Kamer: ‘Geen godsdienstvrijheid voor vrijwilligers’

De Tweede Kamer springt op de bres voor het geloof. Voor het geloof dat de ene religie beter is dan de andere – de ene mens beter is dan de andere – en dat ex-PVV’ers mogen bepalen wat vrijwilligers wel en niet mogen denken.

De Haagse politie werkt tijdens Oud en Nieuw al jaren samen met vrijwilligers van de salafistische as-Soennah moskee, om met hun hulp de openbare orde te handhaven. Zowel de politie als de burgemeester die over de politie- en vrijwilligersinzet gaat, zijn daar erg blij mee. “Rustige jaarwisseling in Schilderswijk dankzij moskeevrijwilligers”, lieten ze eerder weten.

Maar Tweede Kamerlid Bontes, die trouwens níet over de openbare orde in gemeente Den Haag gaat, vindt dat toch te link, omdat de vrijwilligers een bepaald ‘gedachtengoed’ hebben.

In een motie probeerden Bontes en Van Klaveren de samenwerking te verbieden. Die motie is met grote meerderheid door de Kamer aangenomen.

Demasqué

Harder kan de Tweede Kamer niet door de mand vallen dan met deze motie. Hoewel de samenwerking volgens burgemeester Van Aartsen prima verliep, steunt de Kamer een motie van twee ex-PVV clowns om vrijwilligers van een moskee te verbieden de politie te helpen.

Als je het juiste geloof hebt mag je vrijwilliger zijn, anders niet.

De meerderheid van de Kamer geeft hier maar één ding mee aan: haar volkomen lak aan de grondwet, aan godsdienstvrijheid en aan het verbod op discriminatie. Zoals Van Aartsen al in januari over de ophef over het geloof van sommige vrijwilligers zei: “Ik vraag mij af of de Tweede Kamer zelf nog wel gelooft in de beginselen van de rechtsstaat.”

Wij worden geregeerd door de populistische mediageilheid van onbenullen die salafisme gelijkschakelen aan terrorisme. Dan kun je ook wel mensen uit de zwarte kousenkerk verbieden om de politie te helpen, omdat er in de VS christelijke gekken zijn die daar abortusartsen vermoorden.

Het is in de politiek tegenwoordig mode om te doen alsof je beschaafd bent, terwijl je dezelfde racistische troep als Wilders uit je mond laat komen, maar dan op een “normale toon”. Alsof dat überhaupt mogelijk is.
Dus wil men salafisme niet officieel verbieden, alleen maar in de praktijk. Want wie volgens de gedachtenpolitie cq Kamerleden salafistisch gelooft, diens gedachtengoed moet worden tegengegaan, die mag geen vrijwilliger zijn, geen subsidie krijgen, die mag de politie zelfs niet helpen.

En intussen stemt men dus vrolijk mee met lieden met een bepaald ‘gedachtengoed’ als dat van Bontes en Van Klaveren…

Zelfs geheime dienst snapt nog meer van rechtsstaat

Misschien toch leuk om nog even een quote te geven uit één van de rapporten van de AIVD over salafisme in Nederland. Eerst concludeert de AIVD dat salafisme eigenlijk geen scherp begrensde stroming is, laat staan een organisatie, laat staan allemaal terroristen.
Salafisme is fundamentalistisch en staat niet bepaald bekend om haar ruimdenkendheid. Maar het bestaat, net als ieder ander geloof, uit verschillende stromingen waar zowel apolitieke als politieke, geweldloze als gewelddadige, aardige als minder aardige mensen tussen zitten. De jihadistische stroming is veruit de kleinste stroming van de drie die de AIVD binnen het salafisme onderscheid.

De quote gaat over wat de AIVD als het verschil tussen acceptabele en onacceptabele vormen van salafisme ziet:

“In 2010 is beschreven hoe de overheid zich verhoudt tot de salafi-beweging in Nederland. Twee belangrijke uitgangspunten gelden voor het overheidshandelen ten aanzien van religieuze groepen en stromingen in de samenleving: grondrechten en vrijheden gelden voor iedereen, en de overheid is neutraal in godsdienstzaken. Dit betekent dat het niet aan de overheid is om te bepalen welke religieuze standpunten juist of niet juist zijn en wie de waarheid in pacht heeft. In de grondwet is vastgelegd dat burgers vrij zijn een levensbeschouwelijke (geloofs)opvatting aan te hangen en uit te dragen. Dit geldt ook voor opvattingen die bijvoorbeeld orthodox of fundamentalistisch zijn.”

Er is volgens de AIVD echter ook een onacceptabele versie van salafisme:

“Dit wordt anders wanneer men zich op basis van levensbeschouwelijke of politiek-religieuze opvattingen keert tegen de democratische rechtsorde en de erkende mensenrechten.”

“Wat betreft de antidemocratische doelen kan gedacht worden aan het nastreven van een politiek systeem waarin sommige bevolkingsgroepen minder rechten hebben dan andere.”

Hoe in-en-in triest is het wel niet dat we tegenwoordig spionnen nodig hebben om ons bij te brengen wat mensenrechten en democratie inhouden?

Trouwens… Zou de AIVD het jihadisme binnen de Tweede Kamer eigenlijk al wel in het snotje hebben?

 

Foto: Edi Weissmann, bewerkt door Grutjes, (CC BY-SA 2.0)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *