Melding bij MDI van discriminatie door…

Vandaag deed ik de hele dag onderzoek voor een artikel over discriminatie. Erg depressief word je daarvan. Niet eens van de neonazi’s en de PVV fans. Daar verwacht ik het van. Nee, het zijn de mensen waar ik het niet van verwacht, waar ik niet tegen kan.

Het einde van het liedje was dan ook dat ik geen artikel schreef, maar een melding deed bij het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), over…

Nou, lees zelf maar.

Geacht meldpunt

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Melding discriminatie

Ik trof op een PDF document op internet een uiting aan die ik als discriminatoir ervaar, en die volgens mij in strijd is met zowel artikel 137 c, 137 e, 137 g en 429 quater (Sr). Wellicht is ook 137 d (Sr) van toepassing, gezien de bijzondere positie van de verdachte, op basis van wiens functie men hogere in plaats van lagere standaarden zou verwachten.

Het gaat mij om dit tekstfragment, wat handelt over discriminerende uitingen in 2014:

“Terwijl er nog wel begrip kan worden opgebracht voor irritatie over de manier waarop het Sinterklaasfeest langzaam aan het veranderen is, was dat niet het geval voor de manier waarop men vanuit (ultra)links en delen van de Moslimgemeenschap Joden, Israël en Zionisme gelijk stelden en beschuldigden van allerlei zaken.”

Oftewel, antisemitisme is natuurlijk fout, maar voor racisme tegen zwarte Nederlanders kunnen we wel begrip opbrengen.

Met deze tekst wordt de discriminatie van zwarte mensen en activisten feitelijk goed gepraat.

Men zou bij oppervlakkige lezing kunnen denken dat de schrijver alleen maar op een onhandige manier heeft willen zeggen dat hij beiden afkeurt, maar dat het weliswaar verkeerd, maar niet totaal onverwacht is dat er meer discriminatie van zwarte mensen voorkomt, omdat Zwarte Piet nou eenmaal veel in het nieuws was.
Dat is echter niet het geval. Boven het fragment staat namelijk dit fragment:

“2014 werd gekenmerkt door drie kwesties: Zwarte Piet, de Israël-Gaza oorlog en Jihad/IS.
Elk van deze issues was goed voor reacties op het Nederlandse gedeelte van internet, reacties die helaas nogal eens van discriminerende aard waren.”

De schrijver onderkent dus dat zowel Israël als het sinterklaasfeest (of liever gezegd: de militaire acties tegen Gaza, en Zwarte Piet als racistisch symbool) veel in het nieuws waren, en dat er op beide nieuwsonderwerpen veel discriminerende reacties volgden. Maar: de schrijver concludeert dat discriminerende reacties naar aanleiding van de kwestie Israël / Gaza wel erg zijn, en discriminerende reacties naar aanleiding van de kwestie Zwarte Piet, niet erg zijn, maar begrijpelijk.

Dat is in zichzelf een discriminerende opmerking, en ik zou graag zien dat u hier tegen optreedt.

De tekst staat op pagina 5 van dit publieke document:
http://www.meldpunt.nl/site/documents-oud/MDI%20Jaarverslag%202014.pdf

Mocht u niet wensen op te treden, dan zie ik graag niet alleen binnen 10 dagen daar uw bericht omtrent tegemoet (als volgens artikel 6 van uw procedure), maar hoop ik dat u het hart heeft om daar een motivatie aan toe te voegen.
Mocht u wel besluiten op te treden, dan wil ik u vast feliciteren met uw moed en integriteit.

Verzoek om motivatie van uw verdachtmaking van links en moslims

Ik zou samen met uw beslissing ook bijzonder graag willen weten hoe u er toe komt om specifiek “(ultra)links en delen van de Moslimgemeenschap” te beschuldigen van antisemitisme. U schrijft over moslims nog dat het slechts om “delen van” de gemeenschap gaat, maar bij “(ultra)links” (wat een vreemde term trouwens) laat u die nuancering weg en gaat het blijkbaar om iedereen.

Ik zou graag willen weten welke groepen u eigenlijk als ultralinks beschouwt, en hoe u er bij komt dat zij zich massaal aan antisemitisme te buiten gaan, temeer daar de term “links” in de rest van uw jaarverslag en argumentatie volkomen ontbreekt.

(Slechts één keer wordt de term nog aangehaald, maar dan in verband gebracht met Jeroen de Kreek, die echter niet links is, maar gek, ook volgens de rechtbank.)
Uw bewering over links en moslims is daarmee niet controleerbaar, en voor de leek niet te onderscheiden van borrelpraat over willekeurig welke bevolkingsgroep.

Verderop in hetzelfde jaarverslag schrijft u dat extreemrechts slechts nog een marginale vertegenwoordiging heeft onder de antisemitismeverdachten.

Dat u moslims vaker als antisemitisch ervaart dan extreemrechts is bijzonder. Temeer daar u in daartoe geschikte gevallen aangifte doet. Het OM noemt uw werk in haar jaarverslag van 2014 dan ook waardevol. Nu is bekend dat het OM bijzonder weinig zaken actief oppakt. Toch geeft het OM in tegenstelling tot uzelf wél een uitsplitsing naar etniciteit en overtuiging van de verdachten, en dan zien we een heel ander beeld:

Bij de grond antisemitisme was de verdachte in 56% van de gevallen een blanke particulier.
Tellen we Marokkaanse en Turkse verdachten bij elkaar (islamitische verdachten worden niet apart geteld), dan komen we maar op 17%.
Zoals het OM zelf schrijft: “Het overgrote deel van de antisemitische incidenten wordt gepleegd door blanke particulieren.” Daar kunnen theoretisch natuurlijk blanke particuliere moslims tussen zitten, maar ik neem even aan dat u geen reden heeft gezien om dat te verwachten.

In uw eigen jaarverslag bent u alleen specifiek over uw aangiftes: daar is geen enkele verdachte van te herkennen als links of moslim, terwijl extreemrechts juist een zeer stevige component vormt.
In een ander rapport van u geeft u dan wel cijfers, maar is volledig onduidelijk op basis waarvan. Van de 21 voorbeelden van antisemitisme die u geeft is er geen enkele herkenbaar als specifiek (ultra)links, en maar twee als waarschijnlijk geuit door een moslim.

Samenvattend

Wellicht heeft u goede redenen om moslims en “(ultra)links” aan te wijzen als de groepen waaruit de meeste antisemitische verdachten komen. Ik hoor die dan graag, omdat ik me erg moeilijk kan voorstellen dat die redenen er zijn, en u ze nog niet gegeven heeft. Maar ik geef u graag de kans om mijn twijfel aan uw bewering weg te nemen.

Waar u discriminatie met als aanleiding zwarte piet vergelijkt met discriminatie met als aanleiding de Gaza-oorlog, daar twijfel ik echter niet. De vergelijking is een duidelijke uiting van discriminatie uwerzijds, waarvan ik bij deze melding maak.

Ik denk dat een meldpunt discriminatie internet van onschatbare waarde is. Helaas kan dat ook een negatieve waarde zijn, op het moment dat het meldpunt wat discriminatie moet bestrijden, zelf gaat discrimineren. Zeker nu het niet de eerste keer is dat u van discriminatie beschuldigd wordt.
Ik hoop dat u mijn melding daarom serieus neemt, en niet afdoet als een flauwe grap, want grappig is dit helaas niet.

 

Foto: Judge John Laskey Woolcock, Puisne Judge, 1927, public domain.
Achtergrond (kamer): Fré Sonneveld, CC0 1.0

Een gedachte over “Melding bij MDI van discriminatie door…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *