Goed zo, GroenLinks?

Rutte, Pechtold en Buma zijn verbijsterd. Ik ook.

GroenLinks weigert om Turkije Deals te sluiten met landen als Libië. Ze willen zich aan het Vluchtelingenverdrag en de internationale wetgeving houden, niet alleen op papier, maar ook in de praktijk.

Rutte is “echt verbijsterd.” Buma vindt de weigering “ongelooflijk en onbegrijpelijk“. Pechtold noemt het “absurd” dat GL het vluchtelingenverdrag na wil komen.
PvdA’er Tjeenk Willink noemt het internationaal recht en universele mensenrechten een “gering punt“.

Dat VVD, CDA, D66 en een prominente PvdA’er deze woorden gebruiken toont wederom aan hoe veilig je mensenrechten bij die partijen zijn. Ze zijn zelf ongelooflijk, verbijsterend en absurd.

Zoals je gewend bent van Grutjes is dit een uitklapartikel. Als je op rode teksten klikt...
kun je meer verdieping (of soms ook het bewijs voor een bewering die ik in de hoofdtekst doe) lezen in kleine subartikeltjes. Zwarte links klappen niet uit, maar zijn gewone links naar andere pagina's, op deze of een andere site. Meestal bronnen. Je kunt zodoende alles wat ik zeg controleren.

Want wat heeft Klaver eigenlijk geweigerd?

Klaver wilde desnoods deals maken met landen buiten de EU om politieke vluchtelingen daar naar terug te sturen. Á la Turkije Deal.
Maar: GroenLinks weigert daarbij het Vluchtelingenverdrag doormidden te scheuren. Mensen moeten dus altijd het recht hebben om ook in Nederland asiel aan te vragen, zoals dat trouwens gewoon is vastgelegd in internationale wetgeving. En: bij nieuwe Turkije deals wil GroenLinks “ook waterdichte garanties dat de landen waarmee we de akkoorden sluiten het recht op bescherming en opvang daadwerkelijk zullen geven.”

Tjeenk Willink, VVD, CDA en D66 weigerden dat categorisch.

Van frauderende VVD’ers en CDA’ers wisten we al dat ze graag regels met zware sancties voor anderen stellen, maar zelf liever niet teveel controle krijgen. Dat ook D66 hier in mee gaat, verbaast misschien meer.

Dealtjes

De drie partijen willen Turkije Dealtjes sluiten met Noord-Afrikaanse landen. Dan geven we die landen geld, en houden zij in ruil vluchtelingen tegen. Eh pardon, vangen ze op, in het jargon.

Over welke landen hebben we het dan?

Er liggen vijf Noord-Afrikaanse landen aan de kust: Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte. Zoals Eduard Nazarski, de Nederlandse directeur van Amnesty International zegt: deals met die landen om vluchtelingen te beschermen, "dat kan toch niemand serieus menen?"

Marokko
Land wat zelf de Westelijke Sahara illegaal bezet houdt. Is een pseudo-democratie, met weliswaar verkiezingen en een parlement, maar ook een koning die dat naar believen naar huis kan sturen en per decreet kan regeren.
Sinds oktober 2016 is er de protestbeweging Hirak, die zich richt tegen de achterstelling van Riffijnen, tegen corruptie en voor meer democratie. Deze wordt steeds harder neergeslagen. Ook in Nederland voelen Marokkanen die sympathiseren met de democratiseringsbeweging zich momenteel bedreigd.
Homoseksualiteit is er verboden en wordt vervolgd. HRW meldt marteling en showprocessen.

Algerije
Er is geen godsdienstvrijheid. Geen vrijheid van meningsuiting of vergadering. Homoseksualiteit is verboden. Het democratisch gehalte is zeer twijfelachtig.

Tunesië
Staat in opbouw na jarenlange dictatuur. Wordt gezien als het succes van de Arabische lente. Terreurwetgeving verbiedt feitelijk elke vorm van protest. Homoseksualiteit verboden en vervolgd. Veel meldingen van marteling door politie.
Onder andere Britse militairen houden er elke migrant vanuit Libië tegen, of dat nu een asielzoeker, iemand die werk zoekt of een terrorist is.

Libië
Wordt verscheurd door oorlog tussen warlords. Veel Libiërs zijn zelf op de vlucht. Heeft drie rivaliserende parlementen, waarvan twee in één stad. Vluchtelingenkampen zijn er in handen van mensenhandelaren, die ze als slaven en seksslaven gebruiken. Grenswacht is totaal corrupt, doet soms ook aan mensenhandel, verkoopt regelmatig mensen als slaaf, schoot al meermaals op vluchtelingen, en krijgt training in onder andere het boarden van schepen op onder andere Nederlandse oorlogsschepen door de EU en Nederland. Is het levende voorbeeld van de totale rampzaligheid van Europese dealtjes over vluchtelingen.

Egypte
Dictatuur.

Als VVD-CDA-D66 de Turkije Deal als voorbeeld nemen, hoe is het dan daarmee?

Turkije Deal: straf zonder misdaad

In Griekenland vroren afgelopen winter vluchtelingen dood. Er zitten door de Turkije Deal 60.000 mensen vast in erbarmelijke omstandigheden, waaronder overvolle detentiekampen en honger. Ze hebben geen uitzicht op verbetering: zelfs mensen die al maanden een gezinsherenigingsvergunning hebben om door te reizen naar familie in Duitsland of Nederland komen vaak het kamp niet uit.

In Turkije wordt een hek gebouwd wat voorzien is van machinegeweren die automatisch schieten op alles wat beweegt, en dus ook op iedere vluchteling die het hek nadert. Vluchtelingen kunnen er niet integreren of een leven opbouwen, kinderen krijgen geen onderwijs maar kinderarbeid. Mensenrechtenorganisaties tonen keer op keer aan dat de deal de mensenrechten en het Vluchtelingenverdrag schendt. Amnesty noemt het een schandvlek op het collectieve geweten van Europa:
“Het feit dat Europese leiders een deal die zo onmetelijk veel lijden veroorzaakt, voorstellen als een succes, toont aan dat de EU-Turkije-deal niets te maken heeft met bescherming van vluchtelingen. Alles draait erom hen buiten Europa te houden”, aldus Amnesty.

Dubbele leugen

De deal is zelfs als afschrikking van mensen in nood niet echt effectief, want nood is nood. Er landen alleen al in Lesbos nog steeds 100 mensen per dag. In volstrekte uitzichtloosheid die zelfs het Griekse leger te zwaar vindt, wordt mensen elke normale kans op asiel ontnomen.

De eerste leugen over de Turkije deal is dat ze groot effect heeft op de instroom van asielzoekers.
Ik toonde al eens aan dat de deal geen invloed had op de asielcijfers in Nederland.
Professor Thomas Spijkerboer toonde aan dat de deal, net als het sluiten van de Balkanroute, in heel Europa geen effect had op het aantal asielzoekers.
En professor Hein de Haas toonde hier op Grutjes aan dat de hele vloedgolf van vluchtelingen überhaupt niet bestaat: soms zijn er gewoon wat meer, soms wat minder, en dat staat los van asielbeleid.

Dat asielbeleid heeft enorm effect, maar alleen op hoe ellendig het leven van asielzoekers is, niet op hun aantal.

De grootste leugen van de Turkije Deal is dat het er voor zou zorgen dat er minder mensen verdrinken. Maar mensen verdrinken niet omdat ze recht hebben op asiel. Mensen verdrinken ook niet omdat ze het zo leuk vinden om zich in de armen van mensensmokkelaars te storten. Mensen verdrinken omdat de EU ze niet toestaat om op een normale manier de grens over te steken om asiel te kunnen vragen.
De Turkije Deal is een nieuwe manier om de grenzen dicht te houden, en bereikt daarmee juist eerder meer dan minder grensdoden. Het enige verschil is dat die nu niet meer op onze eigen drempel, maar buiten het bereik van de camera’s vallen. Bijvoorbeeld in Syrië zelf, nu de landen om Syrië heen bijna allemaal de grenzen hebben gesloten, nu de EU in de Turkije Deal heeft vastgelegd dat de rijkste regio op aarde haar verantwoordelijkheden voortaan op de regio afschuift.

In het Vluchtelingenverdrag staat dat mensen het recht hebben om asiel te vragen als hun leven in gevaar is. En als ze inderdaad recht hebben op asiel, hebben ze het recht om weer een normaal leven op te bouwen in het land waar ze asiel hebben gekregen. In de theorie van de Turkije Deal staat dat mensen dat niet op een normale manier mogen. In de praktijk van de Turkije Deal is het zelfs vrijwel onmogelijk. Als de deal en het Vluchtelingenverdrag tegengesteld zijn aan elkaar, kun je niet gaan beweren dat de deal voldoet aan het verdrag, zou je denken.

Maar Tjeenk Willink heeft op een briefje geschreven dat het allemaal OK is. Dus dan is het allemaal OK.

Dit is geen overval

Tjeenk Willink schreef:

De afspraak tussen de EU en Turkije beweegt zich binnen de grenzen van het recht zoals dat in volkenrechtelijke verdragen, waaronder het Vluchtelingenverdrag, met het individuele recht op asiel is opgenomen. Ook materieel wordt aan die verdragen voldaan door de combinatie van de voorprocedure in Griekenland en waarborgen voor bescherming in Turkije zoals de inachtneming van het beginsel van non-refoulement, een veilige opvang, adequate voorzieningen en de verlening van een status die effectieve bescherming biedt.” (…)

Daarmee vervangt Tjeenk Willink de rechtsstaat met magisch wensdenken. Misschien dat hij daarom door de pers voor formatiemagister en zelfs Jedi wordt versleten. God zelf is op het Binnenhof neergedaald, dat we het maar onthouden, en waar was hij eigenlijk al die tijd.

Tjeempie, Tjeenk. Nou, als jij het op een briefje hebt geschreven dan moeten we al die waarnemingen en video’s van ooggetuigen en rapporten en rapporten en rapporten en briefings en doden verder maar vergeten hè?

Stoute GroenLinks, dat ze Tjeenk Willink niet zomaar geloven. Dat ze zelfs willen kunnen controleren of het wel echt zo gebeurt als Tjeenk wil, als hij straks weer naar de hemel is afgetaaid en wij stervelingen het weer met elkaar moeten zien te rooien. Ongelofelijk, hoe durven ze. Als de Grijze God iets op een briefje schrijft is het waar, punt uit. Dat iedereen die in Griekenland of Turkije gaat kijken, letterlijk vluchtelingen ziet creperen, dat is eh, een zinsbegoocheling van de duivel.

Het mooie is dat iedereen die aan deze gelovigheid durft te twijfelen en naar de realiteit wijst, in de pers juist wordt versleten voor bijbelexegeet. Want in de newspeak van de redacteur van de Volkskrant ben je een verstofte bijbeluitlegger, als je verder wilt kijken dan de briefjes van een bejaarde formateur, en weigert om weg te kijken van de werkelijkheid.
Wie ook nog eens erkend deskundig is, wordt in krant en Journaal uitgemaakt voor asiellobby.
Laat af gij Satan! Laat de realiteit los, kom tot het ware geloof!

Toekomstplannen

Maar Tjeenk Willink en VVD-CDA-D66 hebben meer staan in het briefje. Na de passage over de Turkije Deal schrijft hij:

“Vergelijkbare afspraken zijn mogelijk tussen de EU en landen in Noord-Afrika.”

Intussen is duidelijk geworden dat het doel van die afspraken precies zo heftig is als dat het lijkt. Het doel is dat niemand meer in Europa zelf asiel kan aanvragen.

Ondanks allerlei mooie bezweringsrituelen en gekrijt over de grijze eminentie en de witte Jedi, betekent dat gewoon opheffing van het Vluchtelingenverdrag.

Waar doen we moeilijk over?

Dat verschrikkelijke Vluchtelingenverdrag is er gekomen door ons, Europeanen. Nadat we de wereld in de WOII hadden gestort.

Tijdens de ongekende vluchtelingencrisis als gevolg van de Tweede Wereldoorlog waren tientallen miljoenen Europeanen op de vlucht.
Laat even tot je doordringen wat dat betekent. Op dit moment zijn er zo’n 60 á 65 miljoen mensen op de vlucht in de hele wereld bij elkaar. Toen waren er volgens sommige bronnen alleen al zoveel op de vlucht in Europa.
Onder die vluchtelingen waren niet alleen slachtoffers van de nazi’s. Ook 13 miljoen Duitsers moesten gedwongen migreren, en er waren trouwens ook 2 miljoen Nederlanders op de vlucht. Één op de vier is dat, met de bevolking van toen.

We vonden toen dat er een goede oplossing nodig was. Je kunt namelijk alle grenzen wel proberen dicht te gooien, maar dat helpt feitelijk niet.

Vluchtelingenkampen zijn slecht voor onze economie

Kerkhoven van verloren jaren“, noemt Rikko Voorberg van Bring Them Here het.
Aanstaande dinsdag, nota bene op Wereldvluchtelingendag, komt de uitspraak van het hoger beroep wat hij aanspande tegen de staat. Nederland heeft beloofd en getekend om voor 27 september 8.712 vluchtelingen uit overvolle kampen in Italië en Griekenland op te nemen. Een schijntje op het totaal. Maar staatssecretaris Dijkhoff doet er alles aan om zijn verplichtingen niet na te komen. Overigens net als vrijwel alle andere Europese landen. Rikko probeert hem te dwingen zijn afspraken na te komen. De rechter gaf Rikko in vrijwel alles gelijk, maar Dijkhoff weigert nog steeds en ging in beroep.

Humane opvang in de regio, in vluchtelingenkampen, en dat Nederland dan kleine beetjes van de allerzwakste vluchtelingen overneemt: het blijkt keer op keer een keiharde leugen.


Mensen in een vluchtelingenkamp kunnen niks, behalve wachten tot ze weg mogen. Er waren ooit tijden waarin we dat onmenselijk vonden. Tijden waarin Buma, Rutte, Pechtold en hun totale cynisme nog niet bestonden. Maar zelfs de gewetenloos calculerende burger die deze drie partijen steeds maar proberen te creëren, is niet gebaat bij grote hoeveelheden vluchtelingen die voor eeuwig zijn weggeborgen in vluchtelingenkampen.

Rechts zou tegen vluchtelingenkampen moeten zijn

Landen gaan namelijk letterlijk kapot als de levens van miljoenen mensen definitief op pauze gezet worden. Nogmaals, mensen in een vluchtelingenkamp kunnen feitelijk niks behalve wachten tot ze er uit mogen. Ze mogen niet werken, niet meedoen met de samenleving, hun leven niet voortzetten. Het enige wat ze kunnen, gedwongen door hun omstandigheden, is subsidie opsouperen. Dat is niet wat ze willen. Een vluchtelingenkamp is geen pretje. Het is meestal een plek waar letterlijk honger geleden wordt, omdat onder andere wij wel allerlei steun toezeggen, maar die zelden daadwerkelijk leveren.

In die zeldzame kampen waarin kinderen iets van scholing krijgen, heb je nog altijd geen echt onderwijs zoals dat in normale steden te genieten is. Mensen in vluchtelingenkampen kunnen geen bedrijf oprichten, geen buurtcentrum starten, geen landbouwgrond inzaaien. Zestig miljoen mensen die geen professor worden, geen uitvindingen doen of medische doorbraken bereiken, die in de drukte van een vluchtelingenkamp niet de rust of instrumenten vinden om muziekstukken of boeken te schrijven, die geen bedrijven oprichten, die nauwelijks consumeren.

Ik vecht vooral tegen de ontmenselijking. Ik denk dat niemand werkelijk veilig is als we zo met mensen omgaan. En al was ik als enige wél veilig: Dit is geen wereld die ik wil of kan accepteren.

Maar zelfs als je alleen maar voor eigenbelang gaat, en je niet druk maakt om het lot van anderen…

Het is eigenlijk bizar dat rechts voor vluchtelingenkampen is. Ze zijn dieven van hun eigen portemonnee. Denk je eens in wat Nederland aan ze kon verdienen als al die mensen hun leven konden voortzetten, en gewoon ergens woonden en werkten en boodschappen deden!

Maar nee. Onze samenleving richt zich op het geheugen van goudvissen, de aandachtsspanne van een ééndagsvlieg, het begrip van een lemming en het geweten van een Tyrannosaurus Rex.
(Sorry voor de belediging beestjes.)

Stagnatieblok

VVD, CDA en D66 worden om de één of andere reden steeds “motorblok” genoemd in de pers. “Stagnatieblok” zou een betere benaming zijn. De drie partijen hebben (samen met PvdA en PVV) consequent de Nederlandse economie kapot bezuinigd. Zelfs volgens zeer niet-linkse bronnen als de economen van de ING kwam het herstel van de crisis daardoor bij ons pas drie jaar later op gang dan in de omringende landen.

Ook op het onderwerp migratie vormen de drie bepaald geen motor van vooruitgang, maar een rem op alles wat je maar kunt bedenken: menselijkheid, economie, milieu, vrijheid, gelijkheid en progressie.

Angst verkoopt en leidt af

Onze media doen driftig mee. Ze hebben door dat angst beter verkoopt dan seks. En dus worden we de hele dag bang gemaakt voor de migratiecrisis die ons (feitelijk totaal niet) bedreigt.
Onze politici hebben door dat alarmistische nonsense over onze identiteit (die zogenaamd dreigt te breken), de aandacht afleidt van de flexibilisering en sociale afbraak, die iedereen in onzekerheid stort. Terwijl de verschillen tussen arm en rijk snel groeien, terwijl onze banen, huizen, zorg en pensioen onzeker worden gemaakt, terwijl er via de Sleepnetwet een ongekend controle apparaat wordt opgebouwd wat ons dag en nacht aftapt en in de gaten houdt, merken we niet eens wat er gebeurt. We zijn totaal geobsedeerd naar een zondebok aan het turen, die daar helemaal niets mee te maken heeft.
Een zondebokje, mag ik wel zeggen, want bevolkingsgroepen die in het verleden (even onterecht) van alles de schuld kregen, waren tenminste nog iets talrijker dan het schriele verkleumde groepje wat ons nu zogenaamd ‘overspoelt’.
Meer over cijfers verderop.

Vluchtelingenverdrag voldoet niet

Terug naar die écht grote vluchtelingencrisis in Europa, niet die van 2015, maar die van 70 jaar terug.
Een oplossing voor de Europese vluchtelingencrisis na de Tweede Wereldoorlog vonden we in het Vluchtelingenverdrag, namens Nederland destijds getekend door de VVD en de voorlopers van het CDA (nota bene door een naamgenoot van Halbe Zijlstra).

Dat verdrag verbiedt om mensen terug te sturen naar landen waar ze niet veilig zijn. Overigens verbiedt ook art. 3 van het Europees Verdrag voor de mensenrechten dat.

Er is best kritiek te geven op het Vluchtelingenverdrag, omdat het niks regelt voor mensen die geen recht hebben op asiel.
En omdat het een heel smerige uitweg biedt aan types die het willen misbruiken. Met “types” bedoel ik overigens niet vluchtelingen, maar EU landen. De maas in het verdrag is namelijk dat je kunt eisen dat een asielzoeker eerst in een land moet aankomen voor hij er asiel mag vragen. En dus heeft de EU gezorgd dat het alleen nog maar mogelijk is om de grens over te komen met de hulp van peperdure mensensmokkelaars en met groot gevaar voor eigen leven. Je hebt recht op hier asiel aan te vragen, maar we laten je lekker niet binnen om dat te doen, haha.

Zolang er nog grenzen zijn, zouden we het verdrag moeten verbeteren en versterken. We zouden de EU moeten verbieden om nog langer misbruik te maken van de bepaling dat je eerst ergens aan moet komen voor je asiel mag vragen; dat is niet meer van deze tijd.

Positief

Maar er is ook heel veel positief aan het Verdrag.

Belangrijk is dat erkende vluchtelingen niet voor eeuwig in kampen opgesloten kunnen worden. Ze moeten minstens zo goed behandeld worden als andere vreemdelingen in het land, en hebben dezelfde rechten om te werken, wonen en mee te doen. Samen met artikel 1 van onze eigen Grondwet, die voor iedere inwoner geldt en niet alleen voor Nederlanders, betekent dit dat vluchtelingen als volwaardige burgers behandeld moeten worden.

En dat werkt. Vluchtelingen die kunnen integreren, die verder kunnen gaan met hun leven, die iets positiefs kunnen bijdragen aan zichzelf en hun omgeving. Niet voor niets zijn er in Nederland geen wezenlijke problemen met voormalige vluchtelingen, om ook eens een schoenmaatopmerking te maken.

Zijpaadje:
Ik vind het altijd volkomen belachelijk om de ene bevolkingsgroep crimineler te noemen dan de andere. “Heb je wel eens naar schoenmaten gekeken?” denk ik dan. Hou toch op over cultuur, geloof, huidskleur. Statistisch doet alleen de schoenmaat er werkelijk toe. Criminelen in Nederland hebben een gemiddelde schoenmaat van 43, nou, vooruit, misschien net 42,5. Denk daar maar eens over na.
Maar goed, áls je graag in bevolkingsgroepen denkt, graag sociaal-economische verschillen negeert en graag aan de hand van statistiek doet alsof er inferieure rassen of culturen bestaan, dan moet je toch toegeven dat erkende vluchtelingen niet aan je racistische verwachtingen voldoen.

Het Vluchtelingenverdrag bleek in die hele grote crisis na WOII, en in al de kleine crisisjes daarna, zo goed te werken dat we de werking in 1967 hebben uitgebreid naar de hele wereld.
We vergroten de veiligheid van elkaars burgers, door ieder die naar een ander land vlucht toe te staan om asiel te vragen, en dat asiel te verlenen als er gegronde redenen zijn om te vrezen voor iemands veiligheid bij terugsturen.


Sindsdien geldt de tekst als wet in vrijwel alle landen ter wereld, inclusief Nederland.

Dat VVD-CDA-D66 samen met bijna heel de Nederlandse pers nu over GroenLinks heen valt, is dus omdat ze zich gewoon aan de wet willen houden.

Maar wat is het probleem?

Volgens Pechtold heeft GroenLinks de laatste mogelijkheid gesaboteerd om de populisten nog te stoppen. Ik zou eerder zeggen: GroenLinks heeft de laatste mogelijkheid aangegrepen om de populisten nog te proberen te stoppen.

Want waar hebben we het eigenlijk over?

Rond de Tweede Wereldoorlog hadden we in Europa dus te maken met tientallen miljoenen vluchtelingen, waaronder alleen al twee miljoen gevluchte Nederlanders.
Hoe is het nu?

In de laatst bekende 12 maanden zijn er, schrik niet, 16 duizend asielzoekers naar Nederland gekomen. Zelfs in Wormerveer wonen nog meer mensen. Als ze állemaal mogen blijven, en ze állemaal in Amsterdam gaan wonen, groeit de stad krap 2%.

Goed kijken. Er staat echt een streepje. En dit is zeer exact weergegeven: het aantal asielzoekers van het afgelopen jaar is minder dan 0,000941 x onze bevolking.
Er zijn sinds 2012 niet meer zo weinig asielzoekers in Nederland geweest.
Ik heb steeds van april tot april gekeken, (naar de cijfers van de Nederlandse overheid zelf; IND, first applications) zodat we ook de laatst bekende maanden er in mee kunnen nemen.
Van april 2013 tot april 2014 kwamen er 17.149 asielzoekers.
2014 – 2015: 19.905
2015 – 2016: 45.930
2016 – 2017: 16.445 asielzoekers.

Weet je trouwens hoeveel mensen er naar Nederland migreerden in 2016? Gewoon legaal, gewoon omdat mensen dat wel eens doen?
230.000 mensen. Veertien keer zoveel. Waaronder trouwens 31.000 remigrerende Nederlanders. Er verhuizen dus alleen al bijna twee keer zoveel Nederlanders naar Nederland als dat er asielzoekers binnenkomen.
Dat zijn nog maar voorlopige cijfers. Van het jaar 2013 weten we ze intussen zeker. Hier zie je mooi hoe belangrijk vluchtelingen voor onze migratie zijn: niet.

bronnen: IND & CBS

Rampjaar blablabla

“Maar 2015 dan? Toen kwamen er 1,3 miljoen asielzoekers naar de EU!”

Och hemeltje toch. Nog minder dan in Libanon, wat ongeveer twee keer zo groot is als Brabant. De helft van wat Turkije in haar eentje opving.

Weet je trouwens wat de rijkste regio is van heel de wereld?
De EU. Over geld kunnen we dus niet miepen.

Ruimte dan?
Weet je hoeveel mensen we in de EU moesten opvangen als we net zoveel mensen per km2 opnamen als een land in de regio als Libanon?
Niet 1 miljoen zoals in ons topjaar 2015 (hou op met zuchten), maar 437 miljoen. Inderdaad, zoveel vluchtelingen zijn er bij lange na niet eens in de wereld.

Oh, wil je liever naar het inwoneraantal kijken? Ook goed. Als de EU in verhouding evenveel vluchtelingen zou opvangen als Turkije zouden dat er ongeveer 10 miljoen moeten zijn. Evenveel als Libanon dan zouden dat er 100 miljoen moeten zijn. Hou toch op met zeuren over de regio, de regio doet al veel te veel, het is tijd dat wij eindelijk eens wat verantwoordelijkheid nemen.

We horen steeds weer die mantra, dat 2015 ongekend was, de grootste vluchtelingencrisis sinds WOII.
Maar achteraf moet je toch constateren dat er voor ons eigenlijk maar weinig aan de hand was. Voor vluchtelingen was het verschrikkelijk, maar wij hoefden alleen maar tijdelijk wat opvang bij te bouwen, verdienden daar goed aan, en tienduizenden enthousiaste vrijwilligers deden het echte werk. De opvang was slecht, te vergelijken met intensieve menshouderij, maar de gemiddelde Nederlander heeft er weinig van gemerkt, behalve dat media en politiek hem continu vertelden dat hij bang moest zijn en dat het een ramp voor hem was. Waarop sommige idioten enthousiast de straat op gingen met knuppels en dode varkens, maar het gros van de mensen ondanks de hetze bereid bleef om vluchtelingen op te vangen.

2015 was helemaal geen ramp voor Nederland, niet voor Nederlanders. Waar we sindsdien mee te maken hebben, is geen vluchtelingencrisis, maar een vluchtelingenopvangcrisis.

Opgeteld

Sinds 2015 komen er dus steeds minder asielzoekers naar hier. Nog maar een derde van toen, zelfs. Ze vormen sowieso maar een veertiende van de totale immigratie en mogen niet eens allemaal blijven.

En omdat dit lot zo totaal ondraaglijk is, laten VVD, CDA en D66 er dus de formatie op klappen.
Sjee. Stelletje ongekookte eieren. En jullie moeten de echte problemen van dit land oplossen?
Oh wacht, dat wil je niet, en daarom begin je steeds maar over een zondebok, zoals vluchtelingen? Ah zo.

Foutje

11 juni, dus vlak voordat de kabinetsformatie met GroenLinks klapte, zag ik een herinnering op Facebook langskomen van vorig jaar. Die was zo absurd dat ik hem opnieuw deelde.

“Vluchtelingenboot” geënterd door Marechaussee.

Een kleine vissersboot, met aan boord een paar kunstenaars, was op weg van Amsterdam naar het theaterfestival Oerol, maar is op de Waddenzee geënterd door de Marechaussee.

“Marechaussee in paniek om vluchtelingenstroom op de Waddenzee. Wat is dit voor een racistische hysterie?” schreef ik.

En toen maakte ik een foutje. Ik schreef er namelijk de volgende tekst bij:

“De racistische hysterie lijkt nu, een jaar later, wat te zijn geluwd. We hebben het er gewoon niet meer over. Iedereen snapt intussen dat we niet overspoeld worden, dat Nederland niet zinkt als er een paar Syriërs op gaan staan en dat de aantallen vluchtelingen sowieso eigenlijk prima te behappen zijn.
Helaas denken nog steeds heel veel mensen dat die aantallen te behappen zijn dankzij de vluchtelingendeal met Turkije. Wat gewoon niet waar is. En helaas willen partijen als het CDA nog altijd het vluchtelingenverdrag opzeggen.”

 

Little did I know. Ik dacht dat de grootste antivluchtelingenhetze intussen wel was gaan liggen. Maar die blijkt nog springlevend te zijn. VVD, CDA en D66 offeren de bestuurbaarheid van het land er zelfs aan op. En de pers staat er bij te schelden… op GroenLinks. De hysterie is nog geen millimeter kleiner geworden.

En dat is bijvoorbeeld ook goed te zien aan het optreden van de PvdA in de Tweede Kamer.

PvdA

Asscher vond er ook nog wat van, in het debat in de Tweede Kamer. Ook volgens hem is wat partijgenoot Tjeenk Willink op een briefje kliedert veel meer waar dan wat alle grote mensenrechtenorganisaties ter wereld zeggen. Want anders moest hij niet alleen toegeven dat zijn partijgenoot het verkeerd gedaan had, maar vooral dat de door de PvdA verzonnen Turkije Deal een ramp is, en dat nooit.

Ik vond het opvallend dat de NOS en veel kranten zijn woorden bijsneden, de onzin weglieten en zodoende mooier weergaven dan dat ze waren. Feitelijk sloeg hij echt larie uit, waarbij hij steeds zei dat hij het enorm eens was met Klaver, én dat alles wat Klaver zei niet waar was. Het was een inhoudsloze aanval, waarbij Asscher zijn best deed om heel terecht zeer verontwaardigd over te komen, maar eigenlijk helemaal niks zei.

Dat de pers achteraf zijn zinnen opleukt zodat ze ergens op lijken te slaan, lijkt toch een beetje op onbetaalde speechschrijverij met terugwerkende kracht. Doen ze dat eigenlijk voor iedereen?

Beelden van onderstaande wazige teksten van Asscher kun je hier terugkijken.

Asscher, die Klaver tijdens het debat over de formatie interrumpeert, op hoge toon:
“Waar staat nou dat mensen of partijen in deze Kamer vluchtelingen wél willen terugsturen naar waar het niet veilig is? Ik ben het helemaal met u eens: als dat wel gebeurt moet je dat tegen houden. (…)

Wij zijn daar duidelijk over, want die principiële ondergrens, die delen we met u. Dat staat daar heel duidelijk en juist wat er beter kan aan de Turkije deal zou je in nieuwe afspraken kunnen vastleggen.” (…)

Klaver: “Ik vind niet dat je oorlogsvluchtelingen of politieke vluchtelingen zou moeten terugsturen. (…) Als ik kijk naar Turkije, en ik zie dat Syrische vluchtelingenkinderen daar geen onderwijs krijgen, en dat ze worden gedwongen om in textielfabrieken te werken, dan kan ik dat geen “veilig land” noemen.”

Asscher: “Dat ben ik ook helemaal met u eens.” (Daarop beschuldigt hij nota bene Klaver er van dat zijn principiële ondergrens steeds verspringt…)

Safatweets vatte het mooi samen.

https://twitter.com/SafaTweets/status/874929153467965445

Of aan de pers.

Pers

Ik kan veel zeggen over de media. Hoe ze met open ogen in de frames van het stagnatieblok trappen, bijvoorbeeld.

Maar laat ik vooral even de meest serieuze krant van Nederland quoten.

Als je een expert bent, hoor je bij de “asiellobby”. Van die mensen met verkooppraatjes, die iets willen. Maar als je zomaar factfree wat gewichtig klinkende bullshit op een briefje zet, waarvan al lang en breed is aangetoond dat het niet klopt, dan heb je “formatiemagie”, ben je van zeer hoge statuur, en sta je zo mooi “boven de partijen”.

Goed zo GroenLinks?

Je zou zo onderhand denken dat ik groot fan ben van GroenLinks.
Maar laten we even terugkomen op wat GroenLinks wilde in de onderhandelingen: Nieuwe Turkije Deals, maar dan mét waarborgen en controle om te kijken of die opvang in de regio wel fatsoenlijk is.

Is dat goed? Nee, helemaal niet. Het is een directe ondermijning van het Vluchtelingenverdrag. We moeten de schandelijke Turkije Deal niet herhalen, maar onmiddellijk door de papierversnipperaar halen.

Het wordt nog erger als we de toelichting van Jesse Klaver in de Volkskrant lezen:

“Wij willen graag afspraken maken met landen in Afrika. 90 procent van de mensen die nu vanuit Afrika in bootjes de oversteek wagen, zijn economische migranten. Die horen hier niet en willen ook wij terugsturen. De buitengrenzen van Europa moeten veel strenger bewaakt. Het onderscheid kan veel scherper gemaakt tussen enerzijds economische migranten en anderzijds politieke vluchtelingen en mensen die om oorlogsgeweld vluchten.”

Dus eigenlijk wil Klaver gewoon hetzelfde als het stagnatieblok. Afspraken maken met dictaturen. Bijna iedereen terugsturen. Strengere grenzen, dichtere grenzen.

Ja, inderdaad, elders in het interview zegt hij weer iets over veilige routes. Maar je kunt niet én veilige routes én dichte grenzen hebben, Jesse, en dat weet je zelf ook best.

Op dit moment patrouilleren er oorlogsboten, waaronder Nederlandse, om bootvluchtelingen tegen te houden. Britse militairen houden iedereen richting Tunesië tegen. Frontex, het antivluchtelingenlegertje van de EU, bewaakt met satellieten, warmtesensoren, drones en bewegingssensoren de grenzen. Maar Jesse wil het dus strenger.

Waarom? Wat is daar het doel van? Dat politieke vluchtelingen makkelijker asiel kunnen vragen soms?

Goed, GroenLinks wil politieke en oorlogsvluchtelingen nog wel een kans geven om asiel te vragen in de EU, áls ze voorbij die “veel strenger bewaakte” grenzen komen. En ja, ik vind het zonder cynisme echt fantastisch dat hij daar niet in heeft gebogen.

Maar dit is dus de meest vluchtelingvriendelijke partij die in de Tweede Kamer te vinden is… godverdomme zeg.

Eén of andere Italiaan heeft een keer een boekje geschreven wat Il Principe heet. Cool man, ik hou van principes, vooral als ze mooie plaatjes hebben en geen kroontje.

Gelukszoeker fabels

Klaver beweert ook nog wat. Dat 90% van de mensen die vanuit Afrika naar Italië komen, economische vluchtelingen zijn. Dat is een Timmermansje. Oftewel, dat klopt niet.

Hier kun je vinden uit welke landen mensen kwamen die sinds januari in Italië zijn geland.

Hier kun je vinden wat in de afgelopen jaren de eerste beslissing was op asielaanvragen van mensen uit die landen. Als je die twee datasets combineert zie je hoeveel asielzoekers die nu in Italië landen, waarschijnlijk asiel zullen krijgen.

Je ziet dan dat op hun allereerste aanvraag niet 10%, maar bijna 30% al een verblijfsvergunning zal krijgen.

Als je bovendien naar deze zaken kijkt

dat 1. veel asielzoekers pas bij een tweede of vervolg- asielverzoek een verblijfsvergunning krijgen, en dat die niet in de tabel van Eurostat meegeteld worden; dat 2. de percentages van verblijfsvergunningen voor veel landen stijgen in plaats van dalen, en dat 3. maar 20% van de migranten die in Italië landen, uit zogenaamde ‘veilige landen’ komen,
dan weet je dat er uiteindelijk nog een groter percentage door ons zal worden erkend als vluchteling. Dat 90% uit economische migranten bestaat is echt lariekoek.

Ook voor wat betreft het verspreiden van onwaarheden over asielzoekers, en ze afschilderen als gelukszoekers die eigenlijk geen echte rechten zouden hebben, doet Klaver hier dus mee met de grote drie partijen van het stagnatieblok.

Economische migrantenmigraine

Dan is er nog één grote vraag. Is het eigenlijk wel terecht om zo’n scherp onderscheid – oh pardon mijnheer Klaver, een nóg scherper onderscheid, tussen enerzijds economische migranten en anderzijds politieke en oorlogsvluchtelingen te maken?

Wat maakt eigenlijk dat we geen enkel probleem hebben met Belgen, Portugezen of Finnen die hier heen verhuizen, of wie dan ook van de 230.000 mensen die elk jaar regulier en legaal naar Nederland migreren, maar het ineens een totale ramp is als er een paar Afrikanen komen?

Het totaal van het aantal asielzoekers uit zogenaamd veilige Afrikaanse landen wat in de eerste vijf maanden van dit jaar in Nederland aanklopte, was 856. U begrijpt het, heel Nederland in totale paniek!

En waarom kan een Canadees weliswaar niet zomaar naar hier migreren, maar wel zonder visum of problemen drie maanden op bezoek komen, terwijl je zo’n beetje hemel en aarde moet bewegen om als Marokkaan aan een visum te komen voor een kort bezoekje aan Nederland?
Vrij typisch is het verhaal van een zeer lieve en zeer Hollandse kennis van me. Ze woont samen met haar Marokkaanse vriend in Marokko, al jaren. Hij heeft een universitaire studie rechten gedaan. Ze hebben een huis en zijn gelukkig. Maar ze wil heel graag een keer met hem op bezoek naar Nederland. Gewoon even een weekje, zodat ze hem kan voorstellen aan haar ouders.
Omdat haar vriend een Marokkaan is, in plaats van bijvoorbeeld een Canadees, moet volgens onze overheid iemand in Nederland garant voor hem staan, ter waarde van 10.000 euro. Die persoon is er voor zo’n hoog bedrag niet, en dus is het na al die jaren nog altijd niet gelukt om de drie aan elkaar voor te stellen.

Nee, vertel me niet dat dit onderscheid niks met racisme te maken heeft, want het is niet waar.

Wat is economisch?

Er zijn veel rare ideeën over wat ‘economische vluchtelingen’ zijn. “Gelukszoekers”, worden ze niet alleen door haatzoekers, maar zelfs openlijk in de media genoemd. Alsof jij en ik geen geluk zoeken.

Maar wie valt er eigenlijk in werkelijkheid allemaal onder die term, “economische migranten”?
Het kunnen mensen zijn die vanwege een leukere baan willen verhuizen, of omdat ze rare dingen denken over westerse straten die zijn belegd met goud. Maar denk alsjeblieft niet dat wie in Afrika woont dom is en in sprookjes gelooft.

Er zijn ook mensen die zich vanwege economische redenen gedwongen zien om te migreren. Daar vallen niet alleen mensen onder die in eigen land geen kans hebben om genoeg werk te vinden. Hongersnood, droogte, overstromingen, andere levensbedreigende situaties zoals noodzakelijke medische hulp die thuis niet bestaat: dat worden door de Nederlandse overheid allemaal als economische redenen gezien.

En dan is er nog een fikse categorie mensen die eigenlijk helemaal niet economisch migrant zijn, en die wel degelijk vanwege politieke redenen moesten vluchten. Maar die dat niet aangetoond krijgen, die door de IND als niet homo genoeg worden beoordeeld, die niet kunnen aantonen uit welk land ze komen omdat de overheid (waar ze voor zijn gevlucht) ze geen geboorteakte wil geven, mensen die zonder enig bewijs als oorlogsmisdadiger worden gezien omdat ze ooit een overheidsbaantje hadden, enzovoorts enzovoorts.
Al die mensen worden op de grote hoop gegooid, de restcategorie die we economisch noemen en die terug moet van de IND.

Experiment

De angst voor “economische vluchtelingen” is sowieso onzin. Het is namelijk niet waar dat de hele wereldbevolking naar ons toe wil verhuizen, en we totaal overspoeld zullen worden als we de grenzen niet dicht houden.
Hoe ik dat weet?
We hebben net een grootschalig wetenschappelijk experiment afgesloten, wat maar liefst 24 jaar gelopen heeft. Dat experiment heette Schengen.

Als onderdeel van het experiment werd één van de deelnemende landen volkomen naar de klitsen geholpen. Griekenland werd uitverkocht ten bate van de banken, en de bevolking totaal uitgeknepen.
Elke Griek die maar wilde, mocht zijn geluk in Nederland of een ander Schengenland komen zoeken. Vrij verkeer van personen, geen grenzen binnen het Schengen gebied! En ja, er waren aardig wat Grieken die inderdaad hun koffers pakten. Maar het was een kleine minderheid.

De uitkomst van het experiment is dat de meeste mensen gewoon thuisblijven, bij hun familie en vrienden, zelfs al zijn ze nog zo arm.

Het vervolg

We kunnen er vrij zeker van zijn dat ons asielbeleid, wat al nooit rechtvaardig was, verder kapot gemaakt gaat worden. Hoe precies, dat is nog koffiedik kijken. Het stagnatieblok kan wel stoer doen over dealtjes met landen als Tunesië en misschien zelfs Libië, maar het vluchtelingenverdrag is niet het enige verdrag wat ze in de weg staat. Nederland moet ook het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden opzeggen, om asiel te kunnen weigeren in Europa. Dat zou betekenen dat we niet alleen de rechten van asielzoekers door de plee spoelen, maar dat we de facto de rechtsstaat en de mensenrechten afschaffen.

Ik ben niet gelovig, maar ik bid dat het niet zo ver komt.

Op de lange termijn zijn soms ook andere dingen belangrijk dan politici en media. Er is een nieuw hoofd aangesteld bij het vermaarde en invloedrijke Instituut Clingendael. En dat is geen goed nieuws.
Monika Sie vertelt in haar eerste grote interview over haar nieuwe positie feitelijk wat de agenda van onze middenpartijen op het gebied van buitenlandbeleid gaat bepalen in de komende tien jaar, en het is gruwelijk.

Satellietsystemen die je al opsporen en tegenhouden als je ook maar een “teen in het water” van de Middellandse zee steekt. Deals met dictaturen om vluchtelingen te stoppen. Hetzerige leugens over een niet te beheersen bevolkingsgroei van Afrikanen die ons gaan overstromen (ze beweert dat er eind deze eeuw 4,4 miljard Afrikanen zullen zijn, terwijl dat volkomen verouderde cijfers zijn. De verwachting van de VN is dat er tegen 2050 niet 4,4 maar slechts 2,5 miljard Afrikanen zijn, en dat dit aantal daarna gaat dalen naar 2,3 miljard in 2150. Ongeveer de helft dus.

Wat gaat Sie blijkens haar interview nog meer op de agenda proberen te zetten?
Meer Turkije Deals.
Nóg meer luisteren naar boze burgers. Een gesprek of er wel plaats is voor de islam in onze seculiere samenleving, want we kunnen niet langer “zwijgen”.

Indien mogelijk een B-status voor EU landen die post communistisch of “post-sultanistisch” zijn, welke landen ze ook moge bedoelen met dat laatste. (De sultan van Bulgarije heeft echt nooit bestaan, is dat niet iets wat deze baas van hét buitenland-instituut hoort te weten?)

Totale ontkenning dat het globalistisch neoliberalisme met zijn flexibilisering, ondermijning van sociale zekerheid en precarisering ook maar enig negatief effect op de levens van mensen zou hebben.

De resten van de open Europese samenleving wordt bij het grofvuil gezet. En alles staat in het teken van “immense buitenlandse dreigingen.”
Dit soort angstzaaierij is typisch sociaaldemocratisch, moeten we uit haar woorden blijkbaar begrijpen…

Maar haar verhaal zal uitstekend vallen bij alle middenpartijen, van PvdA tot en met VVD. PVV gestook in een net jasje.

Als Monika Sie de invloed gaat hebben die ze wenst, kunnen we onze borst nat maken.

Intussen is wel duidelijk wat er op korte termijn met de formatie gaat gebeuren. De PvdA heeft de afgelopen week geen gelegenheid onbenut gelaten om te laten weten dat dealtjes sluiten met halve dictators als Erdogan hun allergrootste hobby is en dat ze dat heel erg graag nog veel vaker willen doen.

Intussen krijgen we van GroenLinks aan de ene kant echt geen goed voorbeeld, maar wel half-half een beetje: we krijgen in elk geval wél het voorbeeld dat je niet per sé vollédig hoeft mee te gaan in rechtse xenofobe klets.
Intussen hebben we bij de Britten kunnen zien dat het wel degelijk lonend is om gewoon strak voor linkse principes te gaan staan. Corbyn heeft flink gewonnen.

Wat nu, als we eens gaan bedenken dat we ons niet met zijn allen door het afvoerputje hoeven te wringen? Wat als we rechten eens gingen versterken, in plaats van weggooien? Wat als we de wereld eens wat leuker gingen maken, in plaats van haar steeds verder en verder uit te kleden? En wat als er nu eens een partij kwam die niet half principieel doet en vervolgens alsnog begint over meer grensbewaking en dood aan economische migranten?

Dat lijkt mij zeg maar wel wat.

 

Credits foto
- Fotocollage op basis van: Mark Rutte by Maarten from Netherlands (DSC_0260 Uploaded by huhbakker) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons Sybrand Buma by European People's Party (EPP Summit,Brussels; June 2015) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons Alexander Pechtold by Sebastiaan ter Burg (Democraten 66 (D66)) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons Girl in cannon by Lo Mejor de Twitland, (CC BY 2.0), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ My Uncle with an AK-101 carbine by Samuel Johnson, (CC BY 2.0), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ The Robbery by Geoffrey Fairchild, (CC BY 2.0), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ - Title page from "Il Principe” by Niccolò’ Machiavelli, photo by Italy in US, (CC BY-ND 2.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

2 gedachtes over “Goed zo, GroenLinks?”

  1. Dank voor je heldere uiteenzetting. De cijfers liegen er niet om, wel de politiekers waar ik steeds minder vertrouwen in krijg. Waarom heeft niemand het over mogelijk radicalisering onder kinderen van mensen die nu onmenselijk behandeld worden… tegen de tijd dat al die politiekers in hun graf liggen krijgen hun nazaten de rekening gepresenteerd. Hopelijk zijn die kinderen niet haatdragend ingesteld en blikken alleen naar de toekomst…

  2. Complimenten voor dit stuk! Het is niet alleen inhoudelijk scherp, maar ook nog eens zo geformuleerd dat je gretig door wilt blijven lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *