Grootse overwinning democratie

Met een enorme meerderheid van 67,8% heeft de Nederlandse volkswil haar stem laten horen: ‘Fuck you, Jan Roos. Wij springen niet door je hoepel.’

Tja. We kunnen het heel serieus hebben overonze doorwrochte mening.

Onze doorwrochte mening

Hier bij Grutjes! houden we van democratie. Liefst van het directe soort.
Of je referenda democratisch kunt noemen is onderwerp van felle discussies hier ten burele. Er valt op een referendum immers haast niks te kiezen. Zelfs bij zoiets archaïsch als de parlementaire verkiezingen kun je nog uit meer opties kiezen dan alleen ja of nee.
Gr vindt daarom dat je iets alleen echte democratie kunt noemen als iemand zichzelf vertegenwoordigt, en je gewoon samen bepaalt wat je wilt doen en afspreken, in plaats van via vertegenwoordigers of rare referendumformuliertjes. In kleinschalig verband kun je direct om de tafel gaan zitten, en waar het gaat om grotere verbanden werk je toch zeker met een federatieve structuur, met afvaardigingen van groepen die open staan voor elk lid. Logisch, aldus Gr.
Utjes vindt daarentegen dat elke stap richting een directe volksraadpleging een goeie is, hoewel Utjes wel twijfelt aan het bestaan van het volk. Wat ! vindt is ons nog altijd niet duidelijk, maar hij is er wel bijzonder fel over.

In de analyse van het referendum over Oekraïne was de mening echter eensluidend: Lariekoek.

We kunnen gottegot, argumenten geven.

Oh gottegot, argumenten

Het referendum over het verdrag met Oekraïne heeft geen ene reet te maken met het verdrag met Oekraïne. Maar als we voor of tegen stemmen, wint of verliest Putin, breekt de derde wereldoorlog uit en gaat Retteketet Baudet de geschiedenisboeken herschrijven. Heus hoor!
Volgens de Populisten van de Arbeid moet je je stem zelfs baseren op de mate waarin je op de spierballen van Poetin geilt.
Het was geen referendum over een verdrag, maar over populistisch gebral.

Waarom we het referendum kul vinden? We durven het haast niet meer te zeggen, maar…

1) De initiatiefnemers noemen het zelf kul. “Oekraïne kan ons niets schelen“, zeggen ze in interviews.

2) Op de meeste punten kan Nederland het vrijhandelsverdrag sowieso helemaal niet tegenhouden, al stemt 100% tegen en al zou ook het kabinet er alles aan willen doen. Het verdrag wordt namelijk niet met ons, maar met de EU gesloten.
Het belangrijkste, economische deel is zelfs al in werking getreden. Wij zouden alleen nog kunnen gaan miepen over samenwerking op defensiegebied, en afzien van afspraken over mensenrechten en corruptie. Wow, goeie deal ja, om toch maar niet tegen Oekraïne te zeggen dat ze iets aan corruptie en mensenrechten moeten doen.

3) De initiatiefnemers zijn een bende racistische bullies, die het referendum misbruiken om het faillissement van het onrendabele GeenStijl te voorkomen. Niet alleen door zoals altijd zo hard mogelijk om aandacht! aandacht! te schreeuwen als de verwende, aggressieve kleuter die Jan Roos nog steeds graag speelt. Nee, er is daarnaast ook sprake van grootschalige subsidiefraude.

4) Dit referendum is geen feest der democratie, maar de begrafenis ervan.
Dat een uitgeversconcern als de Telegraaf Media Groep en hun verliesgevende bedrijfsonderdeel GeenStijl ons kan dicteren waar we ons in stemhokjes druk over moeten maken, is bizar. Maar daar houdt het niet mee op, ookde persvrijheid wordt daadwerkelijk beknot.

Column Luuk Koelman geweigerd wegens kritiek op GeenStijl.

Bij de Telegraaf Media Groep (TGM), waar zowel GeenStijl als de Metro bij horen, is zelfkritiek blijkbaar niet gewenst. De column over GeenStijl door Luuk Koelman is geweigerd.

Zoals je weet heeft een columnist een speciale positie: columns worden behalve in zeer extreme omstandigheden, niet geredigeerd, en zelfs de rechter heeft al vaker uitspraken gedaan over de veel grotere vrijheid van een columnist vergeleken met mensen met andere rollen bij de krant.

Daar komt nog eens bij dat het redactiestatuut wat Metro heeft getekend (en wat frappant genoeg inhoudelijk niet terug te vinden is online), ongetwijfeld net als ieder ander redactiestatuut, inmenging van de eigenaar in redactiezaken verbiedt. Een redactie moet zich bezig houden met wat nieuws is, niet met wat wel lekker uitkomt voor de portemonnee eigenaar om te brengen, en dat is de reden dat zowel redactie als columnist een onafhankelijke positie hebben.

Dat het niet plaatsen van Luuks verder voortreffelijke column is ingegeven door de wens van eigenaar TGM om haar andere merknaam GeenStijl geen schade te laten krijgen, staat echter boven iedere twijfel.

Dit is daarmee niet zomaar een klein dingetje. Deze weigering treft op de meest directe manier die maar mogelijk is, de onafhankelijkheid van de pers als waakhond van de democratie.

Baudet wil zelfs de geschiedenisboeken gaan herschrijven want die staan vol met onzin, laat hij weten in Trouw. Maar wie herschrijft Retteketet Baudet?

Maar wie herschrijft Baudet?
Maar wie herschrijft Baudet?
We kunnen zelfs een oproep doen.

Al is die intussen te laat. Maar we deden hem op tijd hoor. Alleen niet hier.

Do the math: STEM NIET

Gister zei een kennis dat ze misschien blanco of ongeldig wil gaan stemmen op het referendum, omdat je dan tenminste duidelijk laat merken dat je wel de moeite neemt, maar tegen Jan Roos zijn referendum bent. Vandaag zag ik een vriend oproepen om toch maar ja te gaan stemmen, omdat volgens de peilingen de kiesdrempel van 30% toch wordt gehaald.

Tijd voor een check.
Als je tegen Jan Roos zijn referendum bent, kun je dan beter thuis blijven, blanco / ongeldig stemmen of ja stemmen?

Blanco

Eerst even het blanco of ongeldig stemmen
(wat voor de Kiesraad hetzelfde is: hele verhalen op je stembriefje, helemaal niks of zowel ja als nee aankruisen, het wordt allemaal als dezelfde blanco stem geteld.)

De Kiesraad, die er over gaat, is er heel duidelijk over: “Blanco stemmen worden meegenomen bij het bepalen van de opkomst, en dus ook voor het bepalen of de opkomstdrempel van 30% is gehaald.”

Als je hoopt dat het referendum ongeldig wordt verklaard, moet je dus NIET gaan stemmen, ook niet ongeldig of blanco.

Strategisch ja stemmen dan?

Ik baseer me hierbij op de uitslag van de laatste opiniepeiling van TNS-Nipo. Maar de andere grote enquête van onderzoeksbureau I&O Research trekt dezelfde conclusie. (Zie Volkskrant)

Als je strategisch wilt stemmen op basis van de peilingen moet je juist NIET gaan.
Volgens TNS-Nipo wordt de uitslag 62% nee en 36% ja als alleen de mensen komen die dat nu al zeker weten.
De uitslag wordt 51% nee, 37% ja als iedereen die misschien gaat stemmen, werkelijk stemt.

Bovendien komt volgens deze peiling 35% stemmen. Dat is weliswaar genoeg (meer dan 30%) om het referendum geldig te laten zijn, maar met een verschil van 35 – 30 = 5 procentpunten, is dat veel kleiner dan het verschil tussen ja en nee stemmers.
(51 – 37 = 14 procentpunten, of 62 – 36 = 26 procentpunten.)

Je hebt dus méér kans dat de peilingen er naast zitten en dat er te weinig mensen komen opdagen; dan dat je kans hebt dat de peilingen er naast zitten en er meer ja dan neestemmers zijn. Blijf thuis als je voor bent.

Ik ben overigens zelf niet voor. Ik ben tegen dit nepreferendum, wat niet werkelijk over het verdrag gaat, en wat zelfs als je ja stemt, de belangrijkheid van GeenStijl met hun xenofobe agenda legitimeert. Daar doe ik niet aan mee.

Als het referendum was opgestart door een club die werkelijk democratische bedoelingen had, in plaats van door een stel subsidiefraudeurs die het verliesgevende GeenStijl er bovenop wilden helpen, en als het referendum werkelijk over het vrijhandelsverdrag was gegaan, dan had ik me er in verdiept. Ik weet niet of ik dan voor had gestemd. Vrijhandelsverdragen zijn zelden goed voor gewone mensen. Een keuze tussen protofascisten of technocraten, wat is dat voor een keuze? Maar gezien de volkomen bullshit op basis waarvan het referendum is opgestart, en op basis waarvan mensen voor of tegen gaan stemmen, is het volledig zinloos geworden voor zover het dat niet toch al was: het referendum gaat niet over het verdrag.

Geef GeenStijl geen extra legitimatie, laat je door de Roze Khmer niet in een hokje dirigeren, doe er niet aan mee en stem niet, ook niet ongeldig.
Niet meedoen is het sterkste signaal wat je kan geven. Jan Roos, rot op!

Maar…

Maar is dat belangrijk? Wij zouden zeggen, lekker belangrijk.

uitslag referendum Oekraïne

Feest der democratie!

Op dit feest der democratie is de uitslag overweldigend. De stem van het volk heeft duidelijk geklonken.

Kapitein Kapmes
Jan Roos riep vorig jaar moord en brand omdat hij door een bende Marokkanen (‘bloeddorstige honden’) zou zijn aangevallen. Achteraf bleek de waarheid omgekeerd: Jan Roos is onder racistisch geschreeuw een groepje kinderen aangevlogen met een kapmes van een halve meter lang.
(Bedenker kapiteinsterm: Peter Breedveld)
en Thierry ik-ben-de-grootste-intellectueel-van-dit-moment
thierry baudet

Geheimpje

Het is eigenlijk geheim, maar Thierry Baudet is dus eigenlijk geen intellectueel, maar een barbiepop. Daar kan hij zelf ook niks aan doen, dus niet gemeen doen alsjeblieft. Gelukkig heeft hij een stel wenkbrauwen met een eigen wil, en een ongekende intellectuele importantie.

Zijn wenkbrauwen zijn ettelijke jaren op allerbelangrijkste intellectuele training geweest in een speciaal, hardvochtig en belangrijk intellectueel Tibetaans trainingskamp, vol belangrijke intellectuelen.

En ja, ook wij bij Grutjes hebben de roddel gehoord. Baudets wenkbrauwen zouden tijdens deze belangrijk intellectuele training vooral veel gespijbeld hebben, om samen met zijn blik lekker veel soaps te bingen. Zo zegt men.

Maar kom op jongens, dat is toch laag bij de grond om zulke laster te verspreiden. Terwijl iedereen kan zien dat die wenkbrauwen verre van plat zijn, en bijna permanent hoogstaand.
Die blik is niet smachtend met een randje van migraine, dat is roddel en achterklap, en Thierry denkt heus niet aan de onderbroek van Jan Roos als hij over Belangrijk Intellectuele dingen intellectueelt.

Feitelijk is het toch wel echt tragisch, na al dat oefenen. We hopen maar dat het niet tot een wenkbrauwelijke zelfmoordsprong leidt. Moed, wenkbrauwen van Baudet! Maar het volk heeft gesproken: Roos en

Baudet kunnen de rambam krijgen.

Boze Roze

De geradicaliseerde boze burgers van GeenStijl zijn eigenlijk maar met een heel klein clubje. Zelfs met hulp en steun van PVV, SP en PvdD, samen goed voor 30,7% in de laatste peilingen, komen alle neestemmers samen maar op 19,7% van de kiesgerechtigden. Met dat getal besef je dat zelfs de achterban van deze vier liever iets zinnigers ging doen dan zich door Jan Roos een stemhok in te laten schreeuwen.

stem niet denk zelf
Nog geen 20% van de kiesgerechtigden stemde nee. De Roze Bozen zijn dan weer maar een fractie van die minderheid. Zodra er geen decibellen worden gemeten, maar gewoon 1 mens 1 stem, blijft er niks meer van de Roze Khmer over.

Politici hebben de laatste jaren veel te veel hun oren laten hangen naar dat luidruchtige stelletje protofascisten. Na deze uitslag zal dat hopelijk over zijn. Dat is die 40 miljoen belastinggeld die het kostte dik waard, ondanks het feit dat we die ook hadden kunnen gebruiken om bejaarden fatsoenlijk te verzorgen, om online bullies te bestrijden, of om iets van historisch besef bij te brengen aan het belangrijke intellect van de wenkbrauwen van Baudet.

Roze reaguurders maken wel veel herrie, maar het is dus maar een minuscuul minderheidje.
Van geluidsoverlast bij de buren kan ook de Telegraaf niet leven. Misschien levert GeenStijl bij de sloop of in de uitverkoop nog wat op. We wensen ze er veel succes mee.

Overwinning van het volk

Terwijl de initiatiefnemers van het referendum zelf toegeven dat het onderwerp van het referendum ze geen bal interesseert, zegt het Nederlandse volk hetzelfde over hen.
67,8% van de Nederlanders interesseert zich geen bal voor Peppi en Thierry en de roze schreeuwsmurfen.

‘Nuf said.
Tijd voor wat leukers!

 

Beeld:
Poster "En nu vier jaar je bek houden": Landelijk Anarchisties Overleg, 1989, bewerkt door Grutjes.
Kaart van Nederland: Lencer, aangepast door Grutjes, (CC BY-SA 3.0)
Schapenstrip: Wildcat, Donald Rooum.

uitslag referendum Oekraïne

4 gedachtes over “Grootse overwinning democratie”

  1. Auw. Als we een artikeltje uit zitten te persen zijn we hier altijd even druk bezig, en dan checken we niet elke drie seconden het hele internet, want we zijn druk bezig.
    Maar nadat we uitgepoept zijn kijken we wel even. Enneh… godnondeju, De Speld heeft dezelfde grap als wij. Alleen waren zij dus wel eerder. Geen tekst erbij, zo kunnen wij het ook, snel wezen. Maar gefeliciteerd dus, Jos Maalderink. Dju toch. Bah.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *