VVD: criminaliteit in getto’s dubbel zo hard bestraffen

“Ook moeten joodse ouders in die wijken worden verplicht hun kinderen naar de opvang te sturen, zodat zij de Nederlandse taal en cultuur leren en hun eigenheid vergeten.”

Deze column is in kortere versie uitgesproken op Grutjes Radio.
Grutjes heeft sinds vorige week een regelmatige column in het fantastische programma Guten Munne, op RaRaRadio, online radio uit Eindhoven. En wel op vrijdagochtend na 9 uur. Check check!
Terugluisteren van het hele programma kan na een paar dagen op Mixcloud.
Alleen deze column luisteren? Luister hier terug!

Criminaliteit in getto’s moet dubbel worden bestraft. Ook moeten joodse ouders in die wijken worden verplicht hun kinderen naar de opvang te sturen, zodat zij de Nederlandse taal en cultuur leren.

Dat vindt de grootste regeringspartij VvD, die zo de ‘mislukte’ integratie in stadswijken wil aanpakken. Fractieleider Klaas Dijkmoff kondigt dit plan woensdag aan in het debat over het kabinetsbeleid voor volgend jaar.

,,Ik vind dat we in Nederland tekortschieten om joden de vrijheid te geven waar ze recht op hebben”, zegt Dijkmoff. Hij doelt in het bijzonder op gezinnen waarin vrouwen worden achtergesteld en waarvan de kinderen kampen met een taalachterstand op school. ,,Wij zijn geen vrij land als die vrijheid er niet voor iedereen is.”

"Wir sollen volksfeindlichen Elementen die Freiheit aufzwingen. Nur im Rahmen des Deutschen Volksempfinden gibt es Freiheit. Alles, was davon abweicht, muss vernichtet werden." (Kameradschaftsführer Joachim Schnellner, 1935)
Herr Schnellner is een fictieve nazi uit Duitsland in de jaren '30, die je hopelijk helpt om door mooie woorden over vrijheid heen te prikken. Yep, dit is een persiflage, maar wel een serieuze.

Dijkmoff heeft zijn plan deels gemodelleerd naar in de jaren ’30 ingevoerde wetten in Duitsland, waar gettovorming werd ‘bestreden’.
,,Het woord getto is in ons land meer beladen, maar wij hebben hier wel parallelle samenlevingen waarin mannen hun vrouwen thuishouden, hun kinderen tot hun vierde geen Nederlands laten leren en voor hun dochters een man uitzoeken.”

Hij wil dat het kabinet wijken selecteert waarin meer dan 50 procent van de inwoners van joodse afkomst is, waar werkloosheid en criminaliteit hoog liggen en het opleidingsniveau laag is.

De fractieleider voelt er ook voor verplichte lessen te laten geven over ‘democratische waarden en tradities’. Wie niet meewerkt, kan worden gekort op kinderbijslag of uitkering. ,,Het gaat mij niet om bestraffen, maar mensen te verheffen. Welwillenden bevrijden en kwaadwillenden die volharden in hun joods-zijn, harder aanpakken. Soms moet je minder liberale middelen gebruiken om een doel te bereiken. Ik zou het verlichtingswijken willen noemen, want dat is wat joodse mensen in die wijken niet hebben doorgemaakt.”

Tekst: Wikipedia

Persiflage

In de tekst boven het kader is nauwelijks iets veranderd. Klaas Dijkhoff zei in het AD vrijwel hetzelfde, alleen had hij het over “inwoners van niet-westerse afkomst” in plaats van “inwoners van joodse afkomst”.
We hebben ook zijn naam aangepast, want we zouden niet willen suggereren dat de echte Dijkhoff ooit zulke afschuwelijke dingen zou zeggen over mensen die van een afwijkende afkomst zijn…

Is dit een onaardige persiflage? Is het wel een persiflage?

Smakeloos

Een vergelijking maken tussen Dijkhoffs woorden en de nazi-tijd is natuurlijk smakeloos. Het is een Godwin bovendien. Niet dat Godwin, degene dus die ‘de Godwin’ bedacht heeft, iets tegen vergelijkingen tussen de huidige tijd en de nazitijd heeft, als die vergelijking maar goed onderbouwd is.

Er is ook vast wel iemand die in reactie op onze Godwin een Pimwin maakt. Want och here, extreemrechts Nederland moet de hele dag moslims, vluchtelingen, migranten, vrouwen en links kunnen demoniseren en Breivik kunnen bejubelen, want dat is vrijheid van meningsuiting, maar als iemand zegt dat hij het daar niet mee eens is dan moet hij zijn bek houden want dan komt de kogel ineens van links. Tja.

Maar we maken de vergelijking niet om tot geweld op te roepen, evenmin om smaakvol over te komen, en ook niet voor de lol.

Als je twijfelt of iets wat iemand over bevolkingsgroepen zegt, eigenlijk wel OK is, is de antisemitisme-test vaak erg verhelderend, omdat onze gevoeligheid daarvoor beter ontwikkeld is. Klinkt het niet goed als je in zo’n twijfelachtige tekst de genoemde bevolkingsgroepen door het woord “jood” vervangt? Dan IS het niet goed.

Is het dan eigenlijk wel OK om iets met de Holocaust te vergelijken?

 1. Nou, punt 1, we vergelijken Dijkhoffs tekst niet met de Holocaust, maar met antisemitische opmerkingen van nazi’s in de jaren ’30. Dijkhoff is geen mensen aan het vernietigen, hij roept op tot discriminatie van overheidswege. Dat is erg genoeg.
 2. Het was Dijkhoff zelf die over getto’s en afkomst begon en de vergelijking maakte, wij maken slechts de consequenties duidelijk. We vinden het niet ‘lollig’ om Dijkhoff te vergelijken met nazi’s, we vinden het zeer afschuwelijk dat Dijkhoff voorstellen doet die ook door de nazi’s in de jaren ’30 gedaan hadden kunnen worden.
 3. Beseffen dat het creëren van tweederangsburgers uiteindelijk tot etnische zuivering of erger kan leiden, is niet verkeerd. Het weigeren te beseffen, of het wel beseffen maar er toch mee doorgaan, dat is pas verkeerd.

Aandacht afleiden van dividendbelasting

VVD fractieleider Klaas Dijkhoff schoot de bal doelbewust de Tweede Kamer in. Aandacht afleiden van de dividendbelasting, door verder te gaan dan ooit te voren.
Vergeet Zijlstra met zijn verhaal over asielzoekers die zogenaamd asiel vroegen voor een gratis borstvergroting. Vergeet Blok die beweert dat hij genetisch niet in staat is om normaal te doen tegen mensen die niet wit zijn. Hier is Klaas.

Niemand trapte er in. Iedereen snapt dat dit een kerel is die zijn arm omhoog doet om afleiding te creëren. Niemand neemt het serieus.

Dat is waar het mis gaat.

Want ook al is dit inderdaad een proefbalonnetje waarvan de VVD echt wel wist dat het niet zou worden aangenomen, vergis je niet. Als ze over een tijdje de kans krijgen voeren ze die apartheid gewoon in, net zoals ze dat oa voor woonrecht van statushouders al deden.

Mensen die zijn erkend als vluchteling, hebben als enige inwoners van Nederland geen normaal recht meer op urgentie. Hetzelfde geldt voor bijstand, dankzij beleid van het vorige VVD / PvdA kabinet.

Ja, natuurlijk wil Dijkhoff met zijn discriminerende voorstel de aandacht afleiden van de dividendbelasting en de vennootschapsbelasting. Van het feit dat ons land samen 5 miljard per jaar aan rijke stinkerds met aandelen cadeau gaat geven, terwijl verdomme 11% van onze kinderen in armoede opgroeit (allochtonen zelfs 28%). En terwijl het milieu volkomen naar de klitsen gaat, maar Dijkhoff daar zijn schouders over ophaalt.

Lichter dan lucht?

Rutte heeft vandaag laten weten dat hij het voorstel van Dijkhoff niet uit gaat voeren. Overigens niet omdat hij het een fout voorstel vindt, maar vanwege de technische uitvoering: omdat “het strafrechtelijk een moeilijke zaak wordt om onderscheid te maken tussen wijken.”
(Wellicht wordt daar later nog wat op gevonden?)

Asscher heeft nu een grote bek over “schertsvertoning” en “afgang”, maar laten we even niet vergeten dat Dijkhoff en Asscher precies dezelfde inspiratiebron hebben. Beiden zeggen geïnspireerd te zijn door het Deense beleid.

Dijkhoff geeft ruiterlijk toe dat hij het voorstel één op één heeft overgenomen van Denemarken. Beleid wat ook door de grootste partij, Socialdemokraterne, vanuit de oppositie wordt gesteund. De Deense sociaaldemocraten werden in 2015 door oa de Zweedse sociaaldemocratische partij al uitgemaakt voor racisten. Sindsdien radicaliseerden ze alleen maar verder richting extreemrechts.

Maar dat houdt Asscher niet tegen om zich te laten inspireren door de ideeën van de Socialdemokraterne.

Kijk hier anders even naar een paar voorbeelden van die ideeën.

Dit zijn de ideeën die Asscher zo inspirerend vindt:

Kleuters worden wat de Socialdemokraterne betreft gedwongen om varkensvlees te eten, en moslimvrouwen moeten verplicht gaan leven naar Deense normen en waarden. Er mogen niet meer dan 30% mensen met een niet-westerse achtergrond in een wijk wonen, hoewel 100% witte wijken geen probleem zijn. Het vluchtverdrag wordt feitelijk opgezegd, geen enkele asielzoeker komt meer binnen. (Bron)

Een coalitie vormen samen met de extreemrechtse Dansk Folkeparti vinden ze dan ook geen probleem. Dat wordt door de fractievoorzitter van de Socialdemokraterne met deze waanzin verdedigd:
“Je moet partijen niet met de vinger wijzen omdat ze zijn zoals ze zijn. Je moet ze beoordelen op hun daden.”
[en blijkbaar niet op wat ze zijn?] “En als ze de goede ideeën hebben…”
[oh, nu gaat het toch ineens niet meer over daden. De goede ideeën… extreemrechtse bedoel je?]
“…en samen willen werken, waarom niet?”

Ja, waarom niet.

In dit lange Nieuwsuur item van 9 minuten wordt je werkelijk gebombardeerd met racistische opmerkingen en onwetenschappelijke kul.
De meest logische ideeën van deze ‘sociaaldemocraten’ zijn nog wel:

 • Migrantenvrouwen moeten fulltime werken, anders krijgen ze geen uitkering. (Oftewel, ze krijgen geen uitkering meer, punt.)
 • Werklozen hebben pas recht op een sociale huurwoning als ze niet meer werkloos zijn. (want als je werkloos bent kun je toch makkelijk een huis kopen)
 • Kinderen mogen pas naar school als ze al vloeiend Deens kunnen. (want eh…)

Nieuwsuur maakt er geen geheim van dat hun item een doel heeft: de PvdA moet om. En daarom laat ze slechts ‘deskundigen’ aan het woord die dat herhalen:
“Er is [voor sociaaldemocraten] maar één manier om hun populariteit terug te winnen. En dat is deze [Deense] lijn over te nemen. Of je neemt deze lijn over, of je gaat er aan”. “Het is gewoon triest om te zien hoe slecht de PvdA het in Nederland doet. Ik hoop dat als ze hier komen kijken, ze het met mij eens zijn hoe je migratiepolitiek moet voeren.”

En verrek, als de NOS fluit, komt Asscher aandraven. Binnen een maand brengt hij een spoedbezoek aan Denemarken. Naderhand uit hij geen kritiek op het racistische beleid, maar roemt hij op twitter zijn “goede gesprek over migratie en sociaaldemocratie“.
Twee maanden later gaat hij nog eens, en mag Nieuwsuur mee. Nieuwsuur benoemt in dit filmpje expliciet hoe het dankzij hun item is dat er in de PvdA interesse in het “Deense model” ontstaat.

Asscher laat zich inspireren door de Socialdemokraterne en het staatsracisme in Denemarken: “We kunnen van elkaar leren”.
“Waarden en vrijheden moeten we delen. Nieuwkomers moeten die waarden en vrijheden overnemen.” Opnieuw geen woord van kritiek vanuit Asscher, het heftigste wat hij zegt is dat er naast overeenkomsten ook (verder onbenoemde) verschillen zijn. Maar: “Nederland en Denemarken hebben natuurlijk veel gemeen met elkaar dus het is belangrijk om van elkaar te leren en te kijken hoe ze hier dingen aanpakken.”

Maar wat Dijkhoff zegt vindt hij dus een schertsvertoning. Jaja.

Geen spijt

Iedereen snapt dat dit een kerel is die een rel trapt om afleiding te creëren, en die zodra dat lukt weer gas terug neemt. Iedereen weet dat Dijkhoff straks zal zeggen: oh, maar ik deed mijn arm slechts omhoog omdat mijn oksel zo zweterig is. Ik bedoelde niet dat we mensen van niet-westerse afkomst dubbel moeten straffen, hoor! Ik bedoelde juist dat we hen moeten beschèrmen, door mensen die in hun wijk criminaliteit plegen, dubbel te straffen, ook als ze uit een andere wijk komen!

En ja, terwijl ik dit schrijf is dat precies wat Dijkhoff in de Kamer zegt. Toen hij het interview met het AD deed had hij natuurlijk nooit kunnen vermoeden dat iemand zijn woorden zo zou uitleggen, nee nee nee nee nee, dat “snapt hij niet”. En dat hij mensen in niet-westerse getto’s wil heropvoeden, en ze in verplichte lessen “Nederlandse tradities” op wil leggen (zoals Zwarte Piet misschien, Klaas?), dat is natuurlijk ook gewoon om ze te ‘beschermen’.

We weten wat er nu gaat gebeuren. Dijkhoff gaat geen spijt hebben van zijn woorden of daden, maar het spijt hem wel als jij je gekwetst voelt (want het spijt hem echt dat er mensen zijn die zich gekwetst voelen door discriminerende voorstellen. Dat die mensen bestaan is gewoon kut.)

Media

Vervolgens krijgen we een tijdje discussie over zijn “onhandige uitspraken”, en in the end besluit iedereen dat het dan wel ‘een verkeerd beeld schetste’, maar ja, och. Ron Fresen gaat ongetwijfeld zeggen dat hij de controversiële uitspraken deed “met goede bedoelingen.”

Fresen was trouwens nú al enorm aan het downsizen, al op de dag dat Klaas zijn relletje trapte, in het 8 uur journaal. “Dubbele straffen” waren in Fresen zijn verslaggeving ineens gekrompen, en nog slechts “zwaardere straffen”, en belangrijker: “wijken waarin meer dan 50 procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is” (dictie Dijkhoff) werden in Fresen zijn verhaal plotseling allemaal wijken “met veel problemen met integratie”.

U ziet: de bal komt aan. De media vertalen dit één op één naar blut und boden theorieën: niet westerse afkomst = veel problemen met integratie.

En ze vertellen het niet als voorbeeld van een bizar idee, maar alsof het een feit is.

Lokfluitje voor bronstige fascisten in de paartijd der verkiezingen

Het is intussen een typisch Nederlandse dogwhistle geworden: je kraamt iets uit wat overduidelijk verwijst naar hardcore Apartheid en nazistische rassentheoriën, en dan roep je achteraf dat je het niet zo bedoeld had. Typisch Nederlands is dan: dat de fascistische hondenfluitjes hier niet subtiel zijn, maar in een oorverdovende megafoon geblazen worden. “Jo, neonazi’s, ‘bezorgde burgers’, PVV’ers en FvD’ers, KOM HIER, bij mij ben je thuis! UITROEPTEKEN!!”

Racistische fantasie werkelijkheid maken

Het is naast een lokfluitje voor bronstige extreemrechtse types in de paartijd van nabije verkiezingen, ook een NLP trucje. Door consequent woorden en frames te herhalen binnen een bepaalde context, zorg je dat mensen in je fictieve werkelijkheid gaan geloven. Dat NLP trucje wordt in de politiek veel vaker toegepast, zoals Jan Kuitenbrouwer in dit uitstekende artikel uiteenzet.

Door mensen van “niet-westerse afkomst” continu te associëren met woorden als criminaliteit, werkloosheid, taalachterstand, achtergestelde vrouwen, uitkeringsfraude enzovoorts, gaan mensen denken dat er in Nederland werkelijk wijken zijn die no-go areas zijn, dat geloof en cultuur criminaliteit kunnen veroorzaken, en dat je van geloven in de koran in plaats van de bijbel plotseling seksistischer wordt. Het decennialange herhalen van frames over migranten heeft er zelfs toe geleid dat veel mensen denken dat het goed is voor de emancipatie van vrouwen als je hun kleding van ze afrukt, en voor ze gaat bepalen hoe ze erbij mogen lopen.

Uiteindelijk wordt de racistische dystopische fantasie niet alleen geloofd, maar door selffulfilling prophecy deels bewaarheid. Voorbeeld: doordat de politie denkt dat Marokkanen vaker crimineel zijn dan autochtonen, controleren ze Marokkanen vaker. Gevolg: ze betrappen in die groep meer criminelen, terwijl autochtonen meer kans hebben om ermee weg te komen. Gevolg daarvan weer: Politie gaat nog meer etnische profilering toepassen. Het wordt een zelfversterkende cirkel.

=> Terwijl het hoger aantal verdachten onder niet-westerse minderheden niet ligt aan etniciteit die op miraculeuze wijze een hogere criminaliteit veroorzaakt, maar aan:

 1. Sociaaleconomische achterstanden die dankzij discriminatie onder niet-westerse bevolkingsgroepen veel groter is.
  (Rijke mensen plegen overigens waarschijnlijk niet minder criminaliteit dan arme, maar wel andersoortige, en worden veel minder vaak gepakt dan arme. Op winkeldiefstal wordt je eerder betrapt dan op belastingontduiking. Er bestaat dus niet alleen etnische, maar ook klasseprofilering.)
 2. Politie en justitie zien allochtonen veel eerder als verdachte, vervolgen ze sneller en geven hardere straffen. Deze bewuste en onbewuste discriminatie leidt er toe dat bijvoorbeeld “Marokkaans-Nederlandse jongeren een 12 keer grotere kans hebben om in de cel gezet te worden dan autochtone jongeren. Voor Antilliaans-Nederlandse jongeren is de kans 10 keer zo groot. De onevenredigheid waarmee deze groepen worden vastgezet is zelfs groter dan in de VS. De kans voor een Afro-Amerikaan om gedetineerd te worden is 4 keer groter dan voor een witte Amerikaan. Marokkaanse en Antilliaanse Nederlanders verkeren wat dat betreft dus in een nog slechtere situatie dan de Afro-Amerikanen in de VS.” (citaat Controle Alt Delete nav laatste onderzoeken, onder andere onder jongeren die zelf aangaven schuldig te zijn, en toch een heel andere kans op veroordeling hadden door hun etniciteit: wie wit is verdwijnt veel minder snel in de cel.)

Niet je gedrag, maar je afkomst & religie bepaalt of de overheid je lastig valt

Dijkhoff, de VVD, PVV, FvD en trouwens nog veel meer politici in Den Haag, zijn doelbewust een externe vijand aan het creëren. Mensen die volgens hen letterlijk “buiten de samenleving staan”. (Waar staan ze dan? In België? In zee?)

Die vijand, die wisselend migrant, moslim, vluchteling of “van niet-westerse afkomst” wordt genoemd, is de zondebok die de aandacht moet afleiden van alles waar mensen van balen. Van dividendbelasting en frauduleuze VVD’ers tot zorgkosten en woningnood. Allemaal problemen die oa de VVD zelf bevordert of heeft veroorzaakt.

Dat leidt tot bizar overheidsgedrag. Zo zien we dat je religie allesbepalend is geworden voor de vraag of je vervolgd wordt vanwege het oproepen tot haat.

Het is dus niet bepaald alleen Dijkhoff die bevolkingsgroepen othered. Maar dat de grootste regeringspartij voorstelt om mensen dubbel te straffen op basis van de plek waar ze de wet overtreden, en dus eigenlijk op basis van de plek waar ze (meestal) wonen, en dat expliciet aan afkomst linkt: dat is uniek, zelfs Mussert heeft dat nooit voorgesteld.

Niemand neemt het serieus.

Dat zouden we wel moeten doen.
Niet alleen de PVV, ook VVD en CDA radicaliseren snel.

Die laatste twee stelden bijvoorbeeld al voor om stemrecht afhankelijk te maken van inburgering. “Als je onze waarden niet omarmt”, zegt Bente Becker, die Kamerlid is van fraudepartij VVD, dan mag je niet stemmen.
Wat betekent dat nou eigenlijk, Bente? Zeg je nou dat punks niet mogen stemmen omdat ze je waarden niet delen? Of bedoel je eigenlijk dat mensen die iets anders dan VVD willen stemmen, hun stemrecht verliezen omdat ze de verkeerde waarden hebben?

Een overheid die sommige mensen stemrecht geeft, en andere niet… Een overheid die je waarden en normen gaat beoordelen, en van elke inwoner per persoon een stempel gaat geven of die wel acceptabel genoeg zijn om stemrecht te verdienen… Daar heb je toch een woord voor? Wat is het ook toch weer, ik kom er even niet op…

 

Nogmaals: Niemand trapte in de afleidingsmanoeuvre van Dijkhoff. Iedereen snapt dat dit een kerel is die zijn arm omhoog doet om afleiding van de dividendbelasting te creëren. Niemand neemt het serieus.

Maar intussen heeft de grootste regeringspartij zonder blikken of blozen een fascistisch voorstel gedaan. Welbewust.

En daardoor is het vocabulaire weer een stuk opgeschoven. Dijkhoffs voorstel is weggehoond, maar intussen is opnieuw opgeschoven wat als salonfähig wordt gezien. De volgende keer dat iemand voorstelt om celstraffen voor moslims of Marokkanen altijd te verdubbelen, kijkt men er niet meer van op en zegt men: ach ja, dat heeft de grootste regeringspartij ook al eens voorgesteld.

2018 is werkelijk het jaar waarin racisme volkomen genormaliseerd wordt.

Credits.
:

Ghetto Warschau: Bundesarchiv, Bild 101I-134-0766-20 / Knobloch, Ludwig / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de], via Wikimedia Commons.

& kleine noot: waarom we nog steeds het woord allochtoon gebruiken.

‘Allochtonen’? Dat woord gebruiken we in Nederland toch niet meer omdat het discriminerend is? Ha, dat zal dan wel. Maar ‘etnische minderheid’ of de ‘inwoner met een niet-westerse achtergrond’ zoals de overheid nu graag zegt, wordt door hen op precies dezelfde discriminerende manier gebruikt: om onderscheid te maken op basis van afkomst, iets wat expliciet verboden is in onze grondwet. Helaas moeten we dat onderscheid ook maken als we willen uitleggen hoe de overheid, politici, media of anderen discrimineren. Dan kun je dus net zo goed ‘allochtoon’ zeggen, het betekent precies hetzelfde en is korter.

2 gedachtes over “VVD: criminaliteit in getto’s dubbel zo hard bestraffen”

 1. Er zijn nu al postcodes die door organisaties (Nuon, KPN) als onbetrouwbaar worden behandeld, en van waaruit je “stevig” moet reageren om daar onderuit te komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *