Eigen welvaartsstaat eerst

Dijsselbloem denkt dat ik niks te doen heb. Hij heeft natuurlijk mijn blog over vluchtelingen en de VVD gelezen, en nu dacht hij: weet je wat, ik laat die gast van Grutjes een heel nieuw artikel typen, over mij.
Dijsselbloem, je bent een vervelende eikel. Een belangrijkdoener.
En je liegt.

Jeroen Dijsselbloem heeft gister namelijk groots en meeslepend geroepen:
Ze blazen de welvaartsstaat op!

“Ze”,  dat zijn de vluchtelingen natuurlijk weer.

Hoe blazen de vluchtelingen dan de hele welvaartsstaat op?
Welnu, zegt Jeroen, ze komen allemaal een uitkering vragen.

Nepnuance

Je zou na Zijlstra bijna gaan denken dat dat een heel genuanceerde uitlating is. Maar dat is het natuurlijk niet. Volgens Zijlstra komen ze allemaal voor een borstvergroting, volgens Dijsselbloem voor een uitkering. Lood om oud ijzer.

Dat mensen hierheen vluchten omdat ze bijvoorbeeld klem zitten tussen massamoordenaar Assad, IS, Al-Nusra Front, Iran, en bombardementen van de VS, Rusland, Frankrijk, binnenkort misschien Nederland en god weet wie nog meer…

Whatever. Dat doet er volgens Dijsselbloem niet toe.
Als hij het lijden van die mensen maar kan gebruiken om ons angst aan te jagen voor barbaarse hordes die onze welvaartsstaat opblazen, met dynamiet –  eh, pardon, uitkeringsaanvraagformuliertjes.

Het effect van asielzoekers op de welvaartsstaat

Ja ja, die enorme kosten van vluchtelingen voor onze arme welvaart.
Hoe is die verhouding eigenlijk?
Zoals je al eerder kon lezen op Grutjes, waren in 2014 de totale geraamde kosten van de asielprocedure 681 miljoen.

Miljoenennota van 2014, van opvang en beoordeling tot beveiliging van AZC’s tegen extreemrechtse idioten, en van de kosten van deportatie tot de subsidie van Vluchtelingenwerk aan toe.
De kosten van onze welvaartsstaat zijn ook makkelijk op te zoeken: 267 miljard.
Zo ziet dat er uit in een plaatje:

klaas jan runia
Kijk maar even goed, pak er een vergrootglas bij, en zie hoe asielzoekers onze welvaartsstaat onbetaalbaar maken!
Of bijna dan.
Of…
Nou ja, in elk geval 0,0026 keer duurder…

Maar we kunnen het niet betalen!

Se hebbe allemoal un uitkering

Dijsselbloem doet ook alsof vluchtelingen levenslang een uitkering trekken.
Klopt dat?

Asielzoekers
De eerste vraag is: wiens schuld is dat?
Asielzoekers die wachten op behandeling van hun aanvraag, mógen van de overheid het eerste half jaar namelijk helemaal niet werken, en daarna maar een klein beetje.

De redenatie is: Stel je voor dat ze integreren, dat hun Nederlandse buren ze leren kennen en aardig vinden, en dat ze dan terug moeten. Daar krijg je maar verzet van.
Als asielzoekers na dat halve jaar eindelijk wél mogen werken, mogen ze niet meer dan 24 (artiesten zelfs maar 14) weken per jaar werken, en verdienen ze nooit meer dan € 185 per maand.

Men wordt dus, soms jarenlang, gedwongen zich kapot te vervelen in een uiterst onzekere situatie zonder afleiding. Ook allerlei andere dingen, zoals echte taallessen of fatsoenlijke inburgering, worden door de overheid niet aan asielzoekers aangeboden en soms actief tegengegaan.

Overigens krijgen asielzoekers geen bijstand of andere ‘vette uitkeringen’: Tijdens de asielprocedure ontvangt een asielzoeker van het COA maximaal € 58 per week voor eten, kleding, roken en andere uitgaven. (Bron: COA)
Ik zou het daar niet van redden, jij wel?

Vluchtelingen
Dijsselbloem doet alarmerend over de arbeidsparticipatie van ex-asielzoekers. Vluchtelingen dus, mensen met verblijfsvergunning.

Tja. Deels is het nogal wiedes, dat als je de taal nog moet leren, je de gebruiken nog niet kent en je wellicht nog getraumatiseerd bent ook, dat je dan niet meteen een baan vindt.
Waarom Dijsselbloem dat een probleem vindt weet ik niet. Bij bijvoorbeeld chronisch zieken of mensen in een rolstoel is de arbeidsparticipatie nog veel lager. Er zijn 790.000 arbeidsongeschikte Nederlanders.
Zou hij ook een maximum aan mensen in een rolstoel willen stellen? Of een maximum aan bejaarden, kinderen of andere mensen met een lage arbeidsparticipatie?
Wat is het probleem van iemand als mens benaderen, in plaats van als getal?
Waarom moet elk mens economisch rendabel zijn, en voor wie?

Maar ook als je een getallenfetishist bent, zelfs als je Adam Smiths onzichtbare hand bent, ik bedoel Jeroen Dijsselbloem zelf, dan is er geen enkele reden om te zeuren over vluchtelingen.
De arbeidsparticipatie van vluchtelingen is namelijk helemaal niet zo laag.

Arbeidsparticipatie in getallen
Dat je niet meteen werk hebt als je net Nederland binnenkomt is logisch. Maar hoe zit het na elf jaar? 52,3% van de vluchtelingen heeft dan een betaalde baan. Dat is 7,3% hoger dan niet-Westerse allochtonen die niet gevlucht zijn.
Vluchtelingen doen het dus juist bovengemiddeld goed.

‘Ja, maar Nederlanders hebben toch veel vaker een baan?’
Dat ligt er maar aan hoe je er naar kijkt. Mannen hebben vaker een baan dan vrouwen. Autochtonen vaker dan allochtonen. En tweeëndertigjarigen vaker dan tweeënzestigjarigen. Maar als je gewoon kijkt naar alles bij elkaar: Er zijn 7,2 miljoen mensen met betaald werk, van de 16,9 miljoen mensen, dat is dus een gemiddelde arbeidsparticipatie van slechts 43%.

Wiens welvaartsstaat

Nee, kom nu niet met die onzin aan over armoede en dat we eerst de Nederlanders eens moeten helpen. Want ja, die armoede bestaat, die groeit zelfs, en dat is belachelijk.
Armoede wordt echter niet veroorzaakt door vluchtelingen, maar doordat de kloof tussen arm en rijk in ons land al jaren groeit. We geven ons geld blijkbaar liever aan rijke mensen dan aan mensen die het nodig hebben.

Denk je dat dat maar wat populistische blabla is? Voorbeeldje dan.
Bijstand is maximaal 914,50 per maand. Daarvoor wordt je tegenwoordig onbetaald tewerkgesteld, tot diep in je bilnaad gecontroleerd en zo mogelijk de uitkering uitgepest.
Ben je daarentegen een miljonair met een jaarinkomen van een miljoen en een stulpje met een hypotheek van 20 miljoen, dan sponsort de staat je zonder verdere voorwaarden of gedoe voor bijna 5000 euro per maand.
De staat geeft ongeveer 6,2 miljard per jaar uit aan bijstand, en 14,3 miljard aan hypotheekrenteaftrek.
Nou jij weer.

Eigen armen eerst

Wist je trouwens dat de eerste opvang van asielzoekers in Nederland bijna helemaal wordt betaald uit… de pot voor ontwikkelingssamenwerking?

Er zijn heel wat mensen die graag zeuren over voedselbanken, al hebben ze daar meestal zelf nog nooit geholpen. “Wij zijn oh zo sociaal betrokken,” roepen ze, “maar we moeten eerst onze eigen armen eindelijk eens helpen voor we vluchtelingen binnenlaten!”
Alleen gaan de kosten van vluchtelingen dus niet ten koste van je armlastige bejaarde oerhollandse opa, maar van de hongerende kindjes in Afrika, om het eens in rechtse ballentermen te zeggen.

We worden overspoeld door…
angstzaaiers

Het is je vast niet ontgaan dat media en politici nu al geruime tijd moord en brand schreeuwen omdat er enorm veel meer asielzoekers naar Nederland komen dan normaal. En als er veel meer asielzoekers komen, dan kost het straks ook veel meer geld. Toch?

Worden we inderdaad overspoeld?
Nou, misschien moet je dan eerst bedenken wat je onder de term “overspoeld” verstaat. Ik neem voor het gemak even aan dat je je niet overspoeld voelt als er één asielzoeker extra naar Nederland komt. Nee, als de welvaartsstaat van het op 5 na rijkste land ter wereld in gevaar is, als we de opvang niet meer aan kunnen, dan is er echt iets aan de hand. Toch?
Wat noemen we overspoeld? Als er dit jaar honderd keer zoveel mensen naar Nederland komen? Of duizend keer?

In de afgelopen 12 maanden kwamen er 35.975 asielzoekers naar Nederland.

In de 12 maanden daarvoor kwamen er 24.260 asielzoekers naar Nederland.

Er kwamen de laatste 12 maanden dus niet honderd keer, niet duizend keer, maar nog geen anderhalf keer zoveel mensen.

Op een wonderbaarlijke manier staat het rapport van de IND van de instroomcijfers van oktober 2014 ineens niet meer online. Geen idee waarom. Je zou haast denken dat iemand wil verhinderen dat we kunnen vergelijken. Gelukkig staan de rapporten van september en november 2014 wel online, waar de cijfers van oktober dan weer in terug te vinden zijn.

Record aantal leugens

Het NOS Journaal brulde deze maand: ‘Record aantal asielzoekers in oktober!’
Tja, dat was natuurlijk weer niet waar. Het aantal asielzoekers is juist flink gedaald na september.

De IND cijfers die bij oktober 2015 staan, kloppen namelijk niet. Dat zeg ik niet hoor, dat zeggen de IND en de staatssecretaris zelf.
De cijfers zijn namelijk vertekend omdat er een flink aantal asielzoekers die al in september of nog eerder naar ons toekwamen, pas in oktober zijn geregistreerd.

Wat wil namelijk het geval: hoewel iedereen (gezien de wereldsituatie) wist dat er dit jaar waarschijnlijk meer asielzoekers naar Nederland zouden komen, heeft onze overheid zich daar niet op voorbereid. Integendeel, de afgelopen jaren zijn er veel AZC’s gesloten, en ook de IND was niet klaar voor een klein beetje extra toeloop. En dus kwamen ze meteen in de problemen terwijl er (in Nederland) eigenlijk weinig aan de hand was.

Vind je dat heel erg raar?
Ik kan je nog iets vreemders vertellen. Voor komend jaar was er niet meer, maar juist minder geld uitgetrokken voor asiel dan dit jaar, omdat ons kabinet denkt dat als mensen in Syrië of Afghanistan horen dat het 1 januari is geweest, ze dan vast ineens niet meer bang zijn van bommen, en allemaal daar blijven.
Het kabinet verwachtte in 2016 slechts een asielinstroom van 26.000 (tabel 37.2) en trok daar 825 m euro voor uit.
En dat is nog wel de complete ‘asielinstroom’, waarbij veel meer mensen mee worden geteld die eigenlijk helemaal geen asielzoeker zijn. In 2016 zou dat zomaar 20.000 mensen kunnen schelen. Het kabinet verwacht dus volgens jaar eigenlijk maar 6.000 asielzoekers… Lees hier meer over het verschil tussen asielinstroom en asielzoekers.

Asielinstroom en first applications

Wie wil begrijpen hoe het met asielgetallen zit, moet altijd als eerste over deze verwarrende hobbel heen. Daarom even tussendoor iets belangrijks over asielinstroom, wat ik vaker zeg op Grutjes.
Als je wil weten hoeveel asielzoekers er naar Nederland komen, moet je bij de IND het aantal First Asylum Applications tellen. Dat zijn echte asielzoekers.
Helaas doen de staatssecretaris, COA en de meeste media daar niet aan. Zij tellen de “asielinstroom”.

Asielinstroom‘ is een onzinnig cijfer, waarbij niet alleen de asielzoekers worden geteld, maar ook:

 • Alle gezinsherenigingen van ex-asielzoekers
  (als asielzoeker heb je niet eens recht op gezinshereniging, laat staan dat de mensen die via gezinshereniging hierheen komen, asielzoekers zijn)
 • Tweede en vervolgaanvragen.
  (Dat betekent dat dezelfde asielzoeker een nieuw formuliertje invult. En dan wordt hij dus gewoon als nieuwe asielinstroom geteld. Vult een asielzoeker drie formuliertjes in, dan wordt hij bij asielinstroom als drie asielzoekers geteld.)

Inderdaad volkomen idioot. Als je het journaal of een staatssecretaris iets over aantallen asielzoekers hoort zeggen, bedoelen ze eigenlijk altijd deze ‘asielinstroom’.
Zo ook in de begroting. Die verwachte instroom van 26.000 zou al te laag zijn als het om echte asielzoekers ging. Maar omdat het kabinet om tweede aanvragen en gezinshereniging meetelt, is het werkelijk absurd. Alleen de gezinshereniging kan volgend jaar al makkelijk 20.000 zijn.

Volgend jaar gaan we dus geheid weer hetzelfde circus horen: ‘er komen er teveel, we kunnen het niet betalen’, waarmee dus eigenlijk bedoeld wordt: ‘we doen net alsof we echt verwacht hadden dat er ineens nauwelijks meer vluchtelingen in de wereld zouden zijn. En eh, we hebben dus expres veel te weinig geld apart gezet, zodat we nu weer lekker paniek kunnen zaaien. Misschien kunnen we die onzin nog wel als smoes gebruiken om de sociale zekerheid verder af te breken, om het vluchtelingenverdrag op te zeggen of om de aandacht af te leiden van de echte problemen in ons land.’

Letterlijk terwijl ik dit zit te schrijven, verschijnt er een Najaarsnota van vriend Jeroen. De verwachting van de asielinstroom wordt nu plotseling gecorrigeerd van 26.000 naar 58.000 voor 2016, en er komt 400 miljoen extra vrij voor opvang. Hoe je nu voor 1,5 x zo veel geld 2,2 x zoveel asielzoekers kunt opvangen is me een raadsel, en hoe hij de begroting met kasschuiven, onderuitputtingen en intertemporele bevoorschottingssystematieken in elkaar googelt, is al helemaal wonderlijk, maar het verwachte aantal asielzoekers is in elk geval realistischer geworden.
Nouja, tenminste, als hij het over asielzoekers in plaats van asielinstroom had gehad. Scheelt ook maar 20.000 mensen…

Evengoed, hoe zit dat nu met dat aantal asielzoekers in oktober?
Omdat Dijsselbloem als minister van financiën te weinig middelen had vrijgemaakt heeft de IND maar liefst 4.500 mensen die al in september of nog eerder waren gekomen, pas in oktober geregistreerd.
Het lijkt daardoor alsof het aantal asielzoekers nog steeds enorm stijgt, maar feitelijk is dat niet waar: eigenlijk zijn er meer in september gekomen en minder in oktober. In september 2015 tot maximaal zo’n 10.900 mensen, en in oktober nog maar de helft, zo’n 5.500.
De registratieachterstand is intussen zo goed als ingewerkt. (hij bestond volgens staatssecretaris Dijkhoff op 11 november uit minder dan 300 mensen)

Dit is, zoals steeds, allemaal openbare informatie, maar toch schreeuwden de kranten weer eens moord en brand over de enorme stijging in oktober – die er dus niet was, het was een scherpe daling.

Het probleem is niet dat we overspoeld worden, het probleem is dat het kabinet structureel, chronisch én bewust jaar na jaar te weinig geld begroot voor de asielprocedure. En consequent probeert een sfeer van paniek te scheppen, die strenge maatregelen rechtvaardigt, hoewel ze volkomen uit gebakken lucht bestaat.

Hier zie je hoeveel mensen er op dit moment in de opvang zitten.
47.574 op 11 november 2015.  nederlanders en opvang coa nov 15

Stel dat er toch onverwacht weer extra mensen naar Nederland zouden komen, en er in november en december, laten we het ruim nemen, wel 9000 mensen per maand zouden komen. Dan komen we dit jaar uit op 52.975. Dat is ongeveer evenveel als de 53.000 van 1994. Voor zover ik weet is toen ook de welvaartsstaat niet opgeblazen.

Maar hoe zit het dan bij de COA? Daar zit de opvang toch overvol? Mijn god, we hebben al een noodopvang, en zelfs óók nog een crisis-noodopvang!
Tja. Er zitten op dit moment maar half zo veel mensen in de opvang als in 2001.

Op dit moment (23-11-15) zitten er 47.574 mensen in de opvang van de COA.
Dat is inclusief de noodopvang.
De crisis-noodopvang wordt niet verzorgd door de COA, dus is niet meegeteld, maar dat scheelt bijzonder weinig, aangezien die alleen mensen opvangt die de afgelopen 72 uur Nederland zijn binnengekomen. Je hebt dus hooguit drie dagen vertraging in je cijfers.
In 2001, je weet wel, in dat jaar waarin de welvaartsstaat ook al niet werd opgeblazen, zaten er 83.801 mensen in de opvang. Bijna twee keer zoveel als nu.

bezetting asielzoekers en vluchtelingen opvang coa nov 15

Dijsselbloem wil Schengen opblazen

Volgens het akkoord van Schengen mogen personen zich vrij door Europa bewegen. Dat, zou je kunnen zeggen, is het enige onderdeel van de EU wat niet alleen over economie gaat, maar gewoon meer vrijheid aan mensen biedt.

Dijsselbloem wil Schengen opblazen, en een mini-Schengenzone oprichten, een harde kern in de EU waarin de onderlinge grenzen wel open blijven, maar die de grenzen met de andere EU-landen opnieuw bewaakt.

Dijsselbloem: “Er zijn een paar landen die in de asielcrisis de zwaarste lasten dragen, omdat bij hen de meeste vluchtelingen opvang krijgen. Het gaat om Zweden, Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland.”

Aïai. Je vermoedt het zeker al. Dat is een leugen.

Top 5 bullshit – met stip op 1…

Dijsselbloem’s eigen IND heeft net in een rapport verteld dat wij helemaal niet bij de top vijf van Europa horen wat betreft het opvangen van asielzoekers. We staan binnen de EU op nummer 8, en als we Zwitserland ook meetellen zelfs pas op nummer 9. (zie tabel 3 in het rapport)

‘Ja maar Nederland is zo arm….’
Als je kijkt naar de verhouding bruto nationaal product ten opzichte van het aantal asielzoekers, staan we op plaats 14, en 16 als we Noorwegen & Zwitserland meerekenen. (tabel 4)
‘Ja maar Nederland is zo klein…’
Zelfs als je kijkt hoeveel asielzoekers iedereen per vierkante kilometer opvangt, redden we nog geen plaats in de top 5. (tabel 2)

Oh, België en Zweden staan trouwens ook niet in de top vijf.
Dat zijn namelijk Duitsland, Hongarije, Italië, Frankrijk en Oostenrijk.
De slechtste opvanger daarvan, nummer vijf, Oostenrijk, heeft dik 3 keer zoveel mensen opgevangen als wij. Ik denk dat als die landen een top vijf samenwerking willen van asielverlenende landen, dat ze Jeroentje kunnen missen als kiespijn.

Dit statistiekje van Flip van Dyke met een vergelijking tussen de eerste 7 maanden van 2014 en de eerste 7 maanden van 2015, is ook erg interessant. Daarin kun je zien dat het aantal asielzoekers in de EU bijna is verdubbeld in 2015, maar in Nederland juist omlaag is gegaan (!)

flipvandyke large

Dijsselbloem liegt dus

Over uitkeringen, over de last voor de welvaartsstaat, over asielzoekers, over arbeidsparticipatie, over aantallen, over wie er opdraait voor de kosten, over de top vijf van landen die asielzoekers opvangen…

Waarover nog meer?

 • Dijsselbloem zegt dat het zijn prioriteit nummer één is, om Schengen te behouden. Dat zegt hij in hetzelfde artikel als waarin hij voorstelt om Schengen op te blazen.
 • Hij vind het belangrijk om nauwer samen te werken met de 28 eurolanden. Daarom wil hij nog maar met 5 landen samenwerken.
 • Dijsselbloem zegt dat hij geen race to the bottom wil waarbij ieder land zijn buurland probeert te overtroeven in het ontmoedigen of afstoten van asielzoekers.
  Aha. En daarom zal zijn kabinet dan wel hebben besloten om de huisvesting van asielzoekers ernstig te versoberen, vluchtelingen geen recht meer op urgentie te geven zoals alle andere woningzoekenden dat wel hebben, en erkende vluchtelingen zonder enige reden een half jaar langer te laten wachten voor ze  hun partner en kinderen weer mogen zien.
  Asielzoekers moesten al wachten totdat ze zijn erkend als vluchteling en een verblijfsvergunning hebben gekregen, voordat ze een aanvraag mogen doen om ook hun gezin te laten komen. Het kabinet, inclusief Dijsselbloem, heeft vrijdag, exact op de dag voor dit interview, nog laten weten dat de IND dan nog eens 9 maanden mag wachten voor ze ja of nee tegen gezinshereniging zeggen.
  Zoals je weet zijn veel asielzoekers mannen die alleen reizen, omdat ze de reis te gevaarlijk vinden voor hun vrouw en kinderen. Je kunt je misschien wel iets voorstellen bij de enorme stress die mensen hebben omdat hun geliefden nog in gebied zijn waar oorlog is, waar gebombardeerd wordt. En ze intussen maar moeten wachten en wachten. Nacht na week na maand na half jaar, waarin ze hun gezin niet mogen laten overkomen en niks kunnen doen.
  Dankzij Dijsselbloem en zijn kompanen. Maar nee, Dijsselbloem wil geen race to the bottom hoor. Heus.
 • Dijsselbloem wil vluchtelingen “in Nederland (..) een bed, voedsel, een veilige plek en een school voor hun kinderen” geven.
  Vandaar dat hij in de volgende zin zegt dat de grenzen beter moeten worden bewaakt (tegen wie?) en dat je vluchtelingen beter in Libanon of Turkije op kan vangen.

“Onze normen liggen hoog en we willen dat zo houden.”

Wanneer kun je Dijsselbloem op zijn woord vertrouwen?

Zoals je merkt heb ik het artikel, wat Dijsselbloem uche uche trouwens ook als redder van Griekenland presenteert, echt doorgespit.
Wat ik zocht was een opmerking, gewoon één enkele uitspraak, die én concreet en meetbaar was, én waar.

Jeroen doet in het artikel uitspraken zat die concreet en meetbaar zijn. Helaas zijn ze allemaal gelogen. Toch vond ik iets. Eén enkel ongelogen feitje. Denk ik tenminste.

Zijn naam.

Weet je wat ik nou zo graag zou willen geloven als ik zou kunnen? Als?

Dat hij liegt uit onwetendheid en onkunde, in plaats van bewust.

 

Bas Thijs

 

Illustraties:
-Kosten welvaartsstaat: vormgeving: Klaas Jan Runia's infographic, uitgebreid door Bas Thijs op basis van Miljoenennota 2014
-Asielzoekers overspoeld door Nederlanders: Bas Thijs, op basis van cijfers COA en CBS
-Bezettingsgraad COA: Bas Thijs op basis van cijfers COA.
-Statistiek asielzoekers Europa: Flip van Dyke (twitter, website)

14 gedachtes over “Eigen welvaartsstaat eerst”

 1. Mooi relativerend, zo’n verhaal. De polls hebben hun invloed. Welke PvdA’er heeft het lef om Dijsselbloem op zijn uitspraken aan te spreken?

 2. Wauw! Dit artikel schreeuwt om `n degelijke 1 op 1 wederhoor van Mr. Dijselbloem zelf.. Dit zal waarschijnlijk wederom verzanden in een nieuw `front` van leugens & verdraaingen.. Met als gevolg dat de 2de waarheid over J. Dijselbloem (naast zijn naam) zal zijn; dat hij `n briljante `politicus` is … in de meest oorspronkelijke zin van het woord `politicus`… zoals ontstaan in de oudheid (Ehm.. alweer in Griekenland..). Als `bespeler` van het `volk`… Eigenlijk te walgelijk voor woorden, als je bedenkt dat hij `onze` welvaart prefereert boven een veilig & redelijk leven voor oorlogs-slachtoffers..

 3. Wat een geweldig goed artikel! Dank voor het schrijven ervan. Heb het gedeeld om dan maar ook iets bij te dragen. Ik heb wel een vraagje, ben dat eerder tegengekomen. Want er is iets wat ik niet begrijp. Hoe kan het dat het aantal asielzoekers in NL naar beneden is gegaan? Er wordt toch overal ineens noodopvang gecreëerd. Ook bij ons in Weert bijvoorbeeld. Ik heb nog nooit zoveel vluchtelingen door ons stadje zien lopen. Ik heb er geen probleem mee. Ik vraag me alleen oprecht af hoe dat dan zit?

  1. Hoi Jay, en dankjewel!
   Om je vraag te beantwoorden: het aantal asielzoekers is in de eerste 7 maanden van 2015 omlaag gegaan, en in augustus omhoog. Vooral september was wel echt een erg drukke maand. In oktober kwamen er vergeleken met september weer minder, maar nog steeds wel meer dan in november vorig jaar.
   Alles bij elkaar kwamen er de afgelopen 12 maanden wel meer asielzoekers dan de 12 maanden ervoor, ongeveer anderhalf x zoveel, maar het scheelt dus maar redelijk weinig, in tegenstelling tot wat media en politiek steeds brullen.

   Dat jij ineens vluchtelingen in de straat ziet heeft daar niet direct mee te maken, dat komt meer doordat die noodopvang bij jou is geopend. Dat had evengoed ergens anders kunnen zijn natuurlijk.

   1. Jay en Grutjes,

    Ook is veel van de opvang van de veel grotere golf in de jaren negentig (Balkanoorlog) naderhand weer verdwenen. Vandaar nu die plotselinge nood aan noodopvang. ‘Want dat hadden we niet zien aankomen’, zie verder het uitstekende artikel hierboven.

 4. Zullen we een politieke partij beginnen? Zodat er eens normale, doordachte en eerlijke antwoorden komen? Zodat er eens iets gedaan wordt aan armoede in plaats van pestertjes een podium geven.

 5. Fantastisch stuk, hoe kan het zo breed mogelijk verspreid worden? Zelf ben ik niet goed genoeg in nieuwe media thuis.

 6. Hi, jammer dat je m’n posts niet duldt, wellicht zelf niet zo goed in kritiek ontvangen als geven? Je zou serieus een carrière in de politiek kunnen overwegen 😉 Veel plezier!

  ps; elke keer dat je de dialoog weigert, stijgt Wilders een stem in de peilingen 🙁

  1. Lieve mensen, dit artikel roept veel reacties op. Die plaats ik lang niet allemaal: op Grutjes is het standaard beleid om reacties alleen te plaatsen als die iets toevoegen, zie de about pagina. Als je een brief inzend naar de krant wordt die ook niet altijd geplaatst.

   Veel van de reacties beginnen ook met cijfers te stoeien. Goed is dat!
   Dat wil niet zeggen dat de uitkomsten altijd kloppen.
   Er waren bijvoorbeeld reacties van mensen die denken dat asielzoekers allemaal vrij kunnen reizen binnen Europa (dat is niet zo) of die denken dat ik geen onderscheid maak tussen asielzoekers en vluchtelingen (beter lezen), die boos zeggen dat ik de cijfers van de IND negeer (onder een artikel waarin een link naar die cijfers staat) of die op een andere manier iets niet goed begrijpen.
   Ik ben dan geneigd om dat allemaal te plaatsen en van een uitleg te voorzien, maar dat gaat niet, dat is simpelweg te veel werk.

   Soms is er ook best interessante kritiek. Maar er zijn grenzen aan mijn tijd. Als je een lang verhaal post waar een terechte opmerking wordt vergezeld van drie onjuistheden, heb ik niet altijd de puf om je reactie te plaatsen, omdat ik vind dat ik dan ook die onjuistheden beargumenteerd moet rechtzetten – en ik wil ook gewoon af en toe gewoon weer een nieuw artikel schrijven.
   Het komt best wel eens voor dat iemand iets zegt wat helemaal terecht is, en wat tot een aanpassing leidt.

   Pot verwijt de ketel, jij bent gewoon een beetje te haastig. Je laatste post komt er waarschijnlijk nog wel door, maar ik heb gister iemand gecremeerd, en je moet niet van me verwachten dat ik consequent binnen een dag voor je klaar sta. Eigenlijk kun je beter niks meer van me verwachten dat wat je krijgt, aangezien dit allemaal liefdewerk oud papier is, en ik niet voor je werk 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *