Asscher: Roma en Sinti horen er niet bij

Asscher vindt Roma en Sinti geen echte Nederlanders. Mensen die hier vaak al generaties tot eeuwen wonen, hebben volgens hem “de Nederlandse kernwaarden nog niet voldoende verinnerlijkt”. Oh ja, en ze voelen zich gediscrimineerd. Goh, hoe zou het toch komen.

Al toen ik een kind was, zag ik hoe heftig de discriminatie van Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland is. Mijn moeder deed vrijwilligerswerk voor “Klein Goor”, wat de naam was die gemeente Veldhoven voor haar woonwagenkampje had bedacht. Mensen leefden letterlijk bovenop een oude vuilnisbelt. Het kampje was tijdelijk bedoeld, maar bleef decennia. Voorzieningen waren er niet of nauwelijks. Ik kan me herinneren dat er meer dan 20 families stonden, die het met zijn allen met twee WC’s moesten doen. Ze mochten er geen bijbouwen van de gemeente.

Ze mochten ook niet weg. Het was de tijd van de Woonwagenwet, en dus was  tot 1999 iedereen gelijk voor de wet behalve mensen in een woonwagen. De families in Klein Goor leefden afgescheiden van andere familieleden, en wilden zielsgraag herenigd worden. Ze mochten niet weg, maar hun familie mocht er ook niet bij. Ze zaten vast, decennia lang.

Een korte geschiedenis

Klein Goor is maar een klein dingetje in de hele geschiedenis van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Ze zijn eeuwenlang vervolgd. In Overijssel, Utrecht en Gelderland organiseerde de overheid eind 18e eeuw “Heidenjachten”, waarbij er letterlijk op ze werd gejaagd. En zoals iedereen intussen weet, de nazi’s brachten de gaskamers.

In de tijden na de Tweede Wereldoorlog was de discriminatie niet voorbij. Vanaf 1968 mochten ze niet meer reizen, en dus niet zelf bepalen waar ze zich ophielden of woonden zoals een ander. Er komt een officieel uitsterfbeleid, waarbij je alleen in een woonwagen mag wonen als je kunt aantonen dat je ouders dat ook deden.
Het duurde zelfs tot 1999 voordat de Woonwagenwet werd afgeschaft, en de wet hen niet langer met aparte regels als minder dan een gewone burger brandmerkte.

Nu er geen landelijk woonwagenbeleid meer bestaat, is het aan de gemeenten. En ook dat gaat niet goed. Er is al veel kritiek gekomen van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa, en van het College van de Rechten van de Mens. Ook gemeenten voeren vaak weer een uitsterfbeleid. En dat terwijl de woonwagencultuur nota bene vorig jaar nog op de Nationale Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed is gezet.
Op dit moment doet de Nationale Ombudsman onderzoek met als vraag:

Handelt de Nederlandse overheid, centraal en decentraal, vanuit het perspectief van de woonwagenbewoners betrouwbaar in het borgen van hun mensenrechten, en meer in het bijzonder van hun mensenrechten als culturele minderheid?

Tussen 1945 en nu is het beleid ontzettend vaak veranderd. Vaak waren er pogingen die uit pure discriminatie bestonden, maar die wellicht goedbedoeld waren. Nooit was het volledig positief, en vaak was het simpelweg racistisch.
In ’68 werd iedereen gedwongen om op grote kampen, afgezonderd van de buitenwereld te wonen. Zeven jaar later, vanaf 1975, werden mensen juist weer (soms met geweld) uit elkaar gehaald en gedwongen om in kleine kampen in wijken te gaan wonen, waar men hoopte dat ze zouden integreren. Daar volgen nog ladingen wijzigingen in (geen aparte scholen, nog kleinere kampen, enz) tot 1999.
De wens van de autoriteiten tot “integratie” wil maar al te vaak zeggen dat men hoopt dat hun cultuur zou verdwijnen. Het uitsterfbeleid voor woonwagenbewoners wijst in dezelfde richting.

De “Jodentest” is altijd een prima test als je twijfelt of iets racistisch is of niet. Vervang de naam van een bevolkingsgroep (moslim, Turk, Sinto) door jood. Klinkt een zin nu ineens heel erg fout? Dan is die dat waarschijnlijk ook.
Het land zou (terecht) te klein zijn als een overheid een “uitsterfbeleid voor joden” zou afkondigen. Waarom is dat bij woonwagenbewoners in godsnaam niet het geval?

Het is pas na het verdwijnen van de Woonwagenwet dat er überhaupt wat meer erkenning kwam voor het feit dat niet iedereen in een woonwagen hetzelfde is. Dat er een verschil is tussen woonwagenbewoners en Roma, en dat de Sinti weer een aparte groep van Roma zijn. Dan is er ook nog eens een groot verschil tussen families die bijvoorbeeld in de 19e eeuw naar Nederland kwamen, en mensen die bijvoorbeeld van de week voor het racisme in Oostbloklanden zijn gevlucht.

Self fulfilling prophecy

Het zal je niet verbazen dat als een bevolkingsgroep al eeuwen wordt vervolgd of buitengesloten, er een enorm wantrouwen ontstaat in alles wat naar autoriteiten riekt. Er wordt vaak geklaagd over Roma en Sinti die zich in een gesloten, aparte cultuur zouden afschermen. Maar feitelijk is het omgekeerd. Zij zijn steeds weer opnieuw apart gezet, door de nazi’s zelfs als onmenselijk, maar ook de ministers van nu zien er geen been in om hen apart te zetten als mensen die geen echte Nederlanders zijn.
Dit is het allerduidelijkste voorbeeld van een self fulfilling prophecy die er maar bestaat.

Er bestaan met name onder stateloze Roma grote problemen. Zonder paspoort geen verzekering, geen bankrekening, geen loon, geen uitkering, geen inkomen, geen pensioen. Ook andere Sinti en Roma hebben soms problemen. Die serieus nemen is een goed idee. Die problemen wijten aan niets dan “hun cultuur” is niets dan racistische onzin.

Ook in de tijd dat racisme en discriminatie niet acceptabel werden geacht, leek niemand er mee te zitten als je het over “die criminele kampers” had. Dat was dan meteen alles op één hoop: woonwagenbewoners, Sinti en Roma.
Nu, in het tijdperk van Wilders en Trump, is discriminatie en racisme sowieso bon ton geworden.

Nu hebben we nog wel een minister die moedig tegenwicht lijkt te bieden. Lodewijk Asscher heeft zich meermaals stevig uitgesproken tegen discriminatie en racisme. Maar daar zijn nogal wat vraagtekens bij te stellen. Van het soort met grote uitroeptekens.

Oud onderzoek leidt tot discussie

Lodewijk Asscher heeft (omdat dat van Europa moest) een onderzoek laten doen door Movisie, naar de situatie en attitudes van Nederlandse Sinti en Roma. Uit dat onderzoek bleek dat discriminatie van “zigeuners” een enorm probleem is.

Frappant genoeg verdraaide Asscher de conclusies van dat onderzoek stevig, in zijn brief erover aan de Tweede Kamer. Hij suggereert er eigenlijk zelfs in dat Sinti en Roma geen echte Nederlanders zijn, maar hij ze als vreemdelingen ziet die nog altijd moeten leren wat onze kernwaarden zijn.
Hij stuurde ook een persverklaring naar het ANP. De exacte inhoud is niet meer te vinden, maar uit het bericht wat het ANP op basis van die verklaring schreef, kun je opmaken dat Asscher daar (nog meer dan in zijn Kamerbrief) alle stigma’s over Sinti en Roma in bevestigde.

Soms raak je in een zware discussie over onderwerpen die al niet meer actueel zijn. Dat overkwam me vandaag en gister. Want Asscher heeft die dingen allemaal al in 2013 gezegd. Maar omdat er vaker discussie is over de diepgang van Asscher’s antiracisme, en omdat ik over dit onderzoek nog geen analyse trof, leek het me toch handig dat die voortaan ergens op internet te vinden is.
Bij deze.
Je kunt het lezen als aanvulling op mijn artikel over het onderzoek naar racisme uit 2015, waar Asscher zo kieskeurig over berichtte dat Rutte zelfs dacht dat het over twee verschillende onderzoeken ging, en je Asschers aandacht ervoor zonder meer racistisch zou kunnen noemen.

Betekent dit dat Lodewijk Asscher een grote en slechte uitzondering is, en dat andere politici minder discriminerend over Roma en Sinti spreken? Was het maar waar. Ik pik Asscher er uit omdat hij op dit moment de baas is, en omdat ik het slecht kan hebben dat hij zichzelf als antiracist profileert terwijl hij regelmatig blijk geeft van heftige vooroordelen, die je ook nog eens niet mag bespreken van hem.
Maar veel andere politici zijn minstens zo erg. Dat leidde bijvoorbeeld tot zeer vergelijkbare uitspraken van zijn voorganger Van der Laan, het leidt in Frankrijk tot massale illegale uitzettingen (al zo’n 40.000 mensen), in Italië tot het regelmatig platbulldozeren van de woningen van legale Roma, en in sommige Oostbloklanden tot regelrechte pogroms. Lees ook dit uitstekende artikel over Nederlands pseudowetenschappelijk onderzoek voor de Politieacademie, wat een sterk racistische ondertoon heeft. (het pseudeowetenschappelijke onderzoek, niet het artikel)

Omdat het onderzoek wat ik hieronder bespreek niet meer actueel is, heb ik weinig aandacht besteed aan de layout. Excuus, maar er klikt haast nooit iemand op een artikel wat niet over de afgelopen drie dagen gaat, en ik verwacht dus niet erg veel lezers.

Asscher noemt situatie Roma & Sinti ‘zorgelijk’

December 2013 verscheen dit ANP bericht. Op basis van een onderzoek noemde Asscher de situatie van Roma en Sinti zorgelijk. En terecht, denk je bij oppervlakkige lezing. Maar als je beter oplet zegt hij eigenlijk heel rare dingen.

Uit het bericht:

‘Er bestaat een ”te grote kloof tussen de leefwerelden en de opvattingen van sommige groepen Roma en Sinti en andere groepen in Nederland”, schrijft Asscher aan de Tweede Kamer.

Die kloof is bijvoorbeeld te zien in de opvattingen over de noodzaak om jongeren naar school te sturen en over het feit dat criminaliteit strafbaar en maatschappelijk onwenselijk is.

Asscher: ”Een aanzienlijk deel van de Roma en Sinti heeft de Nederlandse kernwaarden (nog) niet verinnerlijkt. Dit staat een snel inlopen van achterstanden in de weg. De genoemde kloof heeft een cultuurhistorische achtergrond, mede door de eigenheid van de gesloten cultuur van de Roma en Sinti.”

Dit komt volgens Asscher ook door de traumatische ervaringen uit het verleden van de Roma en Sinti, zoals de vervolgingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, en het wantrouwen dat sommigen daardoor hebben tegen publieke instellingen.’

Ik heb het artikeltje ooit verontwaardigd gepost op Facebook. Daarna gebeurde nog zoveel ander stoms, dat ik het intussen alweer half was vergeten. Gister kwam ik het artikeltje via de “op deze dag”-functie van Facebook opnieuw tegen, werd er opnieuw boos van, en schreef:

“Voor wie zich nog eens wil herinneren hoe ontzettend antiracistisch Lodewijk Asscher ook al weer is. Echt hoor, wat is die man toch tegen discriminatie van bevolkingsgroepen! Hij is er zo op tegen om etnische groepen te stigmatiseren dat hij desnoods nog het feit dat ze door de nazi’s massaal zijn vermoord, er bij haalt om ze alsnog te kunnen stigmatiseren.”

Daarop kreeg ik een zware discussie met iemand die ik erg waardeer, en die vaak goed en scherp schrijft over mensenrechten, maar die ook PvdA lid is. Zij zag ook na discussie niet waarom ik Asscher stigmatiserend en discriminerend vond naar Sinti en Roma. Ze vroeg zich af of ik wel zorgvuldig was en noemde me cynisch.

Tja. Ik haat het als mensen me van onzorgvuldigheid beschuldigen, want het kost me enorm veel tijd. Dat ben ik namelijk meestal niet.

Mijn antwoord:

Check

Is het onzorgvuldig om te zeggen dat Asscher discriminerend en stigmatiserend spreekt over Roma en Sinti?
Ik heb het originele onderzoek (Monitor Inclusie) en de Kamerbrief eens bekeken waar Asscher in het artikeltje op nu.nl naar verwijst.

Kritiek op het onderzoek

Mooi is hoe in heel het rapport steeds wordt gesproken over signalen van professionals én Roma en Sinti zelf. Bij nadere beschouwing zijn er van de 99 respondenten maar liefst 74 professional. Je moet het dus vooral zien als een meting van de mening van waarschijnlijk agenten, leerplichtambtenaren en sociaal werkers over Sinti en Roma, in plaats van hun eigen mening.
Wie ‘de professionals’ zijn of wat hun beroep eigenlijk precies is, blijft onduidelijk.
Dat is lastig, omdat er soms wel stevige beweringen in worden gedaan. We kunnen de waarheid daar niet van checken. Het rapport zegt dan ook zelf terecht niet representatief te zijn.

Toch is het onderzoek echt wel van een veel hoger niveau dan het Motivaction-onderzoek naar radicalisering waarvan Asscher achteraf moest toegeven dat het onjuist en te slecht voor woorden was, en hij er nooit de pers en Kamer mee op had moeten zoeken.

Mijn commentaar geldt dan ook niet zozeer het onderzoek, maar veel meer hoe Asscher daar de Kamer en de pers over bericht.

* Hoe Asscher met het Movisie onderzoek naar pers en Kamer ging: *

Wat is belangrijk en wat los je op?

Grappig, in het onderzoeksrapport naar Roma en Sinti komt het woord discriminatie maar liefst 90 keer voor. Het rapport is glashelder over het grootste probleem van Sinti en Roma. Discriminatie dus.

De persverklaring van Asscher is helaas niet meer terug te vinden. Wel wat het ANP er van bakte. Daarin staat het woord geheel niet.

Maar ook in Asschers Kamerbrief is het maar een ondergeschoven kindje. Het wordt wel genoemd, en dat gaat ook moeilijk anders aangezien het rapport het als grootste probleem ziet.
Er wordt in de brief geconstateerd dat Roma en Sinti vrijwel nooit melding van discriminatie doen (Rapport: politie wordt niet ervaren als vriend, maar vaak als discriminerende vijand, dus dan doe je ook geen aangifte. En antidiscriminatiebureau’s zijn simpelweg onbekend).
Asschers brief vertelt ook dat ze erg veel last van discriminatie hebben, maar als oplossing voor dit enorme en structurele probleem geeft Asscher dan dat als je slachtoffer van discriminatie bent… je dat kunt melden.

(En áls Roma en Sinti ineens spontaan geen belemmeringen meer zien en discriminatie voortaan zouden gaan melden, verdwijnt die discriminatie daarmee schijnbaar vanzelf)

Asscher gaat dus niets voor Sinti en Roma doen, maar schrijft wel in algemene zin: “Het kabinet zet stevig in om discriminatie tegen te gaan.” .. “Het kabinet kiest voor een brede aanpak van discriminatie, zowel waar het de uitingsvormen betreft als ten aanzien van de aanpak van daders.”

Wat gebeurde er eigenlijk in de praktijk als effect van die stevige brede aanpak van daders? In het hele jaar 2014 werden in heel Nederland 70 mensen vervolgd voor welke vorm van discriminatie dan ook. Inclusief antisemitisme, discriminatie van homo’s, Marokkanen, enzovoorts.
Nou, dat schiet op.

Kortom, Asscher gaat helemaal niets doen om het hoofdprobleem van Sinti en Roma aan te pakken.

Dat staat in schril contrast tot de controle- en handhavingsvoorstellen in de Kamerbrief:

 • Asscher stelt 60.000 euro beschikbaar aan gemeenten voor uitwisseling van best practices in “handhaving en integratie”, waarbij dat laatste woord verder hol blijft.
 • Er komt sluitend toezicht en controle op de toeleiding van consultatiebureau’s naar de VVE.
 • Er is een Programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen.
 • Er wordt (niet specifiek richting Roma en Sinti) voortvarend doorgepakt via het programma Aanval op de Schooluitval,
 • en het Actieplan Jeugdwerkloosheid.
 • Er is specifieke aandacht voor frauderende burgers, om kinderen te onttrekken aan jeugdzorg en leerplicht of om ten onrechte toeslagen te ontvangen, en daar komt zelfs nog een ‘rijksbrede aanpak’ voor die nog in ontwikkeling is.

Daarmee wordt duidelijk wat het kabinet als prioriteit ziet. Dat is geenszins het hoofdprobleem van Roma en Sinti.

Statenloos? Jammer dan

Voor het in de Monitor geconstateerde probleem dat er staatloze Roma zijn die al drie generaties in Nederland geboren en getogen zijn maar nog steeds geen paspoort kunnen krijgen, ook volgens professionals, is geen enkele aandacht. Blijkbaar moeten ze gewoon maar illegaal blijven, onverzekerd en uitgesloten. Asscher doet er niets mee.

Discrimineren in brief over discriminatie

Asscher’s brief bevat (opnieuw) twee van discriminatie getuigende zinsneden:

“Kiezen voor Nederland betekent een expliciete keuze voor een actieve deelname aan de samenleving en leren omgaan met de rechten en plichten die hier gelden.”

Boodschap: Roma en Sinti die hier al generaties tot eeuwen wonen, hebben nog niet voor Nederland gekozen. Ze zijn zelfs zo dom dat we ze na al die tijd moeten leren met dingen om te gaan.

“Een aanzienlijk deel van de Roma en Sinti heeft de Nederlandse kernwaarden (nog) niet verinnerlijkt.”

Onontkoombare conclusie: Volgens Asscher zijn Roma en Sinti geen echte Nederlanders.

En toen verzon Asscher er wat dingen bij

Verzinsel 1: Roma en Sinti vinden criminaliteit niet strafbaar, en zelfs maatschappelijk wenselijk

Asscher schrijft in de Kamerbrief:
“Uit de Monitor Inclusie blijkt dat er een te grote kloof bestaat tussen de leefwerelden en de opvattingen van sommige groepen Roma en Sinti en andere groepen in Nederland, bijvoorbeeld over dat jongeren naar school dienen te gaan en over dat criminaliteit strafbaar en maatschappelijk onwenselijk is.”

Uit de Monitor blijkt dat verschil in opvatting over criminaliteit echter helemaal niet. Er is precies één van de 99 respondenten die zegt:

“dat betreft [vermogensdelicten] mogelijk wat andere normen gelden dan bij burgers en dat dit voorkomt uit de handel.”

Één respondent op de 99, die niet eens zegt dat het zo is, maar alleen zegt dat het ‘mogelijk’ is.

Dat zegt hij in een hoofdstuk over veiligheid waar overigens ook in valt te lezen:
“Er is sprake van een bepaalde mate van stereotype beeldvorming waarin alle Roma worden gezien als crimineel.”
Discriminatie
Bij voorbaat bestempeld worden als ‘crimineel’ wordt regelmatig genoemd.”

Maar goed, daar gaat Asscher dus niets aan doen, behalve het nog eens bevestigen in zijn Kamerbrief.

Verzinsel 2: Mensenhandel

Uit Asschers brief:
“Onder een bepaald deel van de Roma en Sinti komt een aantal vormen van criminaliteit relatief vaak voor. Het gaat dan met name om winkeldiefstal, oplichting, illegale (mensen)handel en gedwongen prostitutie.”

Er is in de Monitor slechts één respondent, een verder niet nader omschreven professional, die denkt signalen van gedwongen prostitutie te hebben gezien. De rest zegt het tegendeel. Van structurele mensenhandel is in het rapport niets te vinden.

Zelfs de PvdA zelf stelde daar aan de eigen minister vragen over in de Kamer, net als D’66. Want in de monitor staat juist een paar keer dat de verhalen over mensenhandel over Oost-Europese Roma gaan, niet over Nederlandse Roma. En al helemaal niet over Sinti. Hoe kan het dat de minister het tegendeel tegen de Kamer beweert?

Asscher begint zijn brief zo:

“Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister en Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mijn reactie op de “Monitor Inclusie: Nulmeting” aan.”

Als Asscher door zijn eigen partij betrapt wordt op een samenvatting van het rapport die niet alleen onjuist is, maar daar zelfs aan tegengesteld is, zegt hij ineens dit in de beantwoording van Kamervragen:

“Hoe zit het nu met de mensenhandel en de signalen daarover? De monitor zag niet specifiek op signalen van mensenhandel, maar die zijn er wel degelijk, zoals we vernemen uit bijvoorbeeld het kennisfundament van de Politieacademie en van mensen uit Romakringen die we tegenkomen in het mensenhandelonderzoek, bijvoorbeeld op de Wallen. Dat is de achtergrond van die opmerking.”

Oftewel, Asscher verzint er per direct wat bronnen bij die de Kamerleden nooit meteen kunnen controleren. En al zei Asscher eigenlijk in zijn brief dat hij het over de monitor had, dat is in de mondelingen beantwoording van de Kamervragen, nu hij betrapt is, ineens met terugwerkende kracht over allerlei andere bronnen gegaan.

De Kamerleden kunnen in een live discussie nooit meteen checken of wat hij zegt wel waar is. Maar ik kan dat nu wel. En wat blijkt?

In het ‘kennisfundament van de Politieacademie‘, (wat overigens wat mij betreft een verschrikkelijk document is waar regelmatig de groftse dingen worden beweerd zonder gedegen onderbouwing) staat niet dat er signalen of bewijzen van mensenhandel zijn, er wordt alleen zonder onderbouwing gezegd dat er “vermoedens” bestaan. Dat is heel iets anders dan een feit. Ook gaat het alleen over Roma, zonder specificatie of het Nederlandse of buitenlandse Roma betreft, en gaat het niet over Sinti.

Uit het onderzoek naar mensenhandel op de Wallen blijkt zelfs het tegendeel van wat Asscher zegt: mensenhandel is in handen van Hongaren, niet van Nederlandse Roma.
Het is wel heel gek dat Asscher dat ineens niet meer weet, aangezien hij zelf degene was die de ‘schoonmaak van de Wallen’ instigeerde.

Overigens zag de Monitor wel degelijk specifiek op signalen van mensenhandel, maar concludeerde dat geruchten daarover eigenlijk steeds over Oost Europa gaan. Het is volgens de monitor geen structureel probleem van Nederlandse Roma. De minister verdraait die conclusie in zijn tegendeel, zonder daar een goede reden voor aan te dragen.

Verzinsel 3: We moeten de kindertjes beschermen tegen de Roma

De tijden gaan toch vooruit. Vroeger beweerde men dat zigeuners kinderrovers waren, nu is er alleen nog maar een minister die via zijn maatregelen suggereert dat Roma niet voor hun eigen kinderen zorgen.

Onder de kop “Programma Aanpak uitbuiting Roma kinderen” gaat Asscher in zijn brief een tijdje door over allerlei maatregelen die worden getroffen om kindertjes tegen hun Roma-ouders te beschermen, oa omdat ze anders in de “mensenhandel”, “exploitatie” en opvoeding tot criminaliteit terecht zouden komen.

Maar de monitor concludeert juist grotendeels het omgekeerde.

Gedwongen prostitutie en mensenhandel worden genoemd als een Oost-Europese aangelegenheid, niet met name van Nederlandse Roma.

Het inzetten van kinderen bij criminaliteit wordt niet als wijdverbreid probleem van specifiek Roma en Sinti neergezet in de monitor, maar als een probleem wat waarschijnlijk wel eens voorkomt onder multiproblemgezinnen, zonder dat de respondenten weten of het wijdverbreid is en of het wel vaak voorkomt. (Daarmee zijn multiprobleemgezinnen van Roma niet anders dan die in de Bartjes of in Enschede.)
Het rapport noemt opnieuw professionals en Roma en Sinti die denken dat het niet zozeer onder Nederlandse, maar wel eens onder Oost Europese Roma speelt.

Natuurlijk moeten zaken als criminaliteit, mensenhandel of kinderuitbuiting bestreden worden. Daarover is iedereen het eens. Zeker bij de laatste twee geldt: Elk geval is er één teveel. Maar is het kosher om in dat verband specifiek over bepaalde bevolkingsgroepen te beginnen terwijl de onderliggende rapporten daar geen aanleiding toe geven? Nee, natuurlijk niet.

Het is raar om geen enkele maatregel tegen discriminatie te treffen, terwijl dat volgens de monitor wel het hoofdprobleem is, en dan wel een trits aan maatregelen tegen kinderuitbuiting onder Nederlandse Roma af te kondigen. Tegen een probleem dus, wat deels zeker niet, en deels niet specifiek onder Nederlandse Roma speelt.

Het vervolg

Afgesproken is om elke twee jaar een Monitor Inclusie-onderzoek te doen naar de positie van Sinti en Roma. In 2013 is dat ook gebeurd (onderzoek, brief Asscher) Het levert een herhaling van zetten op.

Er is eigenlijk niet echt iets veranderd, zeggen Roma en Sinti, we worden nog steeds gediscrimineerd.

Deze keer is de verhouding nog verder zoek. Er worden slechts 13 interviews met Sinti en Roma gedaan, en een hele hoop meer met de wederom niet verder benoemde “professionals”. Criminaliteit of dingen over seks bespreken met Roma en Sinti zelf, vonden de onderzoekers te lastig, dus dat hebben ze maar helemaal niet gedaan.
Er valt wel wat te lezen over de reden dat lang niet elke aangeschreven professional reageerde, waaruit het beeld ontstaat dat er vooral ambtenaren zijn aangeschreven, die vaak niet reageerden omdat ze helemaal geen contact met Sinti en Roma hadden. De vraag is dan of degenen die wel reageerden dan eigenlijk wél kennis hebben.

Vermeldingswaardig is nog wel dat deze nieuwe monitor, die overigens door een andere club dan de eerste werd verricht, meer aandacht heeft voor de enorm rottige positie van stateloze Roma. De minister doet er opnieuw niets mee.

* Conclusie *

Asscher stigmatiseert Roma en Sinti in zijn brief. Hij bevestigt er alle vooroordelen over Roma en Sinti in. Daarbij neemt hij het niet erg nauw met de waarheid, en verzint achteraf extra bronnen om zijn opmerkingen te rechtvaardigen. Die bronnen geven echter ook achteraf geen rechtvaardiging; zijn opmerkingen kloppen gewoon niet.

Hij ziet Sinti en Roma niet als echte Nederlanders, en maakt daar discriminerende opmerkingen over.

Dat is om te janken.

Bronnen en verder lezen:

Brief Asscher en Monitor Inclusie; Discussie daar over in de Kamer.

Kennisfundament Politieacademie (een afrader); Mensenhandel op de Wallen ging over Hongaren; Cijfers vervolging voor discriminatie

Meer weten?

Maar volgens sommige onderzoekers ZIJN Roma toch crimineler?
Het is waar dat er in Nederland een mode aan het ontstaan is van pseudowetenschappelijke onderzoekers á la Machteld van der Zee, die al op Vlaams Blok bijeenkomsten stond te preken voordat ze een letter op papier had, en daarna twee middagjes met twee bezoekjes aan een Engelse Shariarechtbank (die in Nl niet bestaan) aan de media presenteerde als een wetenschappelijk onderzoek, waaruit zou blijken dat moslims een gezamenlijke conspiracy hebben om Europa te veroveren. De media slikten deze Protocollen van de Wijzen van Mekka als zoete koek.
Over pseudowetenschappelijke onderzoeken naar Roma gaat dit uitstekende artikel.

Waarom komen Roma uit Oost-Europese landen eigenlijk naar Nederland, en waarom zijn ze vaak staatloos?
Klikkererdeklik voor het antwoord hier.

Boek over de situatie van Roemeense Roma: Sla een spijker in mijn hart, 2007, van Mariët Meester.

Overzichtje Roma en Sinti links, waaronder zelforganisaties.

Het prachtige Requiem voor Auschwitz van de Nederlandse sinto-autodidact Roger ‘Moreno’ Rathgeb. Website, hieronder de muziek. Gewoon om even te laten zien dat Sinti en Roma ook nog wel eens wat anders doen dan wat Asscher roept.

En als we het daar dan toch over hebben, dan kijk ook vooral een paar films van de Rom Tony Gatlif, die al 42 jaar vaak zeer goede films maakt over de muziek van Roma en Sinti. Hier mijn favoriete fragment.

Je kunt natuurlijk ook gewoon een keer naar het jaarlijkse International Gipsy Festival in Tilburg komen.

 

Bas Thijs

9 gedachtes over “Asscher: Roma en Sinti horen er niet bij”

 1. Zijn die Nederlandse Kernwaarden ergens vastgelegd? Dat we er rekening mee kunnen houden of uit ons hoofd leren of zoiets?

  1. Ja, ik heb ze zelf al gevonden. Een brochure met de titel ‘Kernwaarden van de Nederlandse Samenleving’die je kunt downloaden via de website van de rijksoverheid.

   1. God, inderdaad, die kende ik nog niet. Wow. Maar wat zouden nou de kernwaarden zijn waar Roma en Sinti het niet mee eens zouden zijn volgens Asscher? Dat ze volgens pagina 7 zelf hun eigen levensstijl mogen kiezen? Dat ze volgens pagina 9 gelijkwaardig zijn en gelijk behandeld moeten worden? Dat ze recht hebben op minimumloon?

    Ik vind het oneindig grappig trouwens, dat onze overheid denkt dat ze de kernwaarden van een heel volk in een foldertje kan bevriezen.

    Maar nu de folder er toch is, raad ik Lodewijk aan om pagina tien nog eens open te slaan.

    1. Ja, bizar, een folder met kernwaarden. Ik vraag me dan meteen af hoe zo’n folder tot stand is gekomen, achter welk bureau er is nagedacht en geschreven. Hoe die tekst is samengesteld. Wie de opdracht gaf, en met welk doel.

     En waarom we ‘m niet allemaal in de brievenbus hebben gekregen.

 2. Ik ben niet zo’n aanhanger van Lodewijk Asscher, maar dit is beslist geen eerlijke weergave van zijn woorden. Dat Roma en Sinti “er niet bij horen” heeft hij helemaal niet gezegd. Op zo’n valse manier iemands woorden verdraaien, dat zijn Telegraaf-methodes.

  1. Beste Paul, tussen de haakjes tref je niet een eerlijke of oneerlijke weergave van zijn woorden, maar een letterlijke weergave van zijn woorden. Hier staan ze.
   Vertel mij wat ik verkeerd heb over-gecopy-paste, en we hebben een discussie.

   Anders heb je gewoon ongelijk. Dat kan natuurlijk ook.

   Ben je het niet eens met zijn woorden, ok, dat kan, dat ben ik ook niet. Maar ga mij niet van Telegraaf methoden beschuldigen, want ik citeer hem letterlijk, en niet oneerlijk.

   Je bent het blijkbaar ook niet eens met mijn interpretatie van zijn letterlijke woorden.

   Hij zegt letterlijk:
   “Een aanzienlijk deel van de Roma en Sinti heeft de Nederlandse kernwaarden (nog) niet verinnerlijkt.”

   Als jij vindt dat hij daarmee zegt dat Roma en Sinti er wél gewoon bij horen, dat ze doodgewone Nederlanders zijn die samen met de rest van ons bepalen welke kernwaarden Nederland heeft, nou, dan mag je dat aan me uitleggen, want ik snap het niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *