PvdA steunt VVD in zondebokverhaal vluchtelingen

Gisteren toonde ik aan dat de VVD vluchtelingen tot zondebok uitroept, voor de woningnood en stijgende zorgkosten die de VVD zelf heeft veroorzaakt.
Vandaag ben ik geshockeerd. De PvdA steunt de VVD namelijk, en wil erkende vluchtelingen daadwerkelijk discrimineren door hun normale huisvesting en geld af te pakken.

Het is eigenlijk ongelofelijk, maar na wat praat voor de vaak gaat de PvdA de VVD steunen. Niet alleen in het neoliberale beleid wat tot meer woningnood en zorgkosten leidt. De PvdA gaat nu zelfs mee in het tot zondebok verklaren van erkende vluchtelingen.

De coalitie heeft laten weten dat de bijstandsuitkering en toeslagen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten worden verlaagd. Ze worden vervangen door ‘bijstand in natura’.

Attje Kuiken op 10 oktober: De PvdA wil ‘vluchtelingen netjes opvangen zoals we dat in Nederland altijd hebben gedaan’.
Diederik Samsom op 12 oktober: Toch maar niet.

Hun huisvesting wordt versoberd, en wordt bijvoorbeeld een containerwoningen of leegstaand kantoorpand. Op termijn krijgen vluchtelingen bij de toewijzing van sociale huurwoningen geen urgentie meer, waar Nederlanders die in dezelfde situatie wel krijgen. Mogelijk vervalt ook de zorgtoeslag, met als smoes dat gemeenten vaak een regeling ‘voor groepen mensen’ hebben die volgens Samsom honderd euro per maand scheelt.

U vermoedt het al: dat is een leugen van Samsom.

Er zijn gemeenten die een compensatieregeling hebben voor zorgkosten voor chronisch zieken of mensen met een handicap, nadat het rijk de toeslag daarvoor stopzette. Sommigen bieden iedereen met een laag inkomen (dus niet alleen vluchtelingen) een collectieve aanvullende zorgverzekering aan, net zoals de meeste werkenden die via hun werkgever of vakbond hebben.

Dat scheelt natuurlijk helemaal nooit 100 euro per maand. Maar bijvoorbeeld 100 euro per jaar, áls je tenminste een heel laag inkomen hebt, én aantoonbaar chronisch ziek, én je heel je eigen risico al betaald hebt. Of, zoals in het geval van Eindhoven en veel andere steden: er wordt een aanvullende ziektekostenverzekering geboden voor een premie die eigenlijk iets meer is dan de doorsnee premie die de doorsnee FNV’er met zijn collectiviteitskorting betaalt. Dat vluchtelingen gratis geld krijgen is dus wederom een grote leugen.

Bovendien is het de vraag waarom een Nederlander met bijstand én een eventuele gemeentelijke verzekering wél volledige bijstand nodig zou hebben, maar een erkende vluchteling niet. (Er is immers geen enkel verschil in hun kosten, of onder welke grondwet ze vallen.)

Het antwoord is simpel: racisme.
Ik moet zeggen, zelfs ik had niet gedacht dat de PvdA hier in mee zou gaan.

Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, Artikel 1:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Onze grondwet is er heel duidelijk over: iedereen binnen onze grenzen heeft recht op fatsoenlijke huisvesting. En de overheid mag hierbij niet discrimineren.
De grondwet geldt niet alleen voor mensen met een Nederlands paspoort, maar voor iedereen binnen onze grenzen.
Erkende vluchtelingen hun huis, geld en zorg afnemen is in flagrante strijd met onze grondwet en internationale verdragen.

Oud-hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, en voorzitter van de Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchteling- en strafrecht Kees Groenendijk vanochtend in de Volkskrant:
“De hoofdlijn van het vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties is dat vluchtelingen met een verblijfstatus gelijk behandeld moeten worden als de ingezetenen van het land. Dat geldt voor arbeid, sociale zekerheid, zorg, onderwijs en ook huisvesting.” (bron)
Ook het EVRM verbiedt dergelijke discriminatie.
Dat de PvdA hier in mee gaat vind ik echt shockerend.

Hopelijk trappen de PvdA Kamerleden hard op de rem.
Maar het belangrijkste kwaad is al geschied: zelfs de regeringsvertegenwoordigers van deze zogenaamd linkse partij beamen aantoonbare leugens, voeren de angst en bevestigen de hetze en zondebokdenken over vluchtelingen.

Lees ook het hele verhaal en factcheck: in hoeverre heeft de VVD een punt als ze zegt dat vluchtelingen de woningnood en zorgkosten omhoog jagen?

Foto: Tjebbe van Tijen, (CC BY-ND 2.0)

Een gedachte over “PvdA steunt VVD in zondebokverhaal vluchtelingen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *