Politiek begrijpt eigen Grondwet niet

Minister Plasterk laat de Grondwet in het Arabisch vertalen en uitdelen aan asielzoekers. Dat was een ideetje van Peter Oskam, van het CDA, de partij die het vluchtelingenverdrag wil opzeggen omdat ze van vluchtelingen tweederangs burgers wil kunnen maken.

De heren politici zouden er goed aan doen die Grondwet zelf eens te lezen.

Het ideetje van Peter Oskam

Peter Oskam, Tweede Kamerlid voor het CDA, zocht begin oktober de media op met een groots plan. De Nederlandse Grondwet, zo zei Peter, moet vertaald worden naar het Perzisch, Arabisch en Tigrinya (Eritrea), en uitgedeeld worden aan elke asielzoeker.
Hij wilde daarmee iets te doen aan de vechtpartijen en etnische onlusten in asielzoekerscentra.

Peter Oskam telegrofJe zou kunnen denken dat die eerder iets te maken hebben met het continue verhuizen van mensen, de langdurige onzekerheid en de absolute nutteloosheid waar asielzoekers in gevangen worden gehouden, aangezien ze van Peter en consorten niet mogen werken, leren of vrijwilligerswerk mogen doen.
Maar nee, volgens Peter komt het doordat ze de Grondwet niet kennen.

En stellig dat hij is! Bravoure dat hij heeft!
Volgens Oskam is het uitdelen van een vertaald exemplaar van de Grondwet ’een sterk signaal’. „Dit zijn onze regels. Staan die je niet aan, dan is hier geen plek voor je.”

We moeten maar hopen dat alle vluchtelingen Perzisch, Arabisch of Tigrinya kunnen lezen, want als ze Peters stencil niet kunnen lezen worden ze blijkbaar pardoes gedeporteerd. Respect man.

Plasterk zegt ja

Minister Plasterk’s oorlelletjes begonnen direct te wapperen. Olala! Klinkt goed, kun je mee scoren, en het mooiste van al: het is maar wat tekst op papier. De overheid inzake mijnheer Plasterk hoeft er niks ingewikkelds voor waar te maken of te doen. Een spoedopdrachtje naar een vertaalbureau en de printshop sturen is al voldoende om zeer daadkrachtig over te komen. Trouwens, alleen Arabisch is ook wel genoeg, nietwaar.
Zo geschiedt, en op 20 oktober presenteert de minister trots het eerste hoofdstuk.

Ook Ronald Plasterk laat graag even de papieren spierballen rollen, al dreigt hij nog niet meteen met deportatie zoals Oskam.
De vertaalde Grondwet is een ‘duidelijk statement‘ voor vluchtelingen, zegt Plasterk. “Je wordt beschermd, maar daar horen ook plichten bij. De Grondwet maakt bijvoorbeeld duidelijk dat eigenrichting hier niet is toegestaan.”
“In onze Grondwet staat bijvoorbeeld (…) dat mensen van verschillende seksuele geaardheid in vrijheid naast elkaar kunnen leven,” aldus de minister.
Dat zal ze leren.

Een beetje jammer is dan wel, dat het niet waar is. Er staat namelijk helemaal niets over seksuele geaardheid in de Grondwet, en ook al niet over eigenrichting.

Oops.

Syrische grondwet

syrische grondwet“Deze vertaling richt zich natuurlijk vooral op de vluchtelingen uit Syrië,” zegt Plasterk nog. Die hebben er blijkbaar de grootste nood aan.
Blijkbaar weet de minister niet dat Syriërs wat minder barbaars zijn dan hij denkt.
Syrië heeft namelijk ook een grondwet, waar grotendeels dezelfde rechten in staan. Bijvoorbeeld dat discriminatie op basis van sekse, ras, taal, godsdienst of levensovertuiging in Syrië net zo goed verboden is, en dat je ook daar vrijheid van godsdienst en meningsuiting hebt.

Maar… waar gaat die grondwet nou eigenlijk over, Thea?

Het grootste probleem is niet dat Plasterk de Grondwet niet letterlijk uit zijn hoofd kent. En zelfs niet dat Peter Oskam denkt dat asielzoekers de hele dag met elkaar vechten.

Het grootste probleem is dat deze mensen klaarblijkelijk geen idee hebben waar de Grondwet over gaat, of waar hij voor bedoeld is.

Die wet is namelijk helemaal niet bedoeld voor burgers, maar voor de overheid. De Nederlandse Grondwet, beste hoeders der democratie, is geschreven om burgers tegen de overheid te beschermen. Tegen jullie dus.

Dat kan je overigens ook meteen al zien als je de inhoudsopgaaf leest:

grondwet

Hier staan geen verboden en plichten in voor burgers, maar verboden en plichten voor de overheid. De meeste basisregels voor onze democratie staan er in, waar de overheid zich aan moet houden bij verkiezingen, dat het ene overheidsonderdeel over dit gaat, en het andere over dat, en natuurlijk de zeer belangrijke grondrechten voor burgers (niet de grondplichten), die de overheid moet respecteren zodat we niet afglijden naar een dictatuur.

Dat de minister van binnenlandse zaken zelfs dit basale begrip ontbeert is zeer ernstig. Hij wrijft met een belerend vingertje en verwijt in zijn stem, een wet onder de neus van asielzoekers, terwijl die wet er nota bene voor bedoeld is om niet asielzoekers, maar de minister in toom te houden. Een minister die dat blijkbaar niet weet.

De Grondwet legt ons, de inwoners van Nederland (inclusief asielzoekers), niets op. Wij hebben het recht op vrijheid van drukpers, niet de plicht. We worden niet verplicht om de hele dag van alles te drukken, maar we mogen het wel.
We hebben vrijheid van godsdienst. We worden niet verplicht om wat te geloven.

En discriminatie dan? Dat is toch verboden, ook voor burgers?
Inderdaad. De Grondwet verbied discriminatie door de overheid. Maar wij mogen het evenmin. Alleen, het discriminatieverbod voor burgers onderling staat niet in de Grondwet, maar in de Strafwet.

CDA Kamerlid Peter Oskam snapt dat allemaal niet.

Hij wil mensen uitzetten die zich niet aan de Grondwet houden. Ik probeer me dat voor te stellen.
Stel, ik ben een atheïstische Syriër, gevlucht voor IS. Na een lange tocht wankel ik doodmoe maar zeer dankbaar Nederland binnen.
“Je hebt hier vrijheid van godsdienst!” dreigt Peter me met een donkere blik.
“Oh, mijnheer Oskam, dat is heel aardig hoor, maar die vrijheid hoeft u me eigenlijk niet te geven, want ik geloof helemaal niks.”
Hoppa! Daar zit ik al op het vliegtuig terug naar de hel.

Nablijven

Peter Oskams onbegrip is lachwekkend.

Dat de minister die over de Grondwet gaat, niks van onze allerbelangrijkste wet snapt, is heel ernstig.
Maar dat zelfs de hele Tweede Kamer, wiens belangrijkste taak is om te zorgen dat de regering zich aan de Grondwet houdt, niet snapt waar diezelfde wet voor bedoeld is, en Plasterk ongestoord met zulke nonsense laat wegkomen, is werkelijk onbestaanbaar.

De docent maatschappijleer in mij, wil heel dat zwikkie opsluiten op het Binnenhof, en net zo lang overblijven tot je de lesstof wél beheerst.
De absurdist in mij ligt blauw van het lachen dat deze jongens en meisjes anderen de les willen lezen over de toets waar ze net zelf flagrant voor zijn gezakt.
De burger in mij maakt zich grote zorgen over de toestand waar de rechtsstaat zich in bevindt.

Er is natuurlijk helemaal niets mis met zo’n vertaling

Ik vind het zelfs een erg goed idee om nieuwkomers te wijzen op hun rechten ten opzichte van de overheid.
Maar dat die overheid niet begrijpt dat de Grondwet er is om niet burgers, maar haarzelf in toom te houden, dat is echt dramatisch, en kan op den duur verstrekkende gevolgen hebben.

Waren die asielzoekers trouwens eigenlijk niet gevlucht voor wetteloosheid, en voor overheden die hun mensenrechten niet respecteren?

Het CDA en de ontgronde Grondwet

Ik heb het vaak over de VVD op dit blog. En de PvdA komt er ook lang niet altijd goed vanaf.
Tijd om het CDA eens op zijn falie te geven.
Want Peter Oskam is niet de enige binnen zijn partij. Het CDA heeft het al langer moeilijk met de Grondwet.

Ieks, burgers!

Zo was het CDA de enige partij in de Tweede Kamer, die tegenstemde toen de rest artikel 120 wilde laten vallen.

Artikel 120 van de Grondwet is een heel raar artikel. Het artikel bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. We hebben dus wel een grondwet, maar we hebben er eigenlijk niks aan. Alleen de regering en het parlement mogen wetten aan de Grondwet toetsen. En die begrijpen er niks van, zoals we al zagen.

Wij gewone burgers mogen hem alleen maar lezen. Als de overheid onze rechten schendt, mogen we niet naar de rechter stappen en zeggen: “Hee! Dat mag helemaal niet, want kijk maar hier in de Grondwet…”
“Nee”, zegt de rechter dan, “ik mag de Grondwet niet toetsen, helaas pindakaas, daar kijken we niet naar.”

Nederland is trouwens nagenoeg het enige land in West-Europa dat een totaalverbod op constitutionele toetsing door de rechtelijke macht kent. En dus wilden de andere partijen dat veranderen. De Grondwet moet meer zijn dan een papieren tijger, en dat artikel 120 toetsingsverbod moet van tafel!

Hoho! Nee, stemde het CDA. Artikel 120 blijft, want dat kunnen we niet hebben, burgers die zomaar kunnen eisen dat de overheid zich aan de Grondwet houdt.

Graaipiet

Michel Rog is Tweede Kamerlid voor het CDA, en godbetere het, een oud studiegenoot van mij. We deden de opleiding tot docent maatschappijleer, waar de Grondwet toch heus een hoofditem is. Maar inmiddels heeft Rog aan de wereld kenbaar gemaakt dat hij artikel 1 van de Grondwet (gelijke behandeling) toch wel erg ingewikkeld vind.

Een lokale jongerenafdeling van het CDA had Quinsy Gario gevraagd voor een avond over zwarte piet. Gario zag liever lokale activisten het podium vullen, maar wilde voor een vergoeding wel een inleiding verzorgen. Hij is immers ZZP’er en moet leven van dit soort werk. Zijn voorstel werd echter afgewezen, en daarmee was de kous voor Gario af. De CDA’ers gingen op zoek naar die lokale activisten, konden ze blijkbaar niet vinden en bliezen even later de avond af.

Vervolgens twitterde Michel Rog: Jammer, politiek café over zwarte piet afgelast door buitensporige eisen van graaipiet Gario.

michel rog

Het kwam hem op een reprimande van de vicepremier te staan, een aangifte en een felle column van Kustaw Bessems. Als student vond ik Rog (zoals Bessems schrijft) inderdaad redelijk aardig, maar verder kan ik me in elke gram kritiek van Bessems op Michel vinden.

Buma’s bommetje

Michel’s partijleider Sybrand van Haersma Buma, die sinds een tijdje ineens alleen nog Buma heet omdat iedereen steeds zijn naam vergeet, houdt echter van grotere bommetjes. Haha. Buma, bommetje.

Buma wil het internationale Vluchtelingenverdrag opzeggen. Of wijzigen. Of nee, toch opzeggen. Of niet. Erg duidelijk is hij er niet over, maar dat het belangrijkste deel geschrapt moet worden, dat wel.
Want: “Vluchtelingen moeten niet gelijk gesteld worden aan burgers.”

Buma: “Vergeet niet dat we het inmiddels over miljoenen vluchtelingen hebben in Europa.”
Tja, is dat waar? Als je iedereen meerekent die ooit is gevlucht, en hun kinderen, en hun kindskinderen tot een paar honderd jaar terug, ja, dan is dat vast wel waar. Met de Grote Volksverhuizing in de tijd van de Vandalen, Visigoten en de Batavieren in het achterhoofd, is iedereen een vluchteling.
Maar kijken we gewoon naar de huidige crisis van dit jaar, dat is dit weer eens de gebruikelijke tsunami van absolute bullshit, Buma. Op het moment dat hij sprak waren het er namelijk geen miljoenen, maar 350.000 vluchtelingen in heel Europa.

Buma goochelt wel meer met opgeklopte cijfers. Zo zegt hij dat er alleen al in Noord Afrika nu een miljard mensen woont, dat dit er in 2050 zelfs al 2 miljard zijn, waarna hij ons bang probeert te maken dat ze binnenkort allemaal naar ons toe komen. In werkelijkheid wonen er in Noord Afrika maar zo’n 210 miljoen mensen, waarvan het overgrote deel geen enkel plan heeft om te vertrekken.

Buma

“Vluchtelingen moeten niet gelijk gesteld worden aan burgers” zei Buma dus. Hij wil na een jaartje of zeven, of nog later, erkende vluchtelingen alsnog kunnen deporteren, en hij vind dat ze op bijna niks recht zouden moeten hebben. Vooral niet op integratie!

Dan moet hij echter niet alleen het Vluchtelingenverdrag aanpassen / opzeggen / afschaffen of wat hij nu eigenlijk wil. De Grondwet zit ook weer eens dwars.  Je weet wel, dat verhaal op dat stencil van Oskam en Plasterk, wat nog nooit iemand gelezen heeft.
Want, mijnheer Buma, die geldt niet alleen voor burgers met een Nederlands paspoort, maar voor iedereen die er is.

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

 

Zo.

En wie het nu nog niet begrijpt, daar zeg ik tegen:

Grondwet! Grondwet!

 

 

The knights who say grondwet

Foto's:
Theo en Thea: Rob C. Croes / Anefo, in opdracht van het Anti Bont Comite
(de tekst op hun T-shirts luidt oorspronkelijk: 'Fur coats are worn by beautiful animals and ugly people') via Wikimedia- (CC BY-SA 3.0) 
Grondwet 1814: Publiek domein
Sybrand van Haersma Buma: CDA / Dirk Hol - (CC BY 3.0) 
Bewerkingen: Grutjes

5 gedachtes over “Politiek begrijpt eigen Grondwet niet”

 1. Om triest en wanhopig van te worden.
  Goed geschreven Bas.
  Wat betreft oud studiegenoot Rog .tja alles om maar in de schijnwerpers te komen. Was toen al en nu nog.

 2. Ach, zou BUMA zichzelf echt geloven? Dede christen democraat moet wellicht eens nadenken over het chistenlijk, of zo je wilt, medemenselijk principe; heb uw naaste lief als u zelf. Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen..

 3. Geachte heer Thijs,
  Ofschoon ik het grotendeels eens ben met uw relaas en Buma een gevaarlijk ”mannetje” vind, toch de volgende vraag inzake het volgende ” Want, mijnheer Buma, die geldt niet alleen voor burgers met een Nederlands paspoort, maar voor iedereen die er is.”

  Kun je de stellen dat aan de vereiste van ”gelijke gevallen” is voldaan, waardoor de vluchtelingen dezelfde behandeling moeten krijgen als de Nederlander?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *