De fantasie van Azmani

Haha! VVD-Kamerlid en wellicht aankomend kabinetslid Azmani beweert dat hij in zijn eentje de complete vluchtelingencrisis eventjes heeft opgelost. Met een plan… dat niet eens is uitgevoerd.


Het interview is alweer van een paar maanden geleden, maar is opnieuw actueel nu Azmani als kandidaat voor het nieuwe kabinet wordt genoemd.
Malik Azmani in de Volkskrant:

‘In 2015 heeft Nederland 58 duizend vluchtelingen opgenomen, voor het jaar erna zouden we uitkomen op 100 duizend. Dankzij mijn plan zijn het er 33 duizend geworden. Gelukkig. Anders was het land ontwricht.

Nou nou, die Azmani toch.

Malik liegt natuurlijk over de cijfers.
In 2015 kwamen er in de verste verte geen 58.000 asielzoekers naar Nederland, laat staan dat die allemaal werden opgenomen als vluchteling. Er waren dat jaar 43.093 asielzoekers (cijfers IND), waarvan 21% (berekening Flip van Dyke) werd afgewezen en er uiteindelijk 34.000 werden opgenomen als erkend vluchteling.

Heeft Azmani het voor 2016 beter gedaan?
Nee, want toen kwamen er niet 33.000 asielzoekers binnen, maar 18.171. Daarvan mag wederom maar een deel blijven. Hoeveel we als vluchteling opvangen is nog niet exact bekend omdat nog niet alle verzoeken behandeld zijn, maar naar verwachting een stuk minder dan in 2015, waarschijnlijk ongeveer 7.000.

Dat komt overigens door twee dingen: Er is al sinds oktober 2015 een scherpe daling van het aantal asielzoekers in heel Europa bezig, met name van Syriërs (die bijna allemaal erkend werden als vluchteling). En ten tweede kwam in 2016 een groter deel van de mensen die nog wel asiel vragen, uit zogenaamde veilige landen, waardoor ze nauwelijks een kans maken en weer uitgezet gaan worden.

Hoe dan ook, we namen dus vijf keer zo weinig vluchtelingen op als onze VVD’er beweert.

Misschien moeten we ophouden met te zeggen dat er zoveel VVD’ers frauderen. Dat is het probleem niet, ze kunnen gewoon niet tellen.

Maar volgens de omnipotente Malik Azmani is er in elk geval een enorme daling geweest dankzij zijn geweldige plan.

Welk plan was dat dan eigenlijk? Oh ja, de man stelde in 2015 voor om gewoon even de Europese grenzen volledig dicht te gooien voor alle asielzoekers.
Nou is er een kleinigheid met dit voorstel (behalve dat het onmenselijk en illegaal is): het is niet eens uitgevoerd. Maar, zoals hij zelf al zegt, wel weggehoond.

Interviewer VK:
‘In 2015 deed u een voorstel om de Europese grenzen te sluiten voor asielzoekers.’

Azmani:
‘Ik werd verguisd, ze reden met de strontkar over me heen.’

Dat doen we nog steeds, Azmani, en daar breng je met je fantastische claims weinig verandering in aan.

Wat is er wel gebeurd?

Diederik Samsom van de PvdA nam het initiatief voor de Turkije Deal, naar een plan van Gerald Knaus. De VVD wilde er juist niets van weten en anticipeerde er zelfs op dat het een flop zou worden. Tot het goed bleek te liggen bij de sociaaldemocraten in andere EU-landen, bij Merkel en de rest van de EU.

De Turkije Deal is naar alle maatstaven een mensonterende deal, die tienduizenden mensen in vreselijke en hopeloze omstandigheden opgesloten houdt in Griekenland, en tot nog ergere mensenrechtenschendingen in Turkije leidt. De Turkije Deal is een absolute schande.

Maar hoe afgrijselijk en in strijd met internationale verdragen de schimmige deal ook is, het is geen totale sluiting van de Europese grenzen. En het is al helemaal geen plan van Azmani.

Is het aantal asielzoekers dan zo sterk gedaald door de Turkije Deal? Nee.


De daling van het aantal asielzoekers was al lang ingezet vóór de Turkije Deal, en trouwens ook al vóór de andere kabinetsmaatregelen om asielzoekers mee weg te pesten.

Maatregelen die niet alleen geen enkel effect hadden op de asielstroom, maar die bovendien totaal niet nodig waren, omdat Nederland alleen maar een fictief vluchtelingenprobleem heeft. Slechts 3% van de wereldbevolking bestaat uit migranten, en slechts 10% van die migranten bestaat dan weer uit vluchtelingen. Slechts een heel klein deel daarvan wordt door Europa opgevangen, en een minuscuul deel daar weer van door Nederland.

Het gaat echt helemaal nergens over. Turkije vangt in haar eentje al drie keer zoveel vluchtelingen op als alle EU-landen samen. Als Nederland hetzelfde aandeel van de wereldwijde vluchtelingen zou opvangen als ze aandeel heeft in de wereldeconomie, dan zouden we niet 7.000 of 34.000, maar 211.000 mensen moeten opvangen. Ja, per jaar.

Azmani

Maar als Azmani eigenlijk effectief helemaal niets heeft gedaan, niet om vluchtelingen te helpen, en ook niet om vluchtelingen tegen te houden, wat doet hij dan eigenlijk wél?

Foto Malik Azmani door Nederlandse Orde van Advocaten (Gerbrandydebat 2016) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons.

Het antwoord op die vraag is niet moeilijk te raden. De VVD heeft hem niet alleen ingehuurd vanwege zijn ultraconservatieve en nationalistische inborst en zijn ervaring, maar zeker ook vanwege zijn naam. Het blonde manneke uit Heerenveen heeft naast een Friese moeder een Marokkaanse vader, en heeft binnen de fractie de schone taak om de meest racistische proefballonnetjes op te laten namens de rest, omdat de partij blijkbaar denkt dat de racistische lading wat minder opvalt als iemand met een Marokkaanse naam er mee komt. Noem dat het Ebru Umar-effect.

Malik Azmani zat in de directie van de IND voordat hij Kamerlid werd. De IND is de organisatie die bepaalt of iemand asiel krijgt of niet.
Sta er gerust even bij stil wat het eigenlijk betekent, dat mensen die alle grenzen willen sluiten, in de directie terecht kunnen komen van de IND. En denk maar niet dat hij een uitzondering is: de racist Hilbrand Nawijn ging hem voor als directeur van de IND.
Er is geen enkele overheidsdienst die zo sterk gepolitiseerd is, wat ook goed te merken is aan hun persberichten.

Azmani is tegenwoordig woordvoerder immigratie, asiel en integratie van de VVD Kamerfractie. Dat hij zich weinig aantrekt van feiten heeft zijn carrière binnen de partij blijkbaar geen windeieren gelegd.
En dus was er bij de partij ook niemand die de woordvoerder asielzaken confronteerde met de bullshit in zijn grote plan om alle grenzen te sluiten.

Volgens Azmani moesten we de Europese grenzen voor niet-Europese asielzoekers volledig dichtgooien, en alleen nog Europese asielzoekers in behandeling nemen.
Dat is alleen totale nonsense. Niet alleen omdat dit niet mag van de verdragen die we ondertekend hebben, en die gelden als wet.
Het is voor EU burgers, mét steun van de VVD, namelijk onmogelijk gemaakt om binnen de EU asiel te vragen. Europese asielzoekers ‘bestaan’ dus helemaal niet. Maar dat weet de woordvoerder asielzaken van de VVD blijkbaar zogenaamd niet.

Malik had een aantal doelen met zijn plan. Het eerste doel was dat er dan minder vluchtelingen verzopen. Terwijl vluchtelingen juist verdrinken omdat de grenzen niet ópen zijn. Ze zouden echt niet in een bootje gaan zitten als ze gewoon het vliegtuig konden nemen.

Terreur

Maar het hoofddoel van Azmani’s geniale idee was om het terrorisme tegen te gaan. En daar had hij een klein puntje.

Eerst even de feiten:
Azmani probeert ons natuurlijk wijs te maken dat moslims ons land overstromen en hier de boel komen opblazen. Racistische lariekoek is dat.

Om te beginnen heeft maar een heel kleine minderheid van de aanslagen in West-Europa iets met de islam te maken. Ook in de Verenigde Staten vallen trouwens bijvoorbeeld meer slachtoffers door extreemrechts terrorisme.

Ten tweede wordt Nederland geenszins overspoeld door moslims. Ze vormen al sinds jaar en dag zo’n 5 % van de bevolking, en er komen meer christenen dan moslims het land binnen. Ook in de verwachtingen voor de toekomst.

En ja, het is waar dat het aantal moslims heel licht stijgt. Met 0,4% in zes jaar tijd, terwijl er toch geen enorme aantallen mensen zijn bekeerd. (Het aantal atheïsten groeit sneller).
Waar extreemrechts Nederland zich zorgen over maakt, is dus niet immigratie, maar puur en alleen het voortplantingscijfer. Het is het zoveelste bewijs dat als ze ‘cultuur’ of ‘religie’ zeggen, ze ‘ras’ bedoelen.
Zoals vandaag ook wel weer bleek, toen de Vaderlandse Schedelmeter weer eens wat van zich liet horen, totaal in paniek omdat de Hema voortaan niet meer bij roze jurkjes zet of die nu voor jongens of meisjes bedoeld zijn:

Ik raak helemaal van slag van die engerd. Waar hadden we het over? Oh ja. Waarom, oh de fok waarom, zeg ik dan dat Azmani ergens een punt had, met zijn plan om de grenzen dicht te gooien als maatregel tegen terrorisme?

Honderd procent de grenzen sluiten zou een beetje kunnen helpen. Nederland importeert geen terrorisme, maar exporteert het: Syriëgangers die vanuit Enkhuizen en Rotterdam landen in Azië onveilig maken. Hoewel de meeste aanslagen hier plaatsvinden door extreemrechtse terroristen van eigen bodem, en hoewel er in Nederland zelf slechts één persoon ooit stierf door islamistisch terrorisme (en dat door een Amsterdammer), zijn er in het buitenland al wel veel mensen vermoord door terroristen die uit ons land afkomstig waren.

Maar iets zegt me dat je weinig verandert aan die aantallen als je de grenzen voor Nederlanders open laat, en alleen maar hun slachtoffers verbiedt om in Nederland asiel te vragen.

Ach, als we alle onzin van Malik moeten gaan uitpluizen zijn we nog lang bezig. Laten we hem gewoon nog even zelf aan het woord laten:

Volkskrant:
“Hoe kunnen 67 duizend [sic] vluchtelingen een land van 17 miljoen inwoners ontwrichten?”

Azmani:
“Door incidenten, een gevoel van onveiligheid. We zouden extra azc’s moeten bouwen. Nu werden er sporthallen gebruikt, mensen konden niet meer sporten.

Er werden tijdelijk sporthallen gebruikt! Er werd geld verdiend door aannemers die azc’s mochten bouwen! To-ta-le ontwrichting van het land!

Van mijn kaak bedoel ik. Van het lachen.

Even serieus

Eigenlijk was Azmani’s grenzen-dicht-plan natuurlijk nooit serieus bedoeld. Het is een ouwe truc.

Vergelijkbaar met het dansje van de partijen rond het Eigen Risico:

 • Voor de verkiezingen roep je met zijn allen dat je geen eigen risico meer wil in de zorg.
 • Zodra je gekozen bent vertel je dat je het eigen risico niet wil afschaffen of verlagen, maar juist wil verhogen. Iedereen boos.
 • Dan kom je pas met je werkelijke plan, wat je vanaf het begin af aan al had: het eigen risico handhaven zoals het is. Had je dat meteen gezegd, dan was het onacceptabel, maar nu ben je juist de held die naar het volk luistert…

Als je iets wilt voorstellen wat echt niet kan, laat je eerst iemand uit je partij iets voorstellen wat zo totaal gestoord is dat jouw plan daarna heel redelijk klinkt.
Als bijvangst gaat er ook nog een deel van de mensen op je stemmen, want er zijn altijd mensen die van gestoorde en simplistische plannen houden.

Het plan wat de VVD werkelijk wilde binnenhalen, was een einde maken aan de bed, bad, brood (& begeleiding) regeling, waarbij veel gemeenten minimale opvang en soms ook begeleiding bieden aan uitgeprocedeerden en andere illegaal gemaakte mensen. Een ander plan dus, met een andere groep.

Bed bad brood

In 2014 oordeelde het Europees Comité voor Sociale Rechten dat Nederland het recht van ‘ongedocumenteerde vreemdelingen op voedsel, kleding en onderdak als noodzakelijke voorziening ter bescherming van hun menselijke waardigheid’ moet bieden. In Nederland beter bekend als ‘bed, bad, brood’.

Ook diverse Nederlandse rechters oordelen daarna dat de overheid (zowel gemeenten als rijk) verantwoordelijk is voor een aantal nood- of basisvoorzieningen voor álle inwoners van Nederland, en niet alleen voor die met een paspoort.

Maar het Rijk legde de uitspraak eigenlijk naast zich neer. Toenmalig staatssecretaris Teeven ging uiteindelijk niet verder dan een vage belofte over een financiële bijdrage voor gemeenten voor de duur van twee maanden. Het kabinet ondernam zelf geen actie, maar wachtte een uitspraak van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Raad van Europa af, die na uitstel pas in april 2015 kwam.
De lobby van de VVD naar andere landen is blijkbaar erg succesvol geweest: waar de uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten heel duidelijk is, is de resolutie van de Europese ministers van BuZa veel vager, en kan hij geïnterpreteerd worden alsof ze het aan Nederland overlaten wat er met de opvang gebeurt.
De VVD doet dat natuurlijk ook prompt, en heeft dan dus de handen vrij om in Nederland de confrontatie aan te gaan.

In april 2015 zoekt de VVD de confrontatie met coalitiepartner PvdA op en ontstaat er een ‘kabinetscrisis’ rond de opvang van geïllegaliseerden.
Van de PvdA-top is intussen wijd en zijd bekend dat ze alleen met de mond de rechten van vluchtelingen belijdt, maar zeker niet in de praktijk. Het kost dan ook niet heel veel moeite om met een ‘gezamenlijk’ plan te komen, en de kabinetscrisis blijkt toch vooral een stormpje in een glas water. De PvdA komt zelfs met het plan om alle sans-papiers in een centrale locatie met ‘enkele vrijheidsbeperkende maatregelen’ (prikkeldraad?) “op te vangen”.

Misschien dat de Libische kampen als voorbeeld dienen. Update 2023: Maar liefst 200.000 van de migranten en vluchtelingen die in die kampen terecht zijn gekomen, zijn verkocht als tot slaaf gemaakten (zie dit Nederlands onderzoek). Zij werden onder andere in die kampen gestopt door de slavenhalers die zich Libische Kustwacht noemen. Die ‘Kustwacht’ is onder andere door Nederland gefinancierd en getraind. Dat gebeurde tijdens de kabinetsperiode VVD-PvdA. Minister Hennis bezocht een trainingsschip en was trots dat men oefende in het enteren van (vluchtelingen)boten, pardon, ‘boardingoperaties’. Het was geen ongeluk dat NL hen trainde; de bedoeling was expliciet om daarmee ‘de vluchtelingenstroom’ tegen te gaan. De kampen bestaan nog steeds, worden nog steeds door Europese landen gefinancierd, we doen gewoon met zijn allen alsof er niks aan de hand is en, weet ik het, Nederlandse boeren het pas écht moeilijk hebben…

Maar hoewel sommigen bijzonder… onprettige associaties krijgen van zo’n kampement, vindt de VVD het in eerste instantie het belonen van mensen die we zouden moeten straffen voor hun bestaan.

Mensen zonder papieren hebben weliswaar helemaal niets verkeerds gedaan, maar in de logica van de VVD moet je gestraft worden als je het slachtoffer bent, van een overheid die jou tot onwettig mens verklaart.

Azmani heeft intussen een beetje te vroeg gepiekt met zijn nonsense-plan. Iedereen is het alweer vergeten. De crisissfeer verglijdt zonder resultaat.

Wat exact het ‘redelijke’ plan was dat de VVD destijds vlak na het idiote proefballonnetje van Azmani naar voren had willen schuiven zullen we nooit weten. Aan alles was april 2015 te merken dat de VVD het initiatief kwijt was. Bij een Kamerdebat over Europese maatregelen (oa verdubbeling budget van EU’s anti-vluchtelingenleger Frontex) wist de partij niet eens meer te zeggen of ze daar nu vóór of tegen was.

Het is Zijlstra die de druk even later nog een keer probeert op te voeren. Hij creëert een relletje door geïllegaliseerden met Willem Holleeder te vergelijken, en zelfs te doen alsof de zware crimineel een heilig boontje is vergeleken met hen. Maar ook deze gecreëerde crisis helpt de VVD uiteindelijk niet.

Uiteindelijk leidt het allemaal nergens toe. Er komt een deal waarbij de bed bad brood voorzieningen moeten sluiten, en geïllegaliseerden in vijf (later acht) locaties worden opgevangen: eerder een afzwakking van het PvdA plan.

Dat plan sneuvelt uiteindelijk ook nog eens in het overleg met de gemeenten, die terecht weigeren om hun wettelijke zorgtaak (voor álle inwoners, ook de geïllegaliseerde) te laten vallen.

Azmani’s plan, wat volgens hem de vluchtelingencrisis heeft opgelost:

 • is niet alleen nooit uitgevoerd,
 • was slechts een afleidingsballonnetje, nooit serieus bedoeld, waarbij Azmani als kop van jut diende,
 • en zelfs het echte VVD plan wat er op moest volgen kwam nooit van de grond.

Nieuw kabinet

Helaas is het plan om gemeentelijke bed-bad-brood opvang te vervangen met 8 centrale opvang/opsluitlocaties intussen afgestoft in de kabinetsformatie. Het komt er nu waarschijnlijk wel door, omdat het kabinet de eis heeft laten vallen dat de gemeenten hun eigen opvanglocaties verplicht moeten sluiten. Maar de geldkraan is dicht, en gemeenten kunnen die locaties vaak zelf nauwelijks betalen.

Zo kan het kabinet toch weer een extra middel inzetten om de levens van mensen weg te scheuren uit onze gemeenschappen, integratie ongedaan te maken, hen te isoleren en onder controle te brengen. Alleen maar omdat één of ander wetje ze tot illegaal verklaart – maar mensen zijn niet onwettig, er bestaan alleen maar onmenselijke wetten.

Nog veel erger is dat de verwachtingen zijn uitgekomen, en men een akkoord heeft over het uitbreiden van de Turkije Deal naar allerlei andere landen.
“Voorwaarde is dat de deals moeten voldoen aan internationale verdragen”, schrijft de NOS. Dat is een grap om van te janken, want de Turkije Deal voldoet op geen enkele manier aan de internationale verdragen, en meer van dat soort deals met meer landen heeft als enig doel het ondermijnen van het internationale verdrag wat Vluchtverdrag heet.

Als alles verkeerd gaat, zal Azmani volgens sommige roddels binnen een paar weken aantreden als de nieuwe staatssecretaris die over asiel en vreemdelingenzaken gaat. Dat wordt hij waarschijnlijk staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, hoewel vreemdelingenzaken misschien op een ander ministerie ingedeeld gaat worden. Dijkhoff, die het nu nog doet, gaat de VVD fractie leiden terwijl fractieleider Zijlstra mensen met een uitkering gaat pesten.

Als dat rampenscenario werkelijkheid wordt, krijgen we iemand die nog net niet openlijk racistisch is op vreemdelingenzaken.
Niet eens voor het eerst, maar wel in een veel ernstiger tijdsgewricht.

Toch valt er dan bij het zuur in elk geval ook af en toe wat te lachen, want Azmani is een lichtgewicht en een clown, die ongetwijfeld over een paar jaar in de Volkskrant gaat beweren dat het dankzij hem was dat Trump aan de macht kwam. Dankzij Malik verdween Noord-Korea van de kaart, dankzij hem nam Nederland 0 Rohinga’s op ondanks de genocide in Myanmar, en dankzij hem werd het aantal moslims enorm naar beneden bijgesteld.

Laten we hopen dat dat dan ook allemaal niet waar is.

 

Foto Malik Azmani door Nederlandse Orde van Advocaten (Gerbrandydebat 2016) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons.
Foto slavenkamp: via Unicef.

Naschrift

Grutjes heeft toch meer impact dan je misschien denkt. Azmani was favoriet, maar werd het na deze publicatie toch niet. Wij zien een 1 op 1 verband, wie niet trouwens.

Wie werd het wel? En waarom?

VVD’er Mark Harbers wist het eigenlijk ook niet. “Wat heeft u met asiel?” vroeg de NOS hem. Ja nou eh, hij had er wel eens wat van gehoord als Kamerlid, enneh, het heeft toch iets met internationale afspraken te maken? Nou, als Kamerlid hield hij zich bezig met de begroting, en dat heeft nagenoeg niks met internationale afspraken te maken, dus dat is dan toch een soort overeenkomst tussen die twee dossiers, want het ene is zonder en het andere met. Toch?
(Kijk het interview om het te geloven)

2 gedachtes over “De fantasie van Azmani”

 1. Er werd op Reddit opgemerkt dat het misleidend is om in de taartgrafieken de cijfers verzonnen door Azmani als eigen taartstukken weer te geven – het taartstuk zou het deel dat *erbij* verzonnen is moeten weergeven voor een accurate representatie van orde van groottes.

  Maar nog steeds een goed stuk naar mijn mening!

  1. Ja, ik zat achteraf ook te denken dat het inderdaad niet de beste keuze was. Ik wilde eigenlijk een soort persiflage op zijn cijferkunsten geven met een pac man, maar ik had inderdaad beter gewoon de cijfers hetzelfde kunnen weergeven maar dan als staafdiagram. Nu is er kans dat mensen het persiflage idee niet vatten, en gaan denken dat het allemaal overdreven is. En dat is een beetje jammer, want de cijfers kloppen (wie het niet gelooft, check de bronnen in de links.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *