Timmermanst de grenzen dicht

Volgens Timmermans is de meerderheid van de asielzoekers economische vluchteling. Daar gaan we weer… waar halen politici toch die kul vandaan?

Leugen van de week

Eurocommissaris Frans Timmermans maakt zich zorgen:
Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen, is niet op de vlucht voor een oorlog. Het zijn vooral Noord-Afrikanen die om economische redenen hun thuisland verlaten.’
Dat beweert Frans volgens de NOS tenminste. Weet hij van Frontex, hoor.

“Het gaat om 60 procent van alle vluchtelingen”, zegt Timmermans. “Dat zijn mensen waarvan je kunt aannemen dat ze geen enkele reden hebben om een vluchtelingenstatus aan te vragen.”
Maakt hij zich zorgen over. Is slecht voor het draagvlak voor vluchtelingen, zegt ‘ie.

Misschien was dat een foutje van Frans. Dat kan.
Misschien is Timmermans helderziende, en kan hij cijfers zien die niemand anders ziet, zolang zijn psychiater het juiste pilletje nog niet gevonden heeft.
Of misschien heeft Frans gelijk, zijn de migratiestromen in de afgelopen 3 maanden radicaal veranderd, is Syrië zonder dat wij het weten een veilig land geworden en is Marokko net ontploft, en heeft Frans als enige die nieuwe cijfers.
Alleen is het dan wel een beetje raar dat wij die openbare cijfers niet mogen zien. Het laatste rapport van Frontex is pas net 5 dagen oud, en daar staat echt iets heel anders in. Of moeten wij nou een pilletje?

Of, heel heel heel misschien wil Timmermans het draagvlak voor vluchtelingen eigenlijk niet vergroten, maar verkleinen, en komt hij daarom met een verhaal wat hij uit zijn grote Timmermansduim gezogen heeft.

Hoe dan ook, Frans Timmermans zegt dus dat hij zich baseert op de laatste cijfers van Frontex.

Wat is Frontex?

De taakstelling van Frontex is wel een beetje schizofreen te noemen, want die is:

 1. humanitaire reddingsacties aan de grenzen (dus asielzoekers helpen)
 2. én voorkomen dat ze Europa binnen geraken.

Frontex is het anti-immigratieleger van de EU. Het is een militair geschoeide organisatie die elke asielzoeker als “risico” benoemt in haar rapportages (pardon risicoanalyses), en die als doel heeft om “illegale grensoverschrijdingen” tegen te gaan. Dat doet Frontex met drones, warmtesensoren in de buurt van hoge hekken met scheermesjesdraad, snelle jeeps, boten, enzovoorts.

Een illegale grensoverschrijding heb je nogal snel gedaan als asielzoeker, want zoals bekend mag je weliswaar asiel aanvragen in Europa als je bijvoorbeeld moet vluchten voor oorlog, maar zijn er geen legale mogelijkheden om dat te doen. Je moet je ofwel bijvoorbeeld voordoen als student, hopen dat je een studievisum krijgt, zo het land binnenkomen en dan snel asiel aanvragen, of je moet stiekem de zee oversteken of over hekken klimmen zoals de Syriërs noodgedwongen doen.

Die Syriërs krijgen vrijwel allemaal asiel, omdat ze daar volgens de verdragen recht op hebben. Maar Frontex heeft dus als taak om te verhinderen dat ze de asielvraag überhaupt kunnen stellen.

Naast verzuipende mensen opvissen en de grenzen zo dicht mogelijk houden, heeft Frontex een rapportage taak. Frontex heeft in het verleden bewezen een nogal politiek gestuurde organisatie zijn, die cijfers soms extreem aandikt om meer importantie te krijgen. Zo bracht ze vorig jaar het nieuws dat er maar liefst een miljoen vluchtelingen klaar stond om Italië te overstromen. Het werden er uiteindelijk 150.000…
Het verhaal van Timmermans kan uit zijn eigen duim komen, maar is hem misschien ook ingefluisterd door Frontex. Het lijkt in alles ook weer zo’n persbericht om stoer te doen. De cijfers in de daadwerkelijke rapportages zeggen echter iets heel anders.

Hey!
Dat is nou toevallig. Die cijfers hebben we hier. De allerlaatste cijfers van Frontex zijn net 5 dagen oud, vers van de pers, en hier voor iedereen te lezen.
Voor je gemak hieronder een screenshotje met commentaar:

Frans Timmermans vluchtelingen

Hoe zit het volgens Frontex?

Vanwaar komen de mensen die over de grenzen van Europa zwemmen of klauteren om asiel aan te vragen? Dit is volgens het laatste Frontexrapport van 20 januari de top 10.

top 10 asielzoekersZoals je ziet bestaat alleen al ongeveer de helft van de vluchtelingen uit Syriërs.
Goh. Syrië. Maar was daar niet een beetje oorlog, of zo?

Oorlog

“Het gaat om 60 procent van alle vluchtelingen”, zegt Timmermans. “Dat zijn mensen waarvan je kunt aannemen dat ze geen enkele reden hebben om een vluchtelingenstatus aan te vragen.”

Meer dan de helft van de vluchtelingen die naar Europa komen, is niet op de vlucht voor een oorlog.

Wat zegt Frontex daar over? Zie het figuurtje hieronder.

Oranje: Eritrea, inderdaad geen oorlog daar, maar wel een tirannie die zo heftig is dat vrijwel iedereen meteen asiel krijgt.
Geel: Bangladesh. Deels “economische” vluchtelingen, maar vooral ook veel Rohingya, een islamitische minderheid die op afschuwelijke wijze onderdrukt worden en die hier zeker asiel zullen krijgen.
Rood: Oorlog. Landen waar een gewapend conflict is, waar in 2015 meer dan 1000 mensen bij zijn gestorven. Geen kleine conflictjes: Al deze landen horen bij de top 13 van meest heftige gewapende conflicten in de wereld.

gewapend conflict 3

Okay… dus meer dan de helft van die asielzoekers komt uit oorlogsgebied… wacht… maarrr… zei Frans niet het omgekeerde?

Noord-Afrika

Timmermans: Het zijn vooral Noord-Afrikanen die om economische redenen hun thuisland verlaten.

Hmm. Waar ligt Syrië ook toch weer, in Noord-Afrika? Of was het toch Azië?

Noord-Afrika is het gedeelte van het Afrikaanse continent ten noorden van de Sahara. Hier liggen de landen Marokko, Algerije, Tunesië, Libië, Soedan en Egypte.
Dit zijn overigens lang niet allemaal landen waar geen gewapend conflict is.
Soedan (oa Darfur), Libië en Egypte (Sinaï) kennen gewapende conflicten waarbij alleen al in 2015 meer dan 1000 doden zijn gevallen, en ze zitten qua aantal doden alle drie in de wereldwijde top 13 van gewapende conflicten.

Het aantal asielzoekers wat uit die landen naar Europa komt, valt echter enorm mee.

Kijken we alleen naar de asielzoekers top tien, dan liggen deze landen daadwerkelijk in Noord-Afrika:

Asielzoekers uit Noord-AfrikaEh… oh. Dat zijn eigenlijk geen landen, dat is binnen de top 10 maar één land.
Soedan. En bovendien gaat het niet om 60%, maar om 0,77% van de vluchtelingen… Inderdaad, dat blauwe flintertje bovenaan, 78 keer zo weinig als Timmermans beweert!

Je kunt natuurlijk zeggen: ja maar, dit is alleen de top tien!
Maar zelfs als je alle asielzoekers uit alle landen van buiten de top 10, als Noord-Afrikaans zou tellen… Zelfs als je daar dan nog alle asielzoekers bij op zou tellen waarvan Frontex niet weet waar ze vandaan komen… kom je samen niet op 60%, maar op 21%.
Franske toch.

Eindconclusie:

Timmermans over vluchtelingenContext

Wat is de context? Het kan natuurlijk een foutje zijn, een slip of the tongue van Timmermans. Maar kom op, die man is Eurocommissaris, dat interview was goed voorbereid, had maar één onderwerp en dit is niet per ongeluk.
Dus wat wil Frans bereiken?

Economische vluchtelingen

Timmermans dreigt ons met economische vluchtelingen. Fictief, zo blijkt hierboven.

Het is zo’n ontzettende onzin eigenlijk, om tegen economische vluchtelingen te zijn. Als we zelf een betere baan kunnen krijgen in België of Duitsland vinden we dat de normaalste zaak van de wereld, en Nederlanders die boer worden in Canada of Polen vinden we getuigen van VOC-mentaliteit.

Europeanen kunnen in meer landen terecht dan wie ook. En als we iemand nodig hebben uit het buitenland worden de vliegtuigen gecharterd. Maar als iemand zomaar uit zichzelf durft te komen… ojee.

Buiten de gevestigde partijen is er natuurlijk erg veel steun te vinden voor vluchtelingen. Nederland bestaat gelukkig uit meer dan politici, pundits en gestoorde lui die graag met dode varkens zeulen.

Maar: Er is in de gevestigde politiek en media helemaal niemand meer die nog opkomt voor verbetering van de rechten van asielzoekers. Laat staan dat er nog iemand durft op te komen voor economische migranten.

Dat is het feit waar Timmermans gebruik van lijkt te willen maken.

Grenzen dicht

In een paar maanden tijd is het ineens normaal geworden om te roepen dat de grenzen dicht moeten. Dat we ‘het niet aan kunnen’, dat dit ‘ongekend’ is enzovoorts.

Lariekoek. We zijn de rijkste regio ter wereld, we kunnen dit makkelijk aan, als we maar even ophouden met piepen en gewoon aan de gang gaan.
Vergeleken met de rest van de wereld vangen we maar kleine aantallen op. Turkije vangt in haar eentje alleen al flink meer vluchtelingen op dan heel de EU samen!

Timmermans laat in het interview met de NOS weten dat hij sluiting van de binnengrenzen van de EU verschrikkelijk zou vinden. Tegelijkertijd schetst hij aan de hand van, zoals we intussen weten, absolute onwaarheden, een situatie waarbij het lijkt alsof we niet meer anders kunnen.

“Volgens de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk moet de vluchtelingencrisis in Europa over twee maanden opgelost zijn. Lukt dat niet, dan vreest hij dat het vrije verkeer van personen en goederen binnen Europa moet worden beëindigd.
Timmermans sluit zich daarbij aan, zegt hij tegen de NOS. “Als er geen haast gemaakt wordt, moeten we teruggrijpen naar de invoering van interne grenscontroles.”

Eh… binnen twee maanden de vluchtelingencrisis oplossen?
Hoe hadden de heren dat in godsnaam in gedachten?
Of bedoelt u eigenlijk misschien gewoon dat u de grenzen dicht wil, zowel binnen als buiten Europa?
(En wat zou dat dan precies oplossen, eigenlijk?)

Bombing for peace…

Ja, er zijn meer mensen naar Europa gekomen dan normaal. Er zijn dan ook zeer extreme crisissen bezig in de wereld.

De crisis in Syrië zal alleen nog maar erger worden, nu Nederland gezellig mee gaat bombarderen. In Irak werkte dat ook al zo goed, bommen tegen radicalisering. Als iemand bommen op mijn familie gooit, word ik daar ook in één klap ontzettend relaxed en aardig van, hoe meer bommen, hoe leuker ik je vind natuurlijk, dat snapt iedereen.

Bombing for peace is like fucking for virginity
Dat VVD en PvdA ons opnieuw een oorlog in rommelen is shockerend genoeg. Nog idioter wordt het als je ziet wat we er gaan doen: IS bestrijden.
De ervaring leert dat massieve westerse bombardementen terrorisme niet verzwakken, maar doen groeien. Sterker nog, hoe was IS ook weer ontstaan?

Enneh, die miljoenen mensen die Syrië uitvluchten, waarom doen de meesten dat ook alweer? Ja, zeker vluchten er veel mensen voor IS. Maar veel en veel meer vluchten er voor Assad.

Waarom nu, Frans?

Timmermans komt met zijn onwaarheden, vlak voordat de PvdA bekend maakt dat ze plotseling om is, en in Syrië wil bombarderen. Frans is Eurocommissaris, maar ook PvdA’er.
Je zou hier een tweede lijn in kunnen vermoeden. Even met zijn allen niet met de nieuwe stroom van Syrische vluchtelingen bezig zijn, maar met verzonnen onzin over asielzoekers die geen echte asielzoekers zouden zijn…

Ik weet het niet.
Ik snap vaak best veel van politiek, maar het is me sowieso een raadsel waarom de PvdA juist nu overstag gaat, en ineens voor bombardementen is.

Dat er iets politiek is veranderd in Syrië, is onzin. Er is geen militair masterplan (dat is juist veel verder weg dan toen men er voor het eerst over nadacht en Rusland er nog niet dwars doorheen vloog).
En dat er sinds kort ineens een volkenrechtelijk mandaat zou zijn… kan iemand dat fictieve papiertje misschien gewoon eens laten zien, of vertellen wie het getekend heeft? Nee he? Dat heb je zo met papiertjes die slechts bestaan uit wishful thinking en geouwehoer op Tv.

Er is dus iets anders veranderd dan de situatie in Syrië zelf. Ik weet alleen niet wat.
Het kan iets heel banaals zijn. Koenders was tegenstander, maar misschien was hij er een keer niet op een vergadering en heeft voorstander Asscher toen zijn mening doorgedrukt.
Of misschien is men bang geworden dat als de VVD niet onmiddellijk overal gelijk in krijgt, ze de stekker uit het kabinet trekken. En dan is de PvdA nu al alle zetels kwijt, in plaats van pas in 2017…

Het blijft hoe dan ook speculatie, wat er op de burelen van de ‘socialisten’ is gebeurd.

Groter plaatje

Maar eigenlijk geloof ik die tweede lijn rond Syrië niet. Het verhaal van Timmermans past te sterk in een verhaal wat veel groter is dan alleen de PvdA, wat boven de partijen uitstijgt, en wat we nu al twee jaar steeds harder horen.

Dat anti-vluchtelingenverhaal mag je intussen best een campagne noemen.
Breed gevoerd door zowel media, als Nederlandse (Dijsselbloem, Zijlstra, Rutte), als Europese politici.

Een campagne waarbij angst voor vluchtelingen de aandacht afleidt van een massieve economische crisis, waarvan de oorzaken nog steeds voortwoekeren.
Waarbij vluchtelingen worden benoemd tot HET probleem, DE crisis. En we ons niet meer druk maken over het feit dat EU technocraten in Griekenland feitelijk de democratie buiten werking hebben gesteld. En dat overigens op dit moment opnieuw aan het doen zijn, door Griekenland met interne grenzen met hoge hekken af te sluiten van de EU, en na Turkije als tweede bufferzone cq openbaar kampement te gaan gebruiken tegen vluchtelingen.
Een campagne die bovendien natuurlijk flink wordt aangejaagd door de electorale successen van extreemrechts in Europa.

Een campagne klinkt als een soort bewust complot. Bewust is het vaak wel, maar zeker niet altijd. Een complot is het natuurlijk zeker niet.
Eerder stompzinnig en slecht begrepen egoïsme.

Media en politiek zouden die xenofobie namelijk kunnen remmen. Maar ze denken mee te kunnen profiteren, zetels, oplages en kijkcijfers te kunnen behouden door mee te blaten. en dus gooien ze olie op het vuur.

Dit zijn donkere tijden, en helaas heeft Frans Timmermans deze week laten zien dat hij de tijdgeest uitstekend begrijpt.

 

3 gedachtes over “Timmermanst de grenzen dicht”

 1. Lieve Grutjes,

  Je stukje is heel fijn uitgewerkt, maar je baseert je in dit geval op cijfers tot en met september 2015 (Frontex Quarter 3). Volgens woordvoerder van Timmermans en Trouw, heeft Timmermans zich gebaseerd op nog niet gepubliceerde cijfers van december. Nu kan ik me niet voorstellen dat de cijfers voor december opeens heel anders zijn, maar we moeten toch maar even afwachten, om echt eerlijk te zijn (:

  1. Ines, Timmermans liegt wel degelijk.

   1. De belangrijkste vraag is natuurlijk waarom wij die cijfers niet mogen zien als Timmermans ze wel mag zien. Of hij liegt, of hij houdt belangrijke cijfers achter.
   2. Het is volkomen onlogisch dat de cijfers zomaar ineens radicaal veranderen. Het is niet plotseling vrede in Syrië, en Marokko is niet gister ineens ontploft.
   3. Flip van Dyke liet eerder al op zijn blog de cijfers zien van oa Nederland en de UNHCR. Daaruit blijkt duidelijk dat het niet waar is wat Timmermans zegt.

   Vandaag heeft Frontex zelf ook een persbericht de deur uitgestuurd, met de cijfers van december voor alleen de Griekse kust. (wel veruit de belangrijkste grensoversteekplaats voor asielzoekers)
   Daarbij proberen ze Timmermans nog een beetje de hand boven het hoofd te houden door te doen alsof er een waanzinnige terugval is geweest van november op december in het aantal Syriërs. (De NOS blaast dat in haar headline van vandaag natuurlijk weer nog verder op, zonder 1 kritische blik te werpen)
   Valt echter reuze tegen. Het aantal Syriërs onder de “illegal bordercrossings” naar Griekenland was in november 43%, en in december 39%. Dat is echt geen enorme daling.

   Daar komen dan 25 tot 30% Afghanen en 25% Irakezen bovenop, en voila, we zitten niet op 60% economische vluchtelingen, maar met de top 3 via Griekenland alleen al 89% asielzoekers uit oorlogsgebied.

   Nou is Griekenland natuurlijk niet de enige plek waar asielzoekers de EU binnenkomen, maar wel de belangrijkste. Afgelopen jaar kwam ongeveer 84% via Griekenland. Dat zou met deze cijfers betekenen dat ergens tussen de 60% en 75% van alle vluchtelingen naar de hele EU in december uit ofwel Syrië, Irak of Afghanistan kwamen.

   Ik hou ook een slag om de arm. Maar wel een realistische. Daarom schrijf ik niet 69,8%, maar “ergens tussen de 60% en 75%”, en concludeer ik dat Timmermans onomstotelijk liegt.

   Als je de cijfers die wel bekend zijn bekijkt, is dat namelijk de enige conclusie. Of je moet denken dat het niet bewezen is dat je wordt aangereden als je een wandeling op de snelweg gaat maken, omdat de cijfers van de verkeersdoden van december nog niet binnen zijn. 😉

 2. Overigens heeft de NOS gister de slapstse excuses ooit gemaakt voor het lulkoekverhaal van Timmermans.

  “Direct na het interview hebben we uitgezocht op welke cijfers Timmermans zich baseert.”
  (He? Waarom was daar dan niets van te merken? Zelfs geen kritisch kanttekeningetje?)
  Uit dat checken kwam, zo schrijft de NOS feitelijk zelf, dat het verhaal van Timmermans volkomen onzin was, maar toch hebben ze het uitgezonden en daarna nog herhaald en geplaatst.

  Waarom dan in godsnaam?
  Nou, zegt de NOS, Frans en wij wilden zo graag de kijkers waarschuwen. Want: “Als er steeds meer mensen onterecht meeliften met de vluchtelingenstroom, kan dat het draagvlak voor het vluchtelingenbeleid ondermijnen.”
  En dat zouden de NOS en Frans dus echt heel heel erg vinden. Vandaar dat ze dat draagvlak zelf vast even ondermijnden met het verhaal over die 60%. Een verhaal waarvan ze nu zelf schrijven dat ze al wisten dat dit niet waar was, maar de leugens toch publiceerden.

  Daar zeggen ze geen sorry voor, maar ze vinden het wel heel erg stom van ons, kijkers. Want: “Probleem is alleen dat die waarschuwing nu ondersneeuwt in een discussie over het opvallende, maar nog oncontroleerbare cijfer 60.”

  Arme NOS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *