Woedende Beugel tipt Timmermans bizarre oplossing

Televisiemaakster Ingeborg Beugel schreef een woedende open brief aan Frans Timmermans over de vluchtelingencrisis en de “hulp” aan Griekenland. Ze doet ook een voorstel: vang vluchtelingen massaal op in leeg land, bv. Argentinië.
Woest worden op Frans vanwege de Turkije Deal, en dan als oplossing de Turkije Deal in het kwadraat voorstellen. Je moet er maar op komen. 

Journalist en Griekenland-deskundige Beugel heeft een vlammend stuk geschreven. En gelijk heeft ze, want de Turkije Deal gaat in tegen alles wat rechtvaardig, wettelijk en menselijk is. Ik kan me dan ook goed vinden in een groot deel van Beugels open brief op Joop.nl.

Tot ze met haar tegenvoorstel komt.

Ingeborg Beugel:
“Meneer Timmermans, denk samen met uw collega’s eens een keertje global, écht groots, zeg maar.
Wel eens in Argentinië geweest? Net zo groot als heel Europa, niet met 500 maar slechts met 40 miljoen inwoners: leeg en onontwikkeld, vruchtbaar en rijk aan van alles en nog wat. Daar kunnen zo een paar miljoen vluchtelingen makkelijk terecht, in Canada ook, Australië en Nieuw Zeeland idem dito. (…)

Ga praten met die gigantische lege potentiele [sic] opvanglanden. Bedenk een nooit eerder in de geschiedenis bewerkstelligde global solution, honderdduizendkeer [sic] zo groot als ooit het Marshallplan, een masterplan met creatieve architecten, duurzame wegen- en stedenbouwers, urbanisten, landbouwspecialisten, met iedereen en alles dat ervoor nodig is om voor miljoenen vluchtelingen ergens een nieuw onderkomen te creëren, waar ze zelf aan kunnen meehelpen bouwen.”

Is dat een goed idee?
Volgens mij niet.

Sterker nog, haar plan om vluchtelingen massaal in lege gebieden op aarde te huisvesten is zeer gevaarlijk. Allicht begrijp ik dat Ingeborg Beugel hoopt dat dit dan goede plekken worden, echte steden vol leven, waar mensen een normaal bestaan hebben.
Maar waar het vrees ik op uit zou draaien is in het beste geval het soort kampen als waar Australië vluchtelingen in opsluit: veel erger dus dan Griekenland.

Tegenmacht

In Beugels stuk staat een mooie, zeer terechte en felle aanklacht te lezen. Maar tussen de regels door ook nog steeds veel hoop in de goedheid van ons politieke systeem en haar leiders. Ze is niet voor niets teleurgesteld.

Je kunt me te negatief noemen, maar ik vrees dat die hoop naïef is. Ook politici met echte en oprechte idealen hebben op het niveau van een regering of Europese Commissie al heel snel maar één keuze: of ze laten hun idealen los, of ze laten hun functie los; de twee zijn niet compatibel.

Dat wil zeggen dat je goede dingen binnen dit systeem alleen gedaan krijgt door tegenmacht te vormen. Zoals er ooit grote stakingen nodig waren voor de vorming van ons arbeidsrecht, en grootscheepse rellen voordat er sprake was van jongerenhuisvesting.
In het geval van vluchtelingen bestaat die tegenmacht die ze kunnen vormen, feitelijk uit niet meer dan de zichtbaarheid van hun ellende en menselijkheid. Waar de bevolking de ellende van vluchtelingen niet meer accepteert, daar verbeteren hun omstandigheden.

Uit het oog, uit het hart

Het COA besloot ooit om asielzoekers niet meer (zoals in de jaren ’90) te huisvesten in kleine opvangplaatsen tussen de mensen, bijvoorbeeld bij mensen thuis. In plaats daarvan werden ze voortaan zoveel mogelijk in grote AZC’s, vaak aan de rand van de samenleving geplaatst. Daar wordt het kostenargument voor gebruikt. Maar belangrijker is dat het terugsturen van mensen die hun thuis in Nederlandse gezinnen hebben gevonden, mensen die een gezicht hebben gekregen en die iedereen kent, veel meer verzet oproept. Door mensen in grote groepen bij elkaar te zetten, min of meer afgeschermd van de buitenwereld waar niemand hen persoonlijk leert kennen, zijn ze veel makkelijker uitzetbaar.

Toch is ook zo’n AZC ergens bij een industriegebied nog altijd zichtbaar en dichtbij.

Vluchtelingen die niet in een Nederlands AZC zitten, maar ver van ons bed in Griekenland, hebben het automatisch veel slechter.
Deels komt dat doordat het land failliet is (overigens erg mooi hoe Beugel de “noodhulp” aan de Grieken neersabelt, daar ben ik het erg mee eens).
Maar zoals ze zegt, eigenlijk is er fruit en geld genoeg in Europa. Dat gaat echter niet naar de opvang omdat het niet hoeft. Wat de Europese Commissie (of onze eigen regering) beweegt is niet menselijkheid, maar macht en pressie. En vluchtelingen stemmen niet, vluchtelingen zijn nagenoeg onzichtbaar, en op een enkele vrijwilliger of blogger maalt niemand er om.

Vluchtelingen in Turkije zijn nog onzichtbaarder. En leven in nog extremere omstandigheden. Ze worden in dit “veilige land” uitgebuit, neergeschoten aan de grens, er is handel in kinderen, er zijn zelfs wat verhalen over lijken die leeggeroofd gevonden worden, van mensen die zo te zien zijn vermoord voor de orgaanhandel.

Vluchtelingen in leeg land aan de andere kant van de aardbol zijn nóg onzichtbaarder.

Naïviteit heeft ook gevolgen

Misschien dat Argentinië zelf zijn best zou doen, net als de Griekse vrijwilligers nu. Maar de EU is de toegezegde gelden gegarandeerd al lang vergeten voor men het chequeboekje heeft gevonden. Net zoals ze al lang is vergeten dat ze de UNHCR extra geld ging geven, of mensen ging hervestigen bínnen Europa.

Ingeborg Beugel: “Verzin iets met het IMF, de Wereldbank, bil- en ziljonairs, investeerders, hedgefunds (…)”

Tja, hier is wat mij betreft toch echt sprake van grenzeloze naïviteit. Investeerders, hedgefondsen, miljonairs (biljonairs kent onze wereld überhaupt niet) of multinationals die samen met Timmermans miljarden gaan investeren in de opvang van vluchtelingen in Argentinië of Canada?
Vrijwillig?
Bedrijven, zeker hedgefondsen, hebben egoïsme als officieel hoofddoel: ze móeten groeien, móeten almaar rijker worden. Zelfs al zou een CEO op grote schaal goeds willen doen en daar veel geld voor over hebben (totaal onwaarschijnlijk), dan kan hij of zij dat niet. Er moet immers verantwoording aan de aandeelhouders worden afgelegd, en die willen dividend zien.

De gevolgen van miljoenen vluchtelingen die in leeg land worden gedumpt zonder dat er iemand naar omkijkt, laten zich raden.

Not in my backyard

En wat is er nu eigenlijk op tegen om mensen gewoon hier op te vangen? Is dit eigenlijk niet gewoon dezelfde NIMBY kramp? Wat is het verschil tussen Ingeborg Beugel die zegt: het zijn er teveel, en Frans Timmermans die zegt: het zijn er teveel?

Zijn het er wel teveel?

Beugel schrijft terecht: Europa heeft een vluchtelingenopvangcrisis, niet een vluchtelingencrisis.

Waar Ingeborg het nog over 60 miljoen mensen “on the run” heeft, zijn dat er in werkelijkheid zelfs 65 miljoen wereldwijd. Maar dat zijn er beduidend minder dan vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het vluchtelingenverdrag werd in 1951 juist vanwege die toen veel grotere aantallen gesloten.
Beugels plan om miljoenen mensen naar de andere kant van de wereld te brengen (deporteren?) is een heftige schending van dat verdrag, hoe goed bedoeld ook. Maar waarom zouden we nu ineens veel minder mensen aankunnen dan toen?

Onder die 65 miljoen vallen overigens niet alleen alle asielzoekers én erkende vluchtelingen ter wereld, maar ook alle ontheemden. Ontheemden zijn mensen die weliswaar in nood zijn en huis en haard verlaten hebben, maar die niet naar een ander land zijn gevlucht.

Stel nu dat we naar rato van rijkdom mensen opvangen. Het BNP wat we in de EU bij elkaar verdienen is iets minder dan 25% van het totale BNP in de wereld. Dan zouden we van de vluchtelingen die uit hun eigen land zijn weggevlucht (en dat zijn er niet 65 miljoen, maar ongeveer 20 miljoen) er in de komende jaren dus ongeveer 5 miljoen moeten opvangen.

Wat zegt Ingeborg Beugel daarover?

“Europa dat (…) volgens specialisten boven de vijf á tien miljoen mensen niet kán opvangen”

Nou, geen idee over welke specialisten Beugel het heeft, maar dat komt dus mooi uit dan.

Aantal vluchtelingen naar EU daalde al vóór de Deal

Wat Beugel niet vermeld is bovendien dat die 65 of 20 miljoen echt niet met zijn allen voor de poort van Europa staan te dringen. Dat de nood voor heel erg veel mensen enorm hoog is, lijdt geen twijfel. Maar het aantal mensen wat daadwerkelijk “voor de poort staat”, is in werkelijkheid slechts een deel van het aantal vluchtelingen wat op dit moment in Turkije is, plus een deel van de mensen die vlak voor de grens met Turkije vast zitten, en nog wat kleinere groepen mensen in onder andere Libië.

Afgelopen jaar was er voor de meeste vluchtelingen één heel grote belemmering om naar Europa te komen: de Egeïsche zee. Kon je aan een bootje komen en durfde je het aan, dan heette Merkel je welkom; dat was althans wat veel mensen dachten. Toch waren het niet 60 miljoen mensen, maar slechts een zestigste daarvan die het probeerden.

En, echt wel belangrijk om te beseffen, dat aantal was al vóór de Turkije deal aan het kelderen. De daling begon al na oktober, in vrijwel heel Europa.
Eerst kwamen er vooral Syrische mannen. Toen kwamen er plots vooral vrouwen en kinderen. (Waarschijnlijk omdat overal in de EU de gezinshereniging haast onmogelijk werd gemaakt en mensen merkten dat het geen zin had om er op te wachten). Toen vielen de aantallen in zijn geheel enorm terug.
In heel maart, dus grotendeels nog vóór de ingang van de Turkije Deal, meldden zich 25 Syriërs in Nederland als asielzoeker: 99,5% minder dan een jaar daarvoor. En ja, dat komt zeker ook door het sluiten van de grenzen in de Balkanlanden, maar de daling had al ver daarvoor ingezet, zoals je in deze grafiek van Flip van Dyke kunt zien.

De grote top van de mensen die naar Europa willen, was dus sowieso voor die anti-mensenrechten deal met Turkije al voorbij.

Wat niet wegneemt dat er enorme aantallen mensen in waanzinnig hoge nood zijn, en dat we eindelijk eens moeten gaan helpen, in plaats van koude oorlogstermen als “afschrikken” te gebruiken, alsof dit geen mensen zijn maar kernraketten. En grote aantallen vluchtelingen opvangen is niet makkelijk, geenszins.
Maar vrezen voor een overspoeld Europa? Daar is gewoon geen reden toe.

Het is the same old same old. Het is de klets van racisten als Nigel Farage, die een paar uur na zijn overwinning zijn grootste verkiezingsbelofte al introk. Het is de klets van Schreeuwwitje, van Dijsselbloem en Timmermans. Angst zaaien voor vluchtelingen om de aandacht af te leiden van de gevolgen van het eigen beleid.

Experiment

We hebben net een jarenlang experiment achter de rug. Dat heette “Schengen”, en helaas is het pasgeleden feitelijk opgeheven, al is het officieel nog in werking. Schengen betekende dat er vrij verkeer van mensen was binnen de EU. Tijdens het experiment werd één van die landen, Griekenland, aan de bedelstaf gebracht. Als gevolg daarvan waren er best wel wat Grieken die hun geluk elders zochten – ze konden immers zomaar verhuizen naar bijvoorbeeld Nederland als ze dat wilden. Maar: we werden niet overspoeld, en de meesten bleven gewoon waar ze waren.

Mensen emigreren dus niet zomaar. En niet iedereen wil hier wonen, zelfs al zitten ze thuis vast in armoede.

De Grieken die wél migreerden, deden dat vaak maar tijdelijk.
Waar veel mensen van buiten de EU zich hier voorgoed vestigen (als ze überhaupt die kans krijgen), deden de Grieken dat meestal niet. Grieken wisten immers dat ze op elk gewenst moment weer heen en weer kunnen. Terwijl de mensen van buiten de EU weten dat als ze de EU eenmaal verlaten, ze waarschijnlijk nooit meer opnieuw binnen kunnen, en dus blijven ze.

Ingeborg Beugel zegt dat ze geen enkele vluchteling heeft gesproken die slechts tijdelijk naar Europa wilde. Ik vind dat knap. De ex-vluchtelingen die ik ken hebben er juist jaren over gedaan voordat ze konden accepteren dat de situatie thuis niet zou veranderen, en ze dus voorgoed hier zouden blijven.
De gruwelijke tocht naar hier, en de onmenselijke omstandigheden waaronder er haast voor eeuwig op asiel gewacht moet worden, eenmaal in de EU – ja, allicht willen mensen dát nooit meer meemaken. Maar als je zonder problemen heen en weer kunt reizen, ligt dat heel anders, mits de situatie in het land van oorsprong verbetert.

Natuurlijk is het niet waar dat mensen die migreren, of dat nu is om te vluchten of vanwege een andere reden, nooit meer terug willen naar huis.

Geef mensen de vrijheid. Om te komen en te gaan. Dat is de beste manier om te zorgen dat niemand overspoeld wordt, en de beste garantie dat opvang zo fatsoenlijk mogelijk is, recht onder onze ogen in plaats van verstopt.
Pak daarnaast de oorzaken aan. Bombing for peace is like fucking for virginity.

Ik vond het eerste deel van Beugels brief heerlijk om te lezen. Ze drukte de emoties die ook ik voel, prima uit.

Maar: Woest worden op Timmermans vanwege de Turkije Deal, om vervolgens een Argentinië Deal voor te stellen? Daar kan ik met mijn verstand niet helemaal bij.
Dat Beugel woedend is op Timmermans – ja, daar heeft ze volledig gelijk in. Maar waar we het over oplossingen hebben, betrek daar ook je verstand bij alsjeblieft.

 

Tekst: © Bas Thijs, publicist en praatjesmaker op Grutjes.nl. Vindt enorm veel, van alles, maar zelden wat hij nodig heeft.
Cartoon: Xkcd, (CC BY-NC 2.5)

6 gedachtes over “Woedende Beugel tipt Timmermans bizarre oplossing”

 1. Dank Grutjes! Maar je interpreteert mijn belangrijkste passage geheel subjectief, en daarop baseer je vervolgens je gehele Klets Kritiek – altijd welkom overigens, laat er vooral een debat zijn. Namelijk de passage: ‘Ga praten met die gigantische lege potentiële opvanglanden. Bedenk een nooit eerder in de geschiedenis bewerkstelligde global solution, honderdduizend keer zo groot als ooit het Marshallplan, een masterplan met creatieve architecten, duurzame wegen- en stedenbouwers, urbanisten, landbouwspecialisten, met iedereen en alles dat ervoor nodig is om voor miljoenen vluchtelingen ergens een nieuw onderkomen te creëren, waar ze zelf aan kunnen meehelpen bouwen.
  Want ze willen niets liever: werken.’ Daarna schrijf je: ‘Is dat een goed plan? Volgens MIJ niet.’ Volgens MIJ. En wie ben jij eigenlijk , dat je zo maar even met een paar schreeuwerige non argumenten dit – inderdaad, enigszins utopische, maar wat is daar mis mee in deze tijd waarin het roer RADICAAL (utopisch dus) sowieso om moet? – idee pats boem neersabelt, zonder je ook maar enigszins te verdiepen in wat wel degelijk in dit kader mogelijk zou zijn. Je bent een van de vele ‘Nee-Mensjes’, types die vooral voortdurend roepen wat allemaal NIET kan, ipv eens na te deken over wat WEL zou kunnen – over ‘verstand’ gesproken.Heb jij de afgelopen vier maanden in Argentinië rondgelopen en met honderden mensen gesproken en de politieke omwenteling daar van dichtbij meegemaakt? Ik dacht het niet. Maar ik wel. Toevallig is de – best wel neo liberale – we moeten nog zien hoe dat gaat uitpakken – Mauricio Macri boven alles van plan de armoede in Argentinië te bestrijden door het giga land verder en meer te ontwikkelen. Dat kan niet met ‘slechts’ 40 miljoen inwoners. Nog meer dan wij in Europa jong en nieuw bloed NODIG hebben om voor onze ernstig vergrijende bevolkingen te zorgen, hebben landen als Argentinië , maar ook Canada en Nieuw Zeeland nieuw bloed nodig. Ik zou graag 1 tot vele miljoenen vluchtelingen in Europa opnemen, maar zie wat er ‘bij ons’ gebeurt: groeiende weerstand daartegen, zelfs toenemende vreemdelingenhaat. Die meer kans heeft te ontploffen als je boven op elkaar zit. En wat een populistische onzin te beweren – woorden die je zomaar in mijn mond legt – dat het hier zou gaan om “massa deportaties’ naar ‘afgelegen gebieden’. Natuurlijk moet een dergelijke demografische giga verhuizing langzaam, gedoseerd, nauwkeurig gepland en verspreid over tientallen jaren plaats vinden. Duhu. En ja, het moet per direct afgelopen zijn met hoe Wereldbank, IMF, andere banken, hedgefunds, de gehele financiële sector die debet is aan de crisis van 2008 en de volgende in 2018 alweer NU opereren. Met een dergelijk plan geven we deze dames en heren nog een kans: CHANGE! Keer je monsterpraktijken TEN GOEDE. En heb jij je, Bas Thijs, wel eens verdiept in de mega plannen, wensen, dromen van wereldberoemde architecten en urbanisten als Rem Koolhaas en mensen van zijn niveau? Die doen niets anders dan nadenken over hoe je betere, mooiere, duurzame, planeet-vriendelijke steden zou kunnen bouwen voor de toenemende wereldbevolking, ga eens naar een lezing van zo’n visionair, of lees eens wat., zou ik zeggen. En hoe DURF je bovenstaande ideeën te vergelijken met een ‘Turkije-deal in het kwadraat’, ben je nou helemaal van de pot gerukt? Wel eens in Turkije geweest, onlangs? En kan je dat vergelijken met Argentinië bijvoorbeeld? Ik alweer, wel. Flikker toch op, dit ‘argument’ is ZO absurd, ik ga er verder niet eens op in, iedereen weet hoezeer die vergelijking totaal niet opgaat. In die zin is Thijs’ vergelijking vele malen meer ‘bizar’ dan mijn – en niet alleen dat van mij – idee. Ja, Australië is een conservatief anti-vluchteling bastiljon, iit tot het voor vluchtelingen openstaande Nieuw Zeeland, dat er al 100.000 heeft opgenomen. Het WIL nog 120.000 opnemen, maar Australië saboteert dat, omdat het bang is dat vluchtelingen eenmaal opgenomen in Nieuw Zeeland dan een Green Card krijgen, en daarmee volgens een eeuwenoud verdrag ook in Australië mogen werken. Maar daar heb ik het over: ga práten met die landen, DOE daar wat aan, sla de handen ineen. Om over de wanstaltige deal van 8 biljoen in Afrikaanse bloederige dictaturen in ruil voor horror vluchtelingen opvang bedacht door de EU Think Tanks maar niet te spreken, ook dat komt niet in de BUURT van mij ’tip aan Timmermans’, wie dat niet begrijpt is …, nu ja, vul zelf maar in. Het hele ‘Oh Wat Een Dom Blondje Is Die Beugel’-betoog van Thijs is gebaseerd op slechts EEN door hem als onveranderbaar beschouwde overtuiging – en te cynisch voor woorden: dat je in een wereld waarin banken en hedgefunds en name it NU op de welbekende abjecte manier opereren, ‘naief’ en ‘dom’ bent als je het WAAGT iets anders te opperen. Hoezo? Moeten we ons néérleggen bij zoals het nu wereldwijd gaat? Mogen we niet komen met heel andere ideeën? En opperen heel andere wegen te behandelen, met Knappe Koppen die NIET korte termijn denken, die WEL ‘visie’ hebben, omdat de huidige realiteit dat op dit moment nu eenmaal niet toelaat’???? Wie zegt dat? Bas Thijs! Volgens Thijs dus wel. Volgens Thijs moeten we slaafs en collectief, massaal zelfs, buigen voor het huidige reilen en zeilen van de financiële sector, politiek, kapitalistische non empathische inhumane hebzucht en de planeet vernietigende geldbelangen, en je binnen DIE Verwerpelijke Realiteit een beetje miserabele zien te roeren, zonder de financiële sector dames en heren te veel in de weg te zitten. Want oh jee, als je dát niet doet, dan ben je ‘naïef’. Tja, met mensen als Thijs verandert de wereld niet, en zal er aan het verschrikkelijke lot en de horror van de vluchtelingen zoals het NU gaat – zie Linda Polmas en mijn artikelen in De Groene afgelopen week – al helemaal nooit een einde komen. Way to go, Thijs!

  1. Ingeborg, jammer dat je het zo op de man speelt in plaats van met wat meer argumenten te komen.
   Ik speel het volgens mij niet op de vrouw, ik zie je ook helemaal niet als “dom blondje”, eerder als iemand met dezelfde woede als ik, maar met een oplossing die ik gevaarlijk naïef vind.

   Daar geef ik argumenten voor, waarvan de belangrijkste simpel gesteld neerkomt op: “uit het oog, uit het hart”. Europa zal nagenoeg niets voor vluchtelingen doen als die zich niet hier bevinden.
   Ik vind het jammer dat je me alleen wegzet (nota bene als iemand die je de mond zou willen snoeren en zelfs als iemand die zich wil neerleggen bij hoe het nu gaat) in plaats van gewoon met een tegenargument te komen. Waarom is je plan nu anders dan de Turkije Deal? Je wil toch ook grote groepen vluchtelingen niet hier maar buiten Europa huisvesten?

   Ik snap heus wel dat je doel daarbij juist grote verbetering van de levens van vluchtelingen is. Maar hoe wil je dat dan bereiken?
   Aan losse flodders over hoe fijn Rem Koolhaas wel niet is heb ik niet zoveel. Aan je ervaring in Argentinië ook niet. Ik geloof gerust dat je veel meer weet van Argentinië dan ik, dat stel ik ook helemaal niet im frage. Als Argentinië graag meer vluchtelingen opvangt, gaaf, dat moeten ze ook zeker doen, net als Canada.

   (Ik wil er overigens wel even op wijzen dat Canada wel op een heel positieve manier met vluchtelingen omgaat, maar er daar veel marketingpraat bij zit en nog niet zoveel daden. Feitelijk heeft Canada afgelopen jaar verhoudingsgewijs veel minder vluchtelingen opgevangen dan de EU, terwijl wij in wereldverband al veel te laag scoorden. Dit waren de plannen van Trudeau,en die zijn niet eens gelukt. Voor dit jaar zijn er ambitieus klinkende plannen die wel echt een stap vooruit zouden zijn, maar die gaan ten koste van de normale immigratie (zie onderaan dit artikel), waardoor de cijfers in werkelijkheid flink tegen zullen vallen, ook als ze dit jaar wel gehaald zouden worden. Goed, dat even terzijde over Canada.)

   Ook als Canada of Argentinië of Nieuw Zeeland of … het enorm goed aanpakken, blijf ik vooralsnog bij mijn kritiek.
   Want of die landen of Koolhaas of god weet wie iets goeds doen, zegt niets over ons. En ik vind dat we ook in Europa gewoon onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik snap nog steeds niet waarom we die zouden moeten afschuiven op andere landen.

   Eigenlijk geef je er wel één argument voor. Je zegt: “Ik zou graag 1 tot vele miljoenen vluchtelingen in Europa opnemen, maar zie wat er ‘bij ons’ gebeurt: groeiende weerstand daartegen, zelfs toenemende vreemdelingenhaat. Die meer kans heeft te ontploffen als je boven op elkaar zit.”
   Misschien is dit de reden dat we voor verschillende oplossingen kiezen. Ik denk namelijk helemaal niet dat de vreemdelingenhaat toe is genomen door de vorig jaar tijdelijk toegenomen asielstroom.

   Om te beginnen was die instroom helemaal niet zo enorm groot. Er zitten op dit moment nog niet eens half zoveel mensen in de opvang van het COA als in 2001, en de getallen dalen.
   De reden dat de vreemdelingenhaat en het verzet tegen asielopvang toeneemt is dat onze politici en media al een paar jaar consequent onze geesten aan het voorbereiden zijn op de Turkije Deal, met pure propaganda en regelrechte leugens.

   Door toe te geven aan de schreeuwers, bereik je volgens mij niet dat de vreemdelingenhaat vermindert, maar juist het omgekeerde. Op dit moment blijken openlijk racisme en geweld gewoon een effectieve strategie.

   Maar goed, laat ik hier verder geen uren meer aan besteden.
   Jammer dat je niet de discussie aangaat en alleen maar roept dat ik blijkbaar niks wil veranderen. Terwijl ik nota bene net heb voorgesteld om de grenzen op te heffen… Jammer ook dat je geen argumenten brengt voor je plan, want met een jijbak ga je me niet overtuigen.

   1. Ik wens Ingeborg Beugel overigens heel veel succes bij het schrijven over wat er mis is met de Turkije Deal. Het is enorm belangrijk dat daar zoveel mogelijk over geschreven wordt, en dat ze haar woede daarbij toont vind ik juist fantastisch.

 2. Sorry voor alle taalfouten, in haast geschreven, want op reportage op Lesbos voor m’n volgende De Groene verhaal. 🙂

 3. Twee maanden later. Ik heb van Ingeborg op sociale media nog het één en ander naar mijn hoofd gekregen, waaronder de belofte dat ze nog met een inhoudelijke reactie zou komen.
  Hmm.
  Te druk blijkbaar.

  Ik wilde Beugel juist niet de grond in trappen, hoewel ze het duidelijk wel zo opgevat heeft. Ik ben expres niet over die spel- en stijlfouten in haar artikel op Joop door gaan zeuren.
  Maar nu we twee maanden verder zijn, en ik wel op meerdere plaatsen voor rotte vis ben uitgemaakt maar de inhoudelijke argumenten uitblijven, kan ik het toch niet nalaten om het een keer op te merken.

  4 keer ú
  7 keer ó
  9 keer í
  10 uitroeptekens
  12 keer á
  41 vraagtekens
  45 keer é
  52 keer quotehaakjes
  77 keer een accent wat daar niet hoort
  78 woorden in een andere taal;
  En dat alles alleen maar om zo’n beetje évery ‘wóórd’ te benádrukken…???

  Poeh.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *