Nawijn is een racist, maar dat mag je niet zeggen op Bevrijdingsdag

Vrijheid van meningsuiting heb je alleen als je hele bevolkingsgroepen discrimineert, aldus de rechter. Gemeenteraadslid Feijen is namelijk veroordeeld omdat hij collega Nawijn een racist noemde. Maar Nawijn IS een racist. Laten we het nog eens zeggen: Nawijn is een racist.
Oproep: laat je niet de mond snoeren op deze Bevrijdingsdag. Vier de vrijheid door niet weg te kijken maar feiten te benoemen.

Wij zijn graag efficiënt. Daarom beginnen we met de oproep. Kun je daarna altijd het artikel nog lezen.

Oproep

Nou, bring it on. Kom maar op met die veroordeling dan. Mogen we op Bevrijdingsdag racisme niet meer benoemen? Dan kom maar op met die boetes. Sluit ons maar op. Allemaal graag.

Sinds de uitspraak maandag zijn er al hopen mensen geweest die Hilbrand Nawijn een racist hebben genoemd. Op allerlei plaatsen.

Dat kan doelmatiger. Het OM blijft maar naar ons zoeken, zo komen ze nooit toe aan alle discriminatiezaken die ze continu laten liggen. Laten we het OM helpen tijd te besparen!

Uit je mening, op social media en overal waar je maar kan, en gebruik de hashtag #NawijnIsEenRacist.

Voor een efficiënte vervolging op deze 4 en 5 mei.

Vrijheid van meningsuiting (het artikel)

Vorige week was het land in rep en roer omdat Ebru Umar in Turkije even was opgepakt wegens het beledigen van Erdogan. In Nederland is zoiets ondenkbaar. Toch?

Dream on.

Gemeenteraadslid Lennart Feijen is deze week veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 350 euro, omdat hij zijn collega-raadslid en oud-minister Hilbrand Nawijn een racist noemde.

Feijen: “Ik vind het bizar dat je in deze samenleving complete groepen mensen mag discrimineren en als je dat dan benoemt, word je veroordeeld.”

Wat is er gebeurd?

Nawijn probeerde in 2014 in Zoetermeer het openen van een islamitische basisschool tegen te houden. Tijdens het debat in de gemeenteraad beweerde Nawijn dat islamitische scholen alleen maar “anti-integratie” zijn.
Toen Feijen hem vroeg of hij doelde op scholen op religieuze grondslag in het algemeen of op scholen op islamitische grondslag in het bijzonder, zei Nawijn dat hij doelde op het laatste.
Feijen heeft toen gezegd dat Nawijn discriminatoir bezig was.

Toen Feijen verder wilde gaan over het racisme van Nawijn, werd hem de mond gesnoerd. Daarop tweette Feijen, nog tijdens de raadsvergadering, dit:

https://twitter.com/LennartFeijen/status/476485445417979904

Vervolging, maar van wie?

Nawijn deed aangifte wegens belediging, en het OM ging daar keihard in mee.

Dat is best bijzonder, want het OM slaagt er nochtans maar niet in om mensen aan te klagen of veroordeeld te krijgen wegens discriminatie. In heel 2014 werden uiteindelijk 70 mensen veroordeeld door de rechter.

  (Het ministerie blijft haar links veranderen. Je kunt de cijfers over 2014 nu terugvinden bij 2016. Voor het geval die straks ook verdwijnen, staat hier een mirror.)
Dat terwijl er alleen al bij de antidiscriminatievoorzieningen bijna 10.000 klachten binnenkwamen en een kwart van de Nederlanders volgens het Sociaal Cultureel Planbureau discriminatie ervaart.

discriminatie klachten veroordelingen 2014

Nog bijzonderder is dat het OM in beroep ging nadat de rechter Feijen vrijsprak.

En hemeltergend triest is het, dat Feijen maandag in hoger beroep veroordeeld werd wegens belediging.

Bevolkingsgroepen beledigen mag. Oproepen tot discriminatie is geen probleem. Mensen discrimineren vanuit hoofde van je functie, doen we niet moeilijk over. Schreeuwwitje wacht nog altijd op zijn veroordeling. Geen mens die gestraft wordt als die zegt dat alle moslims geitenneukers zijn. Roep je elke dag openlijk op Twitter en Facebook dat alle Marokkanen de gaskamers in moeten? Dan is je pakkans nog geen 7 promille.

Maar oh wee als je een racist een racist durft te noemen.

De uitspraak: “Het hof is dan ook van oordeel dat de verdachte de opzet heeft gehad om de heer [aangever] te beledigen, deze belediging wijd te verspreiden en een grote groep mensen met deze belediging te bereiken.
Het hof is voorts van oordeel dat de uitlatingen van de verdachte niet in het politiek debat zijn gedaan, maar zijn geschreven buiten het kader van de raadsvergadering en ook anderszins buiten een politieke context. Wel zijn de uitlatingen in het maatschappelijk debat gedaan.”

“De waardigheid van de persoon [aangever] wordt aangetast, met name door het gebruik van het woord “racist”. Dat woord heeft immers, mede door de massale volkerenmoord op Joden, Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog een bijzonder negatieve lading.”

Geen belediging, maar constatering

Pauw noemde Nawijn “de Erdogan van Nederland.”

Alleen: dat klopt niet. Erdogan werd beledigd en uitgescholden.
Nawijn een racist noemen is echter geen belediging, maar een constatering. Geen scheldwoord, maar een accurate omschrijving van zijn politieke stellingname.
En dat is makkelijk juridisch te onderbouwen.

Hoewel discriminatie verboden is in de Nederlandse wet, ook op basis van geloof, en er geen enkele twijfel is of Nawijn discrimineert, gaat deze zaak over de term ‘racist’. Een term die niet in de strafwet wordt genoemd, maar wel in juridisch bindende verdragen.

De definitie van een racist is “voorstander van racisme” of “voorstander van rassendiscriminatie”.
De juridische definitie van racisme wordt ons gegeven door het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie:

“elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft.”

Nawijns racisme

De extreemrechtse Nawijn, ooit minister voor de LPF, ging eerder de samenwerking aan met Filip Dewinter van Vlaams Belang. Als minister vond Hilbrand dat allochtonen harder gestraft moeten worden dan autochtonen.
Op 22 augustus 2002 zegt minister Nawijn dat hij allochtone Nederlanders, met een Nederlands paspoort, wil uitzetten als ze een strafbaar feit begaan. Dit in tegenstelling tot autochtone Nederlanders.
Subsidies voor projecten met alleen allochtonen erin, moesten onmiddellijk gestopt worden.

Talloze proefballonnetjes waarbij allochtonen en niet-witte mensen gediscrimineerd dienen te worden, volgen nog. Stelselmatig duidt Nawijn daarbij mensen met een niet-witte huidskleur als “gasten” aan, die zich moeten gedragen of anders moeten vertrekken, in tegenstelling tot mensen die wel wit zijn.
Keer op keer maakt Nawijn duidelijk dat hij onderscheid maakt op basis van afkomst en huidskleur. Hij wil criminelen niet het land uitgooien vanwege hun geloof, maar vanwege hun afkomst.

Nawijn oordeelt tegenover Feijen en de rest van de Zoetermeerse raad, dat islamitische mensen, oftewel mensen met gemiddeld genomen een niet-westerse afkomst, geen recht op artikel 23 GW (vrijheid van onderwijs) hebben, en anderen wel.

Het hof heeft op geen enkele manier duidelijk gemaakt waarom dit oordeel niet onder de juridische definitie van racisme zou vallen.
Daarmee doet het hof niet alleen een uitspraak die overduidelijk belachelijk is, maar die daarnaast absoluut onvoldoende is gemotiveerd. Dat laatste is de juridische reden dat Feijen in cassatie zijn zaak gaat winnen.
(In cassatie gaat het namelijk nooit over de inhoud van de zaak, maar over de gevolgde procedure.)

Over beledigingen gesproken

De Christenunie noemde Nawijn een “popcornautomaat zonder deksel” waar continu proefbalonnetjes en onhaalbare voorstellen uitvliegen. De media en collega-politici noemden hem de minister van ‘irritatie en intimidatie’, in plaats van immigratie en integratie. In zijn eerste Kamerdebat zegt Agnes Kant impliciet dat hij discrimineert op basis van huidskleur. “In een fatsoenlijke rechtsstaat is iedereen toch voor de wet gelijk? Waarom een andere behandeling voor iemand met een zwarte huid dan voor iemand met een witte boord?”

Dat vond Nawijn blijkbaar allemaal geen belediging. In Pauw liet hij bovendien gisteren weten dat het niet moet kunnen dat mensen worden vervolgd als ze politici voor “geitenneuker” uitmaken.

Zijn racisme benoemen mag echter niet. Ook niet van de rechter. Want zeggen dat je het niet eens bent met racisme, kan volgens het hof “niet worden gezien als evidente bijdrage aan het maatschappelijk debat.”

Ook niet op Bevrijdingsdag.

Het leidt er toe dat ik me bijzonder weinig zorgen maak over Hilbrand Nawijn, maar des te meer over het OM en de rechterlijke macht.

Oproep

Nou, bring it on. Kom maar op met die veroordeling dan. Mogen we op Bevrijdingsdag racisme niet meer benoemen? Dan kom maar op met die boetes. Sluit ons maar op. Allemaal graag.

Sinds de uitspraak maandag zijn er al hopen mensen geweest die Hilbrand een racist hebben genoemd. Alleen al zo’n 100 in deze poll.

Dat kan doelmatiger. We willen niet dat het OM geen tijd meer overhoudt voor al die discriminatiezaken die ze laat liggen, omdat ze ons allemaal eerst moet vinden.

Laten we het OM helpen! Uit je mening, en ben je het met Feijen eens, gebruik dan de hashtag #NawijnIsEenRacist.
Voor een efficiënte vervolging op deze 4 en 5 mei.

Nawijns nawoord (voor wie nog niet misselijk is)

Het is overigens volstrekt onnodig om Nawijn belachelijk te maken of te beledigen. Dat kan hij namelijk uitstekend zelf af.

Ons nawoord

#NawijnIsEenRacist

 

Foto: Wouter Engler, met toegevoegde tekst door Grutjes, (CC BY-SA 4.0)

11 gedachtes over “Nawijn is een racist, maar dat mag je niet zeggen op Bevrijdingsdag”

 1. Ikzelf ben Oosterse, mijn beste vrienden zijn Surinaams, Ghanees, Maori, Joods en blank. Maar aan racisme doen we allemaal, in positieve zin. Dat is gewoon menselijk. We zíjn simpelweg verschillend, dat maakt onze vriendschappen specialer dan vriendschappen binnen de ‘soort’. Dat er in multicultureel NL ook negatief racisme voorkomt, ach, daarvoor hebben we toch intellect meegekregen? Om dat met steekhoudende argumenten te reduceren tot sociaal ongewenste onwetendheid van de racist?

  1. Beetje lastig als je het niet eens meer mag benoemen…
   Enneh, racisme in positieve zin? Is dat zoiets als zwanger in maagdelijke zin?

 2. Discriminatie van moslims is geen racisme. Nawijn is geen lekker mannetje, en hij hoort zeker tot de groep van mensen die moslims basht, maar dat is geen racisme. Ik hoor tot de groep van mensen die alle religieuzen een spiegel van spot en hoon voorhoudt, hoe zullen we dat noemen? Zal ik in de toekomst samen met Bakoenin in de beklaagdenbank eindigen? Hoe noemen we mensen die alle nationale staten discrimineren door deze niet te erkennen? Reken maar dat dat laatste strafbaar is!

  Het ergerlijke is dat de term racisme wordt gekaapt door groepen die terechte kritiek op religies niet kunnen en willen accepteren. Nawijn is waarschijnlijk een racist, maar op grond van zijn haat naar moslims kun je deze conclusie niet trekken. Nawijn lijkt in veel opzichten op religieuzen van alle gezindten, wrang is dat dat zo onderbelicht blijft.

  Als wij de richting van het discours wijzigen in de confrontatie tussen toleranten vs. intoleranten zal blijken dat deze verdeling dwars door alle econo-maatschappelijke, politieke en religieuze groepen loopt.

  Uiteraard hoort Nawijn tot de groep intoleranten, daarop moet hij dan ook worden aangesproken.

  1. Waar ik altijd zeer benieuwd naar ben bij mensen die niet zien dat islamofobie een vorm van racisme is, is deze vraag:
   Hoe zie je het bij de discriminatie van joden, Hans? Is dat ook geen racisme? Was Hitler slechts iemand van de groep intoleranten?

   Overigens heeft Martijn de Koning hier net een prima artikel over geschreven: Waarom islamofobie wel degelijk racistisch is.

 3. Beste Grutjes!,

  Om te beginnnen vind ik de term islamofobie, zoals dat in het huidige debat wordt gebruikt en bedoeld, een onbruikbare term omdat het suggereert dat afkeer van islam een ziekelijke gesteldheid is, terwijl wij overduidelijk van religies, dus ook van de islam, geen vrede en vrijheid hebben te verwachten, noch de garantie van non-uitsluiting. Het lijkt me een zaak van gezond verstand als je je verzet tegen ideologieën die onze vrijheid willen beperken. Ik zie daarin geen ziektebeeld. Wel zie ik een overdreven reactie op alles waar een islamitisch geurtje aan zit in de vorm van selectieve verontwaardiging, dat zou mijn definitie van islamofobie zijn maar die wordt in het huidige discours niet gedeeld.

  Als je al wil meegaan met de idiote indeling van mensen in ‘rassen’ , ik denk persoonlijk dat er net zoveel rassen (=DNA- profielen) zijn als mensen op aarde, kun je niet stellen dat jodenvervolging racisme is om de eenvoudige reden dat joden niet behoren tot eenzelfde ras met bepaalde raskenmerken.
  Voor mij betekent racisme uitsluiting of discriminatie op grond van iemands uiterlijke kenmerken. Die kenmerken zijn onveranderlijk en aangeboren, en alleen daarom al verdient discriminatie op grond daarvan meer aandacht en afkeer dan uitsluiting of discriminatie op grond van religies, welke aangenomen zijn en aangeleerd en beoefend worden. Dat is ook precies de reden waarom religies en andere overtuigingen bespot mogen worden, maar niet iemands uiterlijke kenmerken. Religieuzen willen maar al te graag dat bespotting op grond van religie eenzelfde lading krijgt als racisme, want dat legitimeert hen om te denken dat hun religie boven andere overtuigingen verheven zijn. En dat is niet zo. Als een relieus mij bespot vanwege mijn anarchistische overtuiging kan ik me toch ook niet op racisme beroepen.

  Wat zijn dan de raskenmerken van de islamiet m/v?

  Ik denk dat je niet moet twijfelen aan de impact die de termen tolerant vs. intolerant kunnen hebben. Ik zou me schamen als ik wordt betiteld als intolerant, mijn hele bestaan draait om begrippen als autonomie, ecologisch bewustzijn, zelfbestuur en solidariteit, daarin zit geen intolerantie, hooguit naar intoleranten.

  Hitler en de zijnen waren behalve intolerant, psychopaten, en psychopathie is weldegelijk een ziekte.

  Groeten,
  HansN

  1. Je logica is zo wonderlijk dat die op cognitieve dissonantie lijkt te zijn gebaseerd.
   Je ontkent het bestaan echte mensenrassen, op zich natuurlijk terecht, maar dat lijk je te gebruiken als een soort argument om te zeggen dat racisme ook niet bestaat.
   Natuurlijk bestaan er niet werkelijk verschillende rassen. Erkennen dat racisme bestaat is echter iets anders dan erkennen dat racisme gelijk heeft. Ontkennen dat racisme bestaat is vooral… bijzonder onwerkelijk.

   Je gaat zelf zo ver dat je probeert te ontkennen dat Hitler een racist was: hij was in jouw versie slechts intolerant en gek.
   Dat is natuurlijk gewoon het factfree herschrijven van de geschiedenis.

   Met anarchisme heeft dat allemaal weinig van doen. Het lijkt er meer op dat je argumenten probeert te verzinnen die het je mogelijk maken om kritiek op de islam te blijven geven, zonder toe te hoeven geven dat racisme daar een rol bij kan spelen.

   Natuurlijk is er niks mis mee om niet te geloven. Ik geloof zelf ook niet in een god. Er is ook weinig mis mee om iemand die gelooft op een respectvolle manier te vragen hoe hij of zij dat rationeel gerijmd krijgt.

   Ik zou daarbij denken dat er een verschil is tussen het aanvallen van je eigen dominante cultuur en die van een ander. En al helemaal tussen het aanvallen van een elite en status quo die allerlei beperkingen oplegt, en het aanvallen van het geloof van een gediscrimineerde minderheid. Het verschil tussen maatschappijkritische satire en bully gedrag is dat je naar boven toe scherpe satire kan gebruiken, maar naar onder toe mensen die in maatschappelijk opzicht al op de grond liggen niet nog eens natrapt.

   In de jaren ’60 gebruikten hippies en ander vrijgevochten volk soms best gemene satire om de op dat moment dominante kerk mee aan te vallen.
   In 2016 doet zich het grappige feit voor, dat juist de mensen die terug willen naar de jaren vijftig, vinden dat ze het recht hebben om deze methoden van dat door hen verfoeide jaren ’60 volk, nu zelf te gebruiken. Maar dan niet tegen onze elite, maar tegen “de buitenlanders”, “de allochtonen”, “de islam” (wie is dat?), oftewel ‘niet-volkseigen elementen.’

   Je zegt dat je ziet dat de kritiek op de islam vaak wel iets verder gaat dan kritiek op andere geloven: moslims bashen noem je het terecht.
   Waarom je de grondtoon van racisme bij die moslimbashers blijft ontkennen tot op het punt dat je Hitler’s racisme ontkent, vind ik echter onnavolgbaar.

   Ik wil je nogmaals vragen om Martijn’s artikel te lezen, dat heb je duidelijk nog niet gedaan.

 4. Beste Grutjes!

  Als ik de redenatie van Martijn de Koning volg was de vervolging van communisten, socialisten en anarchisten in de VS tijdens McCarthy racisme. Ik ontken niet dat racisme bestaat, maar ik hou het begrip graag zuiver.
  Ook al is het zo dat naar mijn inschatting de grootste groep mensen die moslims uitsluiten vanwege hun geloof tevens racisten zijn, maakt dat die uitsluiting op grond van het geloof of cultuur nog geen racisme. Uitsluiting, rasisme, sexisme, xenofobie, homohaat, socialistenhaat en discriminatie zijn allemaal vormen van verregaande intolerantie. Het is naar mijn mening veel productiever en veel enger om ons daarop te richten. Enger in de zin dat intolerantie veel algemener voorkomt dan een van de deelbegrippen. Dat noopt ons om onszelf te onderzoeken. Zelfonderzoek is zo taboe bij bijna alle mensen dat ze liever te hoop lopen met een van de deelissues in de hand.

  Martijn noemt racialisering als begrip om discriminatie van moslims en hun vermeende cultuur tot racisme te verklaren, ik vind dat gegoochel met woorden en begrippen, zoals een cirkelredenatie. Als wij een tafel consequent stoel gaan noemen wordt de tafel geen stoel maar verandert alleen de betekenins van de woorden. Verder onderbouwt hij zijn betoog met uitspraken gedaan door idioten die menen dat de dominante cultuur en ‘onze waarden’ in nederland joodschristelijk zijn, wat onzin is. Martijn constateert terecht dat moslims in nederland paternalistisch benaderd worden en dat alle middenpartijen daaraan meedoen, dat kan worden verklaard uit het feit dat joden en christenen in nederland nog steeds een heilige status krijgen toebedeeld, binnen die gedachtegang moet je moslims inderdaad ook serieus nemen, en daar komt dan een probleem opdoemen.
  Martijn zou er beter aan doen om het idee van de heiligenstatus van religies en culturen te bestrijden. Naar mijn idee zijn intellect, religie en cultuur valse ideeën die mensen in een greep van een valse identiteit houden.

  De dominante ‘cultuur’ in nederland en de rest van de wereld is kapitalisme en daarin zijn alle verschijnselen, zoals racisme of andere vormen van uitsluiting en discriminatie terug te vinden, de markt zit er niet mee, de markt vaart er wel bij, de markt heeft nodig dat wij elkaar bestrijden op grond van onbenullige verschillen. De markt creëert kunstmatige schaarste, ook op cultureel gebied, want anders kan een markt niet functioneren, dat is uitsluiting, begint ’t te dagen?

  Dat Hitler in jouw reactie ‘slechts gek’ was is een ontkenning van het begrip over psychopathie. Als wij in navolging van Swaab nou eens wat meer zouden kijken naar de mentale gesteldheid van onze ‘aanvoerders’ zouden we kunnen zien dat velen van hen in min of meerdere mate voldoen aan de omschrijving van psychopathie. Het probleem is niet dat er zoveel slechte mensen zijn op aarde die het voor ons allen verpesten, het probleem ligt in de volgzaamheid ten opzichte van figuren die megalomane charisma uitstralen.

  Met cognitieve dissonantie, ofwel ontkenning mijnerzijds van het toenemend racisme heeft het helemaal niets van doen, racisme en de toename daarvan bestaat en het moet bestreden worden, maar graag in de context van identiteitsbewustzijn.

  Met anarchisme heeft mijn visie wel degelijk van doen, geen mens boven een ander mens, autoriteit kan worden verleend, nooit worden afgedwongen.

 5. Onzin.

  – McCarthy riep geen teksten als “willen jullie meer of minder Marokkanen”, waar duidelijk uit blijkt dat het om afkomst en niet om gedrag te doen is.

  – Je ontkent racisme niet? Nou, je ontkent hierboven anders wel dat de nazi’s racistisch waren. De jodenvervolging niet racistisch, je moet er maar op komen.
  En ik heb je nog geen enkel voorbeeld zien noemen van wat volgens jou dan wél racisme is. Ook heb je hierboven een cirkelredenering neergezet die er op neerkomt dat er geen rassen bestaan, en dat racisme eigenlijk beoordeling aan de hand van uiterlijke kenmerken is, waar je in de zin daarvoor hebt gezegd dat die er niet zijn.
  Erg complex allemaal, en vooral erg ontwijkend.

  Je draait de boel zelfs om. Want niet ik noem in mijn reactie Hitler “slechts gek”, ik beschuldig jou daarvan.

  Religies hebben helemaal geen heiligenstatus in Nederland. Atheïsme heeft die status al lang overgenomen.
  En cultuur een vals idee noemen wat mensen in een valse identiteit houdt… tja, an sich is cultuur inderdaad abstract en verleent het identiteit, maar ontkennen dat je een cultuur met je meedraagt is zoiets als ontkennen dat je een lichaam hebt. Iedereen is binnen een cultuur (of meerdere) gesocialiseerd. Je kritisch opstellen naar je eigen socialisatie is natuurlijk een uitstekend idee, en je proberen los te maken van die socialisatie een levenslang gevecht, maar je afzetten tegen het bestaan van “cultuur” an sich slaat werkelijk nergens op. Ben je ook tegen het weer?

  Je verzet je ook tegen intellect, schrijf je. Dat verklaart wellicht het één en ander.
  De definitie van intellect dan toch nog maar even: geheel van verstandelijke vermogens van een mens.

  Obama, waar ik echt totaal geen fan van ben, heeft daar wel iets leuks over gezegd.

  https://youtu.be/wLeGrccsvlg

  Ik ben het heel erg eens met wat je zegt over kapitalisme.
  Waarom je islamofobie vervolgens ontkent is me een raadsel. Waarom je er maar op blijft hameren dat we allerlei algemeen bekende woorden zoals racisme, islamofobie, enz. moeten hernoemen in “intolerantie”, eveneens. Je zegt dat het doel van kapitalisme is dat wij elkaar bestrijden op grond van onbenullige verschillen. Daar lijkt zij dan uitstekend in te slagen.

  Stel je liever open voor mensen die hun onderdrukking aan de kaak stellen. En als je zo kritisch bent op je eigen cultuur, durf dan te kijken naar je eigen white privilege, in plaats van het verzet tegen racisme te downtunen.

 6. Er zijn twee typen racisten: absolute racisten die vinden dat een ander ras beter is dan de ander, en relatieve racisten die dit afhankelijk stellen aan het grondgebied van hun voorouders. Ik ben een relatieve racist. En nu?

  1. Nu heb je jezelf een indicatie gegeven van de reden waarom je andere reacties niet geplaatst worden. Haatzoekerij zien we hier niet echt als een nuttige toevoeging. Misschien kun je wat leukers met je leven gaan doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *