Evaluatie antikraakwet: Lieve VVD

Zes jaar geleden werd kraken in Nederland verboden. Deze week werd die antikraakwet geëvalueerd. Natuurlijk wilde de VVD daar graag mee in de media, maar oh, wat een verslikking. Kraakster Judith brengt de VVD graag op het rechte pad in dit gastblog.

In de zomer van 2010 trad de Wet Kraken en Leegstand in werking. Niet lang daarna oordeelde het gerechtshof dat de wet kraken wel verbood, maar niet betekende dat er zomaar mocht worden ontruimd.
Deze week werd de wet geëvalueerd.
Aanleiding voor VVD Kamerlid Van der Linde om op hoge poten in de media te roepen dat kraken eindelijk “een misdrijf” moet worden. Bij Grutjes lachten we ons een kraak kriek, maar hadden we geen tijd voor een artikel. Kraakster Judith schoot ons te hulp met deze prachtige open brief.

Poster van een succesvolle campagne tegen een eerdere versie van het kraakverbod.
Poster van een succesvolle campagne tegen een eerdere poging tot een kraakverbod in 2003.

Lieve VVD,

Het is inmiddels zo’n vijf jaar geleden dat het Gerechtshof besloot dat het huisrecht prevaleert boven een strafrechtelijke bepaling. Over deze uitspraak van het Hof ben ik destijds op tv in debat gegaan met één van uw Kamerleden, die met haar geringe kennis van zaken aardig de plank mis sloeg.
Zowel tijdens het debat als tijdens de nabespreking heeft dit Kamerlid mij een baan aangeboden bij de VVD. Dit genereuze aanbod heb ik vanzelfsprekend geweigerd.

Waarschijnlijk tot uw grote spijt heeft u in die gehele vijf jaar niemand kunnen vinden die u enige tekst en uitleg kan bieden over de wijze waarop onze rechtsstaat óf waarop het kraakverbod werkt. Bijzonder vervelend, want voor een regeringspartij is het toch te gek voor woorden dat iedere opmerking van uw Kamerlid in dit nieuwsartikel gewoonweg fout was.

uitgesproken eo over de kraakbeweging

Hoewel ik destijds uw aanbod voor een baan heb geweigerd, strijk ik nu toch met de hand over het hart en wil ik u met klem op de volgende blunders wijzen:

1.

Kamerlid Roald van der Linde stelt in het artikel het volgende:

“Kraken zou altijd een misdrijf moeten zijn. Je blijft gewoon van andermans spullen af, en dat geldt dus ook voor een huis of kantoor.”

Meneer Van der Linde kan alvast een vreugdedans doen, aangezien het huidige art. 138a van het Wetboek van Strafrecht al jaren stelt dat kraken in alle gevallen een misdrijf is.

Waarschijnlijk bedoelt uw Kamerlid met zijn opmerking dat kraken in alle gevallen bestráft zou moeten worden. Het is echter niet aan een Kamerlid om te besluiten wie waarvoor gestraft moet worden. Dat doet een rechter. Die kijkt naar wat een wet zegt en naar de feiten en omstandigheden, en bepaalt op basis daarvan of en in welke mate iemand gestraft dient te worden.

De trias politica, die aan de basis ligt van onze rechtsstaat, stelt dat het niet aan een politicus is om te bepalen of iemand schuldig is en welke straf iemand verdient. Ik raad u dan ook aan uw Kamerlid een cursus te geven over de grondbeginselen van onze rechtsstaat. Volgens mij is dat namelijk essentiële kennis voor een Kamerlid.

trias politica
VVD’er Opstelten heeft in 2015 de politiek verlaten. Hopelijk inmiddels ook de stoel van de rechter.

2.

Kamerlid Roald van der Linde gaat verder:

“De Wet kraken en leegstand was al een stap vooruit, maar er zitten nog allerlei voorwaarden in voor de eigenaar, zoals een maximale leegstandsduur. Door die mitsen en maren gebeurt het dat de politie gewoon staat toe te kijken terwijl arbeidsmigranten een deur openbreken.”

De voorganger van art. 138a van het Wetboek van Strafrecht, namelijk art. 429 van het Wetboek van Strafrecht bevatte inderdaad de eis dat een pand een jaar leeg moest staan alvorens het gekraakt mocht worden. Dat wetsartikel bestaat echter niet meer. Ik snap totaal niet waar meneer Van der Linde op doelt met deze uitspraak.

Mogelijk tracht hij zeer onbeholpen in te gaan op de eis die een rechter stelt aan de toewijzing van een ontruimingsvonnis, namelijk de eis dat er sprake moet zijn van enig belang bij een ontruiming. Met andere woorden; de eigenaar mag niet zeggen dat hij zijn pand wil laten ontruimen voor leegstand.
Overigens is deze eis door de Hoge Raad geformuleerd. Mocht meneer Van der Linde hier tegenin gaan dan tracht hij opnieuw op de stoel van de rechter te gaan zitten en daarmee de trias politica opzij te zetten.

Waar meneer Van der Linde op doelt met de zinsnede ‘door die mitsen en maren gebeurt het dat de politie gewoon staat toe te kijken terwijl arbeidsmigranten een deur openbreken’ is volkomen onduidelijk. Ik durf mijn handen er bijna voor in het vuur te steken dat dit de afgelopen vijf jaar nooit is voorgekomen en dat deze zin gebaseerd is op niet te onderbouwen onderbuikgevoelens.
Overigens wil ik meneer Van der Linde wel complimenteren met het feit dat hij de moed heeft af te stappen van het cliché beeld van de werkeloze kraker. U gaat met uw tijd mee, qua vooroordelen.

Demonstratie tegen kraakverbod, 2009. Volgens de VVD zijn krakers arbeidsmigranten. Dit stelletje heeft zich blijkbaar blank geschminkt, maar daar trapt de VVD dus mooi niet in!
Demonstratie tegen kraakverbod, 2009. Volgens de VVD zijn krakers arbeidsmigranten, waarmee vast geen Belgen worden bedoeld. Dit stelletje heeft zich blijkbaar blank geschminkt, maar daar trapt de VVD dus mooi niet in!

3.

Met betrekking tot het leegstandsinstrumentarium dat onderdeel is van de Wet Kraken en Leegstand stelt het artikel het volgende:

“Volgens Van de [sic] Linde is het prima dat er maatregelen in de wet zijn opgenomen om leegstand tegen te gaan, maar zou dit los moeten staan van het verbod op kraken.”

Ik wil u er graag op wijzen dat er geen enkele verbinding is tussen het leegstandsinstrumentarium in de Leegstandswet en de strafrechtelijke bepaling van de Wet Kraken en Leegstand. Wanneer meneer Van der Linde de evaluatie van de Wet Kraken en Leegstand (of gewoon de wetsartikelen uit de wet) enigszins had bestudeerd had hij deze conclusie ook zelf kunnen trekken.

Daarnaast blijkt uit de evaluatie ook dat het leegstandsinstrumentarium een facultatieve bepaling is en dat deze slechts in een zeer gering aantal gemeentes wordt geïmplementeerd.

Ook de VVD demonstreerde in 2009 tegen een kraakverbod.
Verdwaalde VVD’er op demonstratie tegen een kraakverbod, 2009.

Conclusie

Het lijkt mij dat een ezel zich niet twee keer aan dezelfde steen stoot. Toch blijkt hieruit maar weer eens dat de VVD haar huiswerk niet doet. Als een politieke partij zichzelf ook maar enigszins serieus neemt dan zou die partij zich toch moeten verdiepen in de zaken waar zij een uitspraak over doet. Wanneer de geloofwaardigheid van de uitspraken afhangt van het al dan niet accepteren van een baan door een kraker, vijf jaar geleden, dan is die geloofwaardigheid wat mij betreft ver te zoeken.

Wel wil ik nog even van deze gelegenheid gebruik maken om een voor de hand liggende mededeling te doen, zeg maar gerust een open deur te kraken, zowel naar de VVD als naar de gehele politiek:

Kraken verdwijnt niet.

Het mag dan zo strafbaar zijn als het maar zijn kan, wanneer je de oorzaak van het probleem niet weghaalt verdwijnt het nooit. De woningnood in Nederland is in de afgelopen vijf jaar alleen maar gegroeid. Wordt het niet eens tijd om daar naar te kijken in plaats van je eigen geloofwaardigheid te grabbel gooien met pertinent onjuiste uitspraken?

Kusjes, Judith.

 

achterzijde handleiding krakers, 1969

Tekst: Judith 
Eindredactie, foto's en posters: Grutjes.
Behalve poster "Slopers": Achterkant kraakhandleiding 1969, Buro de Kraker, uit het boek "Een voet tussen de deur" van Eric Duivenvoorden (via IISG.)
Demonstratie tegen kraakverbod, 2008, Utrecht
Demonstratie tegen kraakverbod, 2008, Utrecht

3 gedachtes over “Evaluatie antikraakwet: Lieve VVD”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *