA voor 1994 niet eens bestond. Echt hoor, totale anarchie in die tijd, van god los waren we allemaal.
Aan het eind van de jaren ’80 kregen we al de stadswacht, werkervaringsprojecten voor werklozen waren dat. De stadswacht mocht in het begin helemaal niks behalve de politie bellen als er wat was. De regering zwoer dat ze nooit zouden concurreren met de politie, en al helemaal geen geweld zouden mogen gebruiken, never nooit niet!

Intussen hebben we 24.000 BOA’s in Nederland. Plus 50.000 FTE aan voltijds politiebanen, vaak in deeltijd uitgevoerd door flink wat meer mensen.

Richting de 100.000 mensen in totaal. Een klein leger. Hoewel, nee, geen klein leger, want ons leger bestaat maar uit 39.700 mensen, dat is nog niet eens de helft.

Een leger van politie en pseudopolitie, bewapend door politici die zich druk zeggen te maken om racisme en onterecht politiegeweld.
Bij voorbaat niet verdacht. Afgeschermd van normale vervolging in normale rechtbanken. Grotendeels afgeschermd van normaal strafrechtelijk onderzoek. Vrijwel niet strafbaar voor dezelfde wetten als gewone burgers. Met veel lagere straffen, als die überhaupt al ooit worden uitgesproken.

Lieve politici, met je betrokken tweets en je gratis solidairverklaringen en je nieuwe inzichten, we zien jullie. We zien wat jullie doen. We zien wat jullie zijn.

BlackLivesMatter of politiestaat?

Belangrijke kenmerken van straffeloosheid in een politiestaat zijn:

 • andere regels voor overheidsdienaren dan voor gewone mensen
 • geen fatsoenlijk onderzoek bij misdrijven door de overheidsdienaren
 • speciale rechtbanken

Lieve politici, hoe vind je zelf dat het daarmee gaat in Nederland?

Is alles dan klote?

Ik heb een sprankje hoop nodig, en jij vast ook. Nou, laat dat dan die draai van Rutte maar zijn, die ineens zei dat Zwarte Piet toch maar eens moet verdwijnen, en toegaf dat er ook in Nederland “institutioneel” en “systemisch racisme” bestaat.

Waarom ik daar hoop uit haal? Niet omdat Rutte, die zich eerder ‘geen racisme aan liet praten, nu ineens een held is, niet omdat hij nu iets gaat doen aan de bovenstaande klotewetten, niet omdat ik ook maar een moment geloof dat hij zich nu in zal zetten tegen racisme met actie in plaats van gratis woorden, niet omdat hij echt helemaal draaide, in plaats van gewoon een beetje mee te waaien met wat hij denkt dat de huidige kiezerswind is.

Maar wel om wat Anja Meulenbelt er over zei:

“We kunnen veel schampere opmerkingen maken. We kunnen ook constateren dat het eindelijk gelukt is om een deuk te slaan in een blok beton. We kunnen onszelf best een keer feliciteren om onze koppige volharding, en met name natuurlijk de mensen van alle zwarte organisaties die hun nek hebben uitgestoken en dat bleven doen!”

En nu die nieuwe facilitatie van racistisch politiegeweld nog aan de kant, stelletje rotzakken. Weg met die wet en ambtsinstructie!

3 gedachtes over “#BlackLivesMatter? Nederland maakt politiegeweld straffeloos”

 1. Van Eerste Kamerlid Rik Janssen (SP) ontving ik onderstaand antwoord:

  “Dank voor uw mail.

  Het is belangrijk dat u ons hierover mailt omdat u zich zorgen maakt. U vraagt ons om tegen dit wetsvoorstel te stemmen. Op dit moment is stemming over dit wetsvoorstel echter nog niet aan de orde. De Eerste Kamer gaat eerst nog schriftelijke vragen aan de minister stellen. Nadat de antwoorden op die vragen zijn ontvangen kan er een debat met de minister gepland worden over dit wetsvoorstel. Na dit debat zal er pas over het wetsvoorstel worden gestemd. Wanneer dit zal zijn is nu nog niet duidelijk.
  Wij nemen uw zorgen zeker serieus en zullen deze ook betrekken bij onze voorbereidingen van de schriftelijke vragen en het debat.”

  Blijf je zorgen kenbaar maken aan de Eerste Kamer!

  1. Dank! Er blijkt inderdaad nu nog geen stemming te zijn – die wil men wel voor de zomer gaan houden, dus heel snel.

   Mailen heeft inderdaad zeker nog zin dus!

   Voor wie er ook in actie wil komen: je kunt bijvoorbeeld de brief gebruiken van Bij1 of Lilith Mag.
   Ook is er hier een petitie!

 2. Update 2023 over deze Nederlandse wet, naar aanleiding van de executie van een zwarte man in Londen, en soortgelijke plannen van de Britse regering als hier al bestaan.

  Laat dit draadje even tot je doordringen

  1. Londense agent executeert ongewapende zwarte man omdat hij weigert uit te stappen. Man is klemgereden en wil weg maar kan geen kant uit. Wordt door het hoofd geschoten.

  Agent moet zich verantwoorden bij de rechter. Allicht, zou je hopen en denken.
  Maar dan…

  2.

  Driehonderd agenten van dit politiekorps weigeren in reactie om hun werk te doen en leveren hun wapen in.

  Niet om te protesteren tegen racistisch politiegeweld, maar basically omdat ze ongestraft mensen willen kunnen vermoorden.

  #politiestaat
  #InstitutioneelRacisme

  3.
  Overdreven om dat zo te zeggen, denk je?

  Remember het onafhankelijke rapport wat deze lente verscheen, wat het hele Londense korps “tot op het bot racistisch, homofoob en vrouwonvriendelijk” noemde?

  Die politiechef die verwacht dat hij 2 a 3 agenten per week voor de rechter zal brengen voor zaken als verkrachting, diefstal en moord?
  (bronnen onderaan)

  4.
  Hoe reageert de Britse regering op de werkweigering van Londense agenten, die eisen dat ze niet meer vervolgd worden als ze zwarte mensen vermoorden?

  – Ze steekt de werkweigeraars een veer in hun reet;

  – Kondigt gedeeltelijke straffeloosheid voor de staatsknokploeg aan;

  – Gebruikt de gelegenheid om gewapende antiterrorisme-eenheden van het leger op gewone burgers af te sturen.

  5.
  Het inzetten van het leger tegen de eigen bevolking was helemaal niet nodig, zoals ze zelf ook best wisten: binnen een paar uur waren de werkweigerende smerissen alweer aan het werk.

  Maar wat maakt dat uit?

  De regering zag een opportunity om te escaleren, en greep die.

  #ShockDoctrine

  6.
  De Conservatieven namen de gelegenheid en:

  – hebben mooi de militarisering van de politie verder kunnen pushen,

  – mensen kunnen laten wennen aan het idee van gedeeltelijke straffeloosheid voor de smeris.

  Een wetsvoorstel komt eraan.
  #politiegeweld
  #Impunity
  #straffeloosheid

  7.
  Je denkt nu misschien:

  ‘In Nederland gebeurt dit gelukkig niet. In onze #rechtsstaat gelden dezelfde wetten voor #politie en #burgers!’

  Think again.

  Gedeeltelijke straffeloosheid voor politie is hier al 3 jaar geleden aangenomen. Dat werd door politici van rechts tot links besloten, die in de fcking zelfde maand nog ‘solidair’ waren met #BlackLivesMatter …

  En ik schrijf hierboven dan wel ‘gedeeltelijke straffeloosheid’, maar er is eigenlijk maar weinig gedeeltelijk aan.

  8.

  Sinds 2022 is het vastgelegd in de wet dat als een Nederlandse agent tijdens zijn dienst iemand doodt, hij in het onderzoek niet wordt gezien als verdachte (en er dus ook niet naar bewijsmateriaal wordt gezocht om zijn schuld aan te tonen). In het onwaarschijnlijke geval dat hij zich toch voor de rechter moet verantwoorden, dan wordt hij niet beoordeeld door dezelfde rechtbank als iedereen, maar door de speciale rechtbank (De ‘Blauwe Kamer’ van rechtbank Midden Nederland).

  In principe is de aanklacht dan niet doodslag of moord, maar slechts “verwijtbare schending van de geweldsinstructie”, met in plaats van levenslang slechts een maximum straf van 3 maanden.

  Het OM geeft aan dat sinds invoering van de wet (1 juli 2022) er 112 ambtenaren zijn vervolgd voor zaken als corruptie, geweld (11), schietincident (15), illegale vrijheidsbeneming (15) of zedendelict (3), en dat er slechts in 1 geval een feitenonderzoek is omgezet naar een strafrechtelijk onderzoek.
  In alle andere zaken werd de ambtenaar/agent dus niet als verdachte benaderd en werd er niet naar bewijsmateriaal gezocht om zijn schuld te kunnen onderbouwen.

  Bronnen in de comments.

  #BLM
  #ChrisKaba

  Bronnen:
  1
  https://www.nu.nl/buitenland/6282483/deel-londense-agenten-levert-wapen-in-wegens-rechtszaak-brits-leger-springt-bij.html

  2
  https://en.wikipedia.org/wiki/Shooting_of_Chris_Kaba#Reaction

  3a
  https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5372963/rapport-homofoob-racisme-londen-politie

  3b
  https://nos.nl/artikel/2465283-na-jaren-van-schokkende-onthullingen-moet-londense-politie-echt-gaan-veranderen

  4
  https://www.bbc.com/news/uk-66906201

  5
  https://www.bbc.com/news/uk-66909729

  6: zie 5

  7:
  https://www.grutjes.nl/2020/06/blacklivesmatter-nl-politici-maken-politiegeweld-straffeloos/

  8a
  https://wetten.overheid.nl/BWBR0046816/2022-07-01

  8b
  https://magazines.openbaarministerie.nl/jaarinverhaal/2023/1/rijksrecherche

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *